Volgens mevrouw Annie H. Brouwer-Korf zijn privacy en veiligheid geen vijanden. Volgens een artikel van RTL Nieuws is zij van mening dat, als het in het belang van de veiligheid is, persoonsgegevens altijd moeten worden opgeslagen. Uit research van Volksopstand blijkt, dat mevrouw Brouwer-Korf voorzitter is van de Commissie Veiligheid en Persoonlijke Levenssfeer, die vorig jaar in het leven is geroepen. Het doel van deze Commissie is volgens het persbericht dat destijds werd verspreid: "De commissie, onder voorzitterschap van mw. mr. A.H. Brouwer-Korf, onderzoekt onder meer wat het kabinet kan doen om te maken dat hulpverleners, preventiemedewerkers en criminaliteitsbestrijders noodzakelijke gegevens vlot en verantwoord kunnen uitwisselen.

Verder kijkt de commissie naar de verhouding tussen criminaliteitsbestrijding en de waarborgen voor de omgang met persoons-gegevens. Ook heeft de commissie tot taak het kabinet te adviseren in hoeverre de technische mogelijkheden worden benut om burgers te informeren over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt."

Het belang van privacy en veiligheid wordt ook toegelicht in dit videofragment. Volgens Guusje ter Horst (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) adviseert de Commissie Veiligheid en Persoonlijke Levenssfeer haar en de Minister van Justitie over het spanningsveld  van veiligheid en de bescherming van de persoonsgegevens. Alle personen in de videoclip praten graag over veiligheid enerzijds en privacy anderzijds...Volksopstand heeft het liever over de veiligheid van onze privacy.