De AIVD heeft geen extra bevoegdheden nodig om door te gaan met het goede werk dat ze al kunnen verrichten en hebben verricht, betogen Lysanne van Schaik en Kevin Brongers van de Jonge Democraten.

De Nederlandse inlichtingendiensten lijken ondanks het beperkte budget en de beperkte omvang prestaties van wereldklasse te kunnen leveren. Zo'n twee maanden vóór het referendum over een nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv), is het goed om te zien dat ook zonder de nieuwe wet de inlichtingendiensten uitmuntend werk kunnen leveren...

...De nieuwe wet is echter niet alleen een broodnodige update. Het mogen aftappen van informatie van mensen die niet verdacht worden van een strafbaar feit, en deze jarenlang bewaren, is een grove schending van het grondwettelijk beschermde recht op privacy.

Voor zulke ingrijpende inbreuken op grondrechten moeten zwaarwegende argumenten zijn. Daar is volgens ons geen sprake van. De nieuwe bevoegdheden garanderen grove privacyschending, maar het is niet bewezen dat ze effectief zijn. Niet alleen het recht op privacy komt in gevaar, maar ook de werkbaarheid. In de inlichtingenwereld geldt: 'hoe meer informatie, hoe meer werk.' Niet 'hoe meer informatie, hoe meer veiligheid'. De veiligheid kan juist in het geding komen door een onnodig grote berg aan informatie. De hooiberg wordt groter, de speld vinden alleen maar moeilijker.

Alles bij de bron; Volkskrant