De spyware Pegasus is op grote schaal ingezet voor bespioneren van doelwitten in Jordanië, meldt Citizen Lab op basis van onderzoek. Als onderdeel van dit onderzoek analyseerde de onderzoekers iPhones van verschillende slachtoffers, en identificeerde zo in totaal 35 doelwitten van de Pegasus-spyware.

Het merendeel van de doelwitten zijn werkzaam in de juridische sector. Twee andere doelwitten zijn journalisten, terwijl het negende doelwit werkzaam is bij een particuliere organisatie.

In zes gevallen toonden de onderzoekers aan dat de iPhone van de slachtoffers met succes met Pegasus is besmet. In de drie overige gevallen is er bewijs dat de iPhones zijn aangevallen met de Pegasus-spyware, maar kan niet worden bewezen dat deze aanvallen succesvol waren.

Naast de dertig besmettingen die Citizen Lab identificeert, zijn ook vijf besmettingen door andere onderzoekspartners geïdentificeerd.

Alles bij de bron; Security