45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit
  • Home
  • Internet enTelecom

Amazon en eBay staken verkoop slim speelgoed 'CloudPets' wegens aanhoudende beveiligingsproblemen

Amazon en eBay verkopen niet langer het 'slimme speelgoed' CloudPets, een interactieve knuffel, nadat is gebleken dat spraakopnames van kinderen en ouders onbeveiligd online werden opgeslagen. In februari 2017 kwam al aan het licht dat miljoenen berichten vrij toegankelijk waren. Fabrikant Spiral Toys gaf toen aan maatregelen te nemen, maar die zijn vooralsnog niet voldoende gebleken.

Alles bij de bron; DutchIT