In 2006 verzamelde de NSA volgens de berichten nog bijna al het telefoonverkeer in de VS. Afgelopen zomer was dat gezakt naar minder dan een derde. De dienst kan de explosieve stijging van het aantal mobiele gesprekken namelijk niet bijhouden.

Dat zal Amerikanen met zorgen over hun privacy misschien gerust stellen, maar tegelijkertijd rijst de vraag of het programma van de NSA wel goed genoeg is en of er geen belangrijke gegevens gemist worden in de strijd tegen terrorisme.

Bij het verzamelen van metadata is juist het brede sleepnet belangrijk, benadrukten inlichtingenfunctionarissen de afgelopen tijd keer op keer. 'Als je speurt naar de speld in een hooiberg moet je wel in de hele hooiberg kunnen zoeken', zei de Amerikaanse onderminister van justitie James Cole eerder. De Amerikaanse regering stelt alles in het werk om het aantal verzamelde verkeersgegevens weer op het oude peil te brengen. Aanbieders van internettelefonie die nog geen metadata overdragen aan de NSA kunnen binnenkort mogelijk rekenen op een rechterlijk bevel, schrijft de Washington Post.

Alles bij de bron; Volkskrant