De gemeenten Zoetermeer, Delft en Gouda wisten dat er geen wettelijke basis voor hun onderzoek naar extremisme was, maar zijn er toch jaren mee doorgegaan. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep West. Tussen 2017 en 2021 werd een grote hoeveelheid informatie verzameld over verschillende bewoners, met het risico dat zij onterecht bestempeld konden worden als 'geradicaliseerde burger' of 'terrorist'.

Adviesbureau Considerati concludeerde al in 2019 dat er een risico was dat mensen die niets te maken hebben met radicalisering, toch onterecht dit stempel zouden kunnen krijgen.

Ook zou het onzorgvuldig omgaan met de gevonden informatie kunnen leiden tot discriminatie, blijkt uit de documenten. Als de gemeenten hiermee door wilden, moest de wet worden aangepast of moest de samenwerking tussen de gemeenten en de politie anders worden vormgegeven.

Maar, de gemeente Zoetermeer was onderhand al twee jaar bezig met onderzoek naar radicalisering en extremisme. Delft en Gouda haakten een jaar later - in 2018 - aan bij de samenwerking. De gemeenten gingen, nadat het advies was uitgebracht, vervolgens tot 2021 door met onderzoeken, terwijl zij wisten van de risico's en dus ook wisten dat het niet zomaar mocht.

En dat onderzoek naar extremisme ging best ver, blijkt uit mailcontact binnen de gemeente Zoetermeer. De data die werd opgezocht gaat bijvoorbeeld over informatie als namen van bewoners, met wie zij omgaan, in welke gemeenschap zij zich bevinden, waar zij wonen, de nationaliteit, wie de kinderen zijn en zaken als naar welke gebedshuizen of andere bijeenkomsten zij gaan.

Al die informatie werd bij elkaar gezocht om mogelijk radicaliserende netwerken online in kaart te brengen. Soms werd ook samengewerkt met de politie.

Dat deze informatiewinning voor problemen kan zorgen, blijkt uit voorbeelden dat burgers op reis werden tegengehouden, vastgezet in het buitenland en teruggestuurd omdat ze een gevaar zouden zijn voor de samenleving. Mogelijk was ergens het label 'terrorist' of 'mogelijk geradicaliseerd' op hen geplakt en het was onduidelijk waar ze vervolgens moesten aankloppen om die misvatting recht te zetten.

Alles bij de bron; OmroepWest  [Lekker lang lezen artikel Thnx-2-Niek]