Privacy Barometer roept de Tweede Kamer op niet half februari te gaan stemmen over het wetsvoorstel waarmee de AIVD grootschalig het internet mag afluisteren. Privacy Barometer, een particulier initiatief, stelt dat door adviesorganen, toezichthouders, wetenschappers, experts en belanghebbenden forse tekortkomingen in dit wetsvoorstel zijn vastgesteld.

Dat voorstel, over het zogenoemde sleepnet, vertoont nog ernstige tekortkomingen, zegt de groep. Er nu al over stemmen is "onverantwoord, schaadt de rechtsstaat en schaadt het vertrouwen in de politiek''. Volgens de groep is al geconcludeerd dat het voorstel "op meerdere punten in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens''

Alles bij de bron; AGConnect [thnx-2-Dick]