De advocaten Michael Ruperti en Geert-Jan Knoops willen inzage in hun persoonlijke gegevens van de militaire inlichtingendienst (MIVD). Beiden vermoeden dat deze dienst vertrouwelijke gesprekken tussen hen en hun cliënten hebben afgeluisterd, zegt Ruperti.

Ruperti, net als Knoops onder meer gespecialiseerd in militaire zaken, heeft van verschillende bronnen binnen Defensie gehoord dat vertrouwelijke gesprekken met zijn cliënten zijn afgeluisterd. Die bronnen lieten hem ook weten dat dit bij de praktijk van Knoops eveneens zou gebeuren. 'De MIVD komt onder het mom van 'staatsgeheim' overal mee weg', concludeert Ruperti.

In een normale strafzaak mogen vertrouwelijke gesprekken tussen advocaat en cliënt niet worden afgeluisterd en mag de informatie niet als bewijs worden gebruikt. In de inlichtingenwereld is dat anders, legt Ruperti uit. ,,Daarin is niets geregeld. Ik wil weten hoe het zit. Op wie is het afluisteren gericht, op ons of op onze cliënten?''

Koops en Ruperti beginnen vandaag een procedure bij Defensie om deze informatie boven tafel te krijgen.

Alles bij de bron; Trouw