Door technische mogelijkheden kunnen en willen de Nederlandse inlichtingendiensten steeds meer data achterhalen. Deze – voornamelijk – hackoperaties staan op gespannen voet met de wet en zijn niet altijd proportioneel. Dat blijkt uit het jaarverslag van toezichtcommissie Toetsing Inzet Bevoegdheden (TIB).

....een groeiend aantal verzoeken van de AIVD (3,3 procent, tegenover 1,9 procent in 2020) werd afgewezen.

Opvallend is dat de toezichtcommissie 54 van de ruim drieduizend verzoeken ‘niet proportioneel’ achtte. TIB-voorzitter Mariëtte Moussault: ‘De diensten willen steeds meer en ze kunnen steeds meer. Verder valt op dat de AIVD en MIVD twee journalisten afluisterden, terwijl ze daarvoor geen toestemming hadden...

...De diensten wilden twee keer kabelinterceptie toepassen. De TIB oordeelde in beide geval dat de inzet ‘niet proportioneel’ was. Het is een van de bevoegdheden waar de diensten graag meer ruimte zouden willen krijgen.

In de aanloop naar een wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zouden die organisaties alvast meer ruimte willen krijgen. Moussault begrijpt die behoefte vanuit het perspectief van de diensten, maar ziet ook ‘flinke hobbels’ in het voorstel. Twee aspecten licht ze uit.

Zo mogen toezichthouders TIB en CTIVD straks geen informatie uitwisselen voordat ze de minister en het diensthoofd op de hoogte hebben gesteld. ‘Dat is van de gekke en maakt effectief toezicht onmogelijk. Dat is een flink punt waarvan ik hoop dat het eruit gaat.’

Het tweede is dat AIVD en MIVD de technische risico’s bij hacken niet meer hoeven te beschrijven. Moussault: ‘Ik begrijp dat je niet altijd weet wat je gaat tegenkomen.Maar in grote lijnen is het wel duidelijk en die informatie willen wij hebben. Waar zeggen wij en een minister anders ja tegen?’

Alles bij de bron; Volkskrant