Om klanten beter te beschermen worden er drie stappen genomen. Als eerste gaat Microsoft voor alle diensten encryptie gebruiken. Daarnaast wordt de juridische bescherming van klantgegevens versterkt en gaat Microsoft de transparantie van de eigen softwarecode verbeteren, waardoor het eenvoudiger voor bepaalde klanten wordt om er zeker van te zijn dat er geen backdoors in zitten.

Microsoft gaat extra maatregelen nemen om gebruikers te beschermen tegen spionage door overheidsdiensten, waaronder het gebruik van encryptie bij alle diensten en het geven van toegang tot de broncode zodat overheden kunnen controleren dat er geen backdoors in de software aanwezig zijn. 


Volgens Microsoft moeten de maatregelen ervoor zorgen dat overheden het juridische proces volgen in plaats van "bruut technisch geweld" toe te passen en stelt dat als de berichtgeving klopt, dit een bedreiging vormt voor het vertrouwen in de veiligheid en privacy van online communicatie.

Volgens Microsoft moeten de maatregelen ervoor zorgen dat overheden het juridische proces volgen in plaats van "bruut technisch geweld" toe te passen.

Alles bij de bron; Security