Het Parket in Parijs is  midden juli,  na klachten van twee burgerrechtenorganisaties: Internationale federatie voor de mensenrechten en de Franse Ligue des droits de l'homme, een vooronderzoek gestart naar de rol van de internetbedrijven in Frankrijk in het Amerikaanse surveillantieprogramma Prism. Het is dus maar een erste stap om vast te stellen of er een formeel onderzoek nodig is. 

De Parijse gerechtelijke politie gaat uitzoeken of er op bedrieglijke wijze toegang is verschaft tot automatische gegevensverwerkingssystemen, of er persoonsgegevens zijn verzameld en of het briefgeheim en de persoonlijke levenssfeer geschonden zijn.

In de Franse krant Le Figaro vertelt een advocaat van de Internationale federatie voor de mensenrechten dat er in Frankrijk tussen december 2012 en januari 2013 ongeveer 2 miljoen conversaties zijn onderschept via telefoon, sms of e-mail door de Amerikaanse inlichtingendiensten.


Daarnaast is er in Frankrijk ook nog een initiatief van de Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) die een werkgroep heeft opgezet voor de toegang tot Franse persoonsgegevens voor buitenlandse mogendheden. Ondertussen onderzoekt de Europese Article 29 Working Party ook de potentiële impact van Prism op Europese burgers.

Alles bij de bron; ZDNet