45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit
  • Home
  • Internet enTelecom

Internet en Telecom

Ziggo zal niet meewerken aan waarschuwen van illegale downloaders

Ziggo zegt niet mee te zullen werken aan het versturen van waarschuwingen aan illegale downloaders. KPN en Xs4all zien de maatregel als 'niet voor de hand liggend' en 'zeer onwaarschijnlijk'. Het versturen van waarschuwingen is een plan van Stichting Brein.

Brein gaat ip-adressen die gebruikt worden voor illegaal downloaden verzamelen en deze doorsturen naar providers. De auteursrechtenwaakhond wil dat isp's vervolgens waarschuwingen sturen naar individuele gebruikers, net zoals vier Britse providers dat vanaf deze maand doen op vrijwillige basis. Een draagvlak voor dergelijke vrijwillige 'educatieve waarschuwingen' lijkt in Nederland echter niet aanwezig te zijn, blijkt uit navraag bij isp's.

Waarschijnlijk verzamelt Brein de ip-adressen door te kijken welke er actief zijn bij het downloaden van torrents. Die informatie is publiek toegankelijk als gebruikers hun ip niet verbergen. Of Brein ook op andere manieren ip-adressen wil verzamelen is niet duidelijk. In een vraag daarover antwoordt Kuik dat BitTorrent een eerste prioriteit is omdat dit het meest gebruikte protocol voor illegaal gebruik is. Het is nog niet duidelijk wanneer Brein wil beginnen het met sturen van ip-adressen aan providers. De stichting zegt eerst te willen overleggen via ECP, het platform voor internetveiligheid, waarbij ook alle grote providers zijn aangesloten dat ergens in het eerste kwartaal zal plaatsvinden.

Alles bij de bron; Tweakers


 

BREIN gaat los en pakt in 2017 ook downloaders aan

BREIN gaat in 2017 nadrukkelijker de strijd aan met illegale downloaders. Die werden tot nu toe ontzien, maar daar wil de anti-piraterijstichting paal en perk aan stellen, zegt directeur Tim Kuik in BNR Digitaal.

Kuik wil in eerste instantie een gedragsverandering teweegbrengen onder downloaders, door IP-adressen van accounts ter beschikking stellen aan de internet service providers (isp's). 'Die kunnen dan de accounthouder een waarschuwing sturen dat er via die account inbreuk gemaakt wordt. In de leveringsvoorwaarden staat dat ze je op de hoogte moeten brengen van illegale activiteiten. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aanbevolen om afspraken te maken met de  isp's over de verwerking van die persoonsgegevens. Want we willen niet de identiteit hebben van die gebruikers.'..

...Doordat iTunes, Spotify en Netflix het consumeren van films en muziek voor een beperkt bedrag toegankelijk hebben gemaakt door er weinig geld voor te vragen, neemt de piraterij bij muziek inmiddels af, zegt Kuik. Maar er is een verschuiving te zien naar stream rippers, die bijvoorbeedl content rippen van YouTube.

Om uploaders uit hun 'schuilplaatsen' te lokken wil BREIN de medewerking van Virtual Private Networks (VPN's) en aanbieders van cyber lockers. Tegen providers die daar niet aan meewerken beginnen we rechtszaken, om dat wel te bewerkstelligen. 'Het is een misverstand om te denken dat iets alleen maar illegaal is als een rechter dat gezegd heeft. Wij kijken daar zorgvuldig naar en op het moment dat mensen tegen de wet handelen, zijn ze onrechtmatig bezig. En dat is illegaal, dat is heel erg simpel.'

Alles bij de bron; BNR


 

Baarde Amsterdam als de Europese bakermat van internet een monster ? [longread]

Onder leiding van internet adresinstituut Ripe hield een dertigtal internetorganisaties van vooral technische origine donderdag haar jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst, in de Tolhuistuin op Amsterdam-Noord. Nog niet eerder waren de debatten en de onderlinge gesprekken zo somber van aard.

Internetcoryfeeën van het eerste uur zoals Erik Huizer kregen de schrik al om het hart met de Snowden-onthullingen drie jaar geleden. Was toen nog woede de belangrijkste emotie van de reacties van de makers van internet, het huidige misbruik slaat wonden. Immers, inmiddels is internet volgens Huizer en anderen het belangrijkste wapen geworden in Koude Oorlog. Democratieën, om te beginnen de belangrijkste in de wereld,  worden zowel van binnenuit met manipulatie van informatievoorziening, als van buitenaf met ondermijnende inbraken in hun grondvesten aangetast.

Internet stond aanvankelijk voor een nog niet eerder in de geschiedenis bereikte democratisering dankzij grenzeloze informatie-uitwisseling. Anno 2017 voelt het volk zich juist dankzij internet en daarop gebouwde technologie zo losgeslagen van oude vertrouwde bakens, dat het kiest voor beloften van partijen en personen die houvast bieden ten koste van de beoogde en beloofde democratische waarden...

...de breinen die internet dragen zijn technisch georiënteerd en gaan uit van net gebruik van de voorzieningen. Ofschoon ze niet blind zijn voor kwade bedoelingen door een minderheid van gebruikers – ruzie is er vanaf den beginne ook online geweest – hebben ze misbruik op de huidige schaal niet kunnen voorzien. Dat het bedrijfsleven massaal data graait als betaling voor apps en klandizie daarover dom houdt, en overheden dat nog proberen te overtreffen door burgers te scannen en beoordelen als producten; hoe valt er nog aan te ontsnappen?

Hoe krijgen we het vertrouwen terug? In 2016 zijn in Nederland alleen al 5.500 datalekken gemeld, het topje van de ijsberg wat er aan data niet langer beschermd is.

‘Vertrouw niemand, geen enkel bedrijf, geen enkele instantie en zelfs jezelf niet’, zei gisteren in het debat ethisch hacker Jan Klopper. Hij doelde op de omgang met data waarin je ook jezelf niet meer kunt vertrouwen: voor je het weet heb je onbewust veel te veel data verstrekt of staat je apparatuur zodanig bloot aan inbraak vanwege onvoldoende beveiliging, dat je persoonlijke integriteit op het spel komt te staan.

Een omslag in denken over internet uitte ook Hans de Zwart, directeur van Bits of Freedom: ‘2016 was het eerste jaar waarin ik me realiseerde dat ik het internet niet alleen meer zag als een democratiserend netwerk dat informatie met een zo laag mogelijke drempel aan zoveel mogelijk mensen beschikbaar maakt, maar dat grote delen van het web verworden zijn tot één grote tracking-machine gericht op de portemonnees van consumenten.’

Lees nog veel meer bij de bron; NetKwesties


 

Bijna 35.000 Nederlanders surfen via Tor-netwerk

Het Tor-netwerk is een belangrijk middel voor internetgebruikers die zich anoniem over het web willen bewegen. Het wordt onder andere door activisten, journalisten en mensen in autoritaire regimes gebruikt. Begin dit jaar had het Tor-netwerk nog meer dan 2 miljoen dagelijkse gebruikers wereldwijd, maar dat is inmiddels naar de 1,6 miljoen gedaald. Ook het aantal Nederlanders op het Tor-netwerk is afgenomen. Begin vorig jaar stond de teller nog op 45.000. Naarmate 2016 vorderde daalde het aantal Nederlandse Tor-gebruikers gestaag tot een dieptepunt eind december. Inmiddels is er weer een stijging zichtbaar en zit het aantal zo rond de 35.000.

Via de vernieuwde statistiekenpagina wil het Tor Project dit soort informatie beter toegankelijk maken. Het is vooral bedoeld voor journalisten, ontwikkelaars, beheerders van een Tor-server en onderzoekers. Ook moet de vernieuwde statistiekenpagina beter op mobiele telefoons en tablets werken. Voor het nieuwe ontwerp kon het Tor Project een beroep doen op Mozilla's Open Source Support

Alles bij de bron; Security


 

Zo beïnvloeden/bepalen algoritmes jouw wereldbeeld

Een algoritme is een ingewikkeld wiskundig recept. Maar eigenlijk is het niet meer dan een stappenplan. Hoe het algoritme van bedrijven als Facebook en Google precies werkt, willen die bedrijven absoluut geheimhouden. Ze zijn bang dat er misbruik van gemaakt wordt of dat de concurrent ermee vandoor gaat. Hoe de algoritmes ongeveer werken, weten we wel.

Neem Facebook bijvoorbeeld. Hun algoritme kijkt naar alle informatie die jij geeft. Als jij iets liket, een reactie plaatst, deelt of zelfs maar langer blijft hangen om een video te kijken, laat je Facebook weten dat jij dit leuk of belangrijk vindt. Je krijgt dan een volgende keer als je inlogt wéér dat soort dingen te zien, want dat is blijkbaar voor jou relevant. Maar dat betekent ook dat je heel veel dingen niet ziet. "Je denkt misschien dat je een compleet wereldbeeld hebt door wat je online ziet, maar eigenlijk zie je alleen maar wat er zich in je eigen bubbel afspeelt", zegt Tom van Laer

Op zich handig, want er staat meer op internet dan jij kan lezen. “Maar het gaat nog een stapje verder” zegt Tom. "We klikken vaak op dingen die net ietsje interessanter of iets extremer zijn." Stel, je volgt alles over hockey. Dan klik je volgende keer misschien op een filmpje over naakthockey, want dat is net iets spannender dan wat je al kent. "Zo werkt clickbait nu eenmaal." Je bubbel verschuift een beetje, de extremere kant op. Dat kan betekenen dat je daardoor minder meekrijgt uit het midden. En dan worden de verschillen groter. "We komen dan tegenover elkaar te staan", socioloog Andreas Flache van de Rijksuniversiteit Groningen. Het is een vrij oud verschijnsel, zegt Andreas. De groep maakt als geheel riskantere keuzes dan het individu. "Als iemand anders een extremer standpunt inneemt, dan denkt een ander sneller, 'als hij het zegt, dan mag ik dat ook'."

Maar we kunnen niet alles zomaar op de algoritmes afschuiven. De tech-universiteit MIT deed onderzoek naar het gedrag van twitteraars rond de Amerikaanse verkiezingen. Daaruit bleek dat gebruikers zich juist zélf afzonderen van twitteraars die anders denken dan zij. Als anderen niet in je straatje passen, ontvolgen maar. "Groepen die steeds minder met elkaar communiceren, hebben een vertekend beeld van de werkelijkheid", zegt Andreas.

In hoeverre algoritmes er nou écht voor zorgen dat jouw mening verandert, weten we nog niet, zegt Marijn. De komende vier jaar doet hij er onderzoek naar. "Polarisatie is heel moeilijk te meten. Komt dat door die bubbels of ook door de tijdsgeest en zijn er ook andere factoren?" in hoeverre die algoritmes er nou écht voor zorgen dat jouw mening verandert, weten we nog niet, zegt Marijn. De komende vier jaar doet hij er onderzoek naar. "Polarisatie is heel moeilijk te meten. Komt dat door die bubbels of ook door de tijdsgeest en zijn er ook andere factoren?"

Alles bij de bron; NOS


 

In België is het einde nabij voor anonieme simkaarten -Update-

Over enkele weken zal het niet langer mogelijk zijn anoniem een prepaid simkaart te kopen en te gebruiken. Het Koninklijk Besluit hierover verschijnt binnenkort in het Staatsblad.

Tien dagen na de publicatie zal niemand nog een prepaid simkaart kunnen kopen zonder zich te identificeren. Dat kan op verschillende manieren, zo legt minister De Croo uit. "Het kan in de winkel op vertoon van de elektronische identiteitskaart, online eveneens met gebruik van de elektronische identiteitskaart of bij het herladen van de kaart", zegt hij.

Volgens De Croo is de privacy van de gebruikers volledig verzekerd. Enkel in de volgende gevallen mogen veiligheids- en hulpdiensten de identificatiegegevens van de gebruikers opvragen:

  • Gerechtelijke autoriteiten in het kader van een onderzoek
  • Inlichtingen- en veiligheidsdiensten "bij uitvoering van hun opdrachten"
  • Hulpdiensten bij een noodoproep
  • Gerechtelijke politie van de cel vermiste personen voor een opsporing
  • Ombudsdienst telecom bij kwaadwillige oproepen

Opvallend: in juni vorig jaar toonde De Croo zich nog een koele minnaar van het afschaffen van anonieme prepaid simkaarten. "Veiligheidsdiensten mogen niet alle burgers als potentiële verdachten beschouwen", meende hij toen. Voor prepaid simkaarten die nu al in omloop zijn, voert De Croo een overgangsperiode van zes maanden in. Het is daarbij aan de telecomoperatoren om contact op te nemen met alle klanten van wie ze de identiteitsgegevens nog niet kennen.

Alles bij de bron; deRedactie

Update; Concreet wil de staat op ieder telefoonnummer een naam, een adres en een rijksregisternummer kunnen plakken. Buitenlandse klanten kunnen zich registeren met de hulp van hun paspoort. 

Bron; ZDNet


 

Kunnen we nog anoniem zijn op internet? - Opinie door Geert Somers

Heeft u een Google of Yahoo e-mail account? Dan kreeg u waarschijnlijk ook al berichtjes van deze providers om uw account beter te beveiligen door opgave van een mobiel telefoonnummer. Bij een veiligheidsincident of verloren paswoord kan men u dan inderdaad een code sturen op uw GSM zodat u en enkel u toegang tot uw account krijgt. Niemand van ons wil immers plots alle mails met bijlagen van vele jaren communicatie met vrienden en kennissen verliezen of in handen van een onbekende zien vallen.

Maar heeft u er bij stilgestaan dat Yahoo en Google op die manier plots een veel persoonlijkere link kunnen leggen tussen uw mailadres en u als persoon? Een mobiel telefoonnummer is immers uniek aan uw naam verbonden. Voor de provider was het vroeger moeilijk om te weten aan welke natuurlijke persoon de mailbox was verbonden. Maar door de koppeling met een mobiel telefoonnummer worden al die e-mails en bijlagen met foto's dus plots wel aan u toewijsbaar.

Wilt u dat wel? En zelfs als u dat niet zou willen, kiest u dan voor veiligheid of anonimiteit. Beide zijn niet zonder risico's...

...Anonimiteit op internet wordt hoe langer hoe brozer. We komen in situaties waarin privéspelers dankzij zeer performante algoritmes meer over ons gaan weten dan we dat zelf doen. Nauwkeurige voorspellingen over onze gedragingen en beïnvloeding van onze keuzes komen steeds dichter bij. Niet voor niets heeft Facebook eerder deze maand de Belgische Big Brother Award in ontvangst mogen nemen.

Tot slot vergroot de kans op misbruik wanneer te veel, soms zeer gevoelige gegevens, bij één (privé)partij gecentraliseerd worden. Facebook en Google hoeven zelf geen slechte bedoelingen met de gegevens te hebben. Er zijn altijd kapers op de kust. Bepaalde overheden en privéspelers zouden maar al te graag de hand op deze informatieschatten leggen. Ooit komt er misschien wel een dag dat we door een ernstig incident collectief wakker worden. Gebruikers die voorzichtig met hun gegevens zijn omgesprongen zullen dan blij zijn met de gemaakte keuzes. En dienstverleners die op dat moment privacy vriendelijk te werk gaan door de juiste configuratie van hun producten en diensten zullen daar als grote winnaar uitkomen.

Alles bij de bron; deRedactie


 

Belgische minister kritisch over verbod anonieme prepaidkaart

Het verbod op anonieme prepaidkaarten dat de Belgische regering onlangs invoerde is geen wondermiddel, zo stelt de Belgische Telecomminister Alexander De Croo in een interview met Data News. De Croo laat weten dat hij geen voorstander van de maatregel was. "Maar ik begrijp dat we nu in een ander tijdperk zitten en dit ervoor kan zorgen dat het net rond een bepaalde groep kan sluiten. Dat vind ik nog verdedigbaar, maar het is een illusie te denken dat je dit soort zaken volledig onder controle krijgt."

Inlichtingendiensten hebben volgens de minister al voldoende gegevens tot hun beschikking. "Het probleem van vandaag is niet het gebrek aan informatie, dat is dat je een hooiberg hebt waar de naald niet in te vinden is. Het is niet dat je wanneer de hooiberg groter maakt, je de naald beter kan vinden." Naar aanleiding van de Belgische maatregel wil minister Van der Steur ook in Nederland een verbod op anonieme prepaidkaarten invoeren. Verder herhaalt De Croo in het interview zijn kritiek op de plannen van Duitsland en Frankrijk om de encryptie van chatdiensten zoals WhatsApp te verzwakken. Dit zou namelijk iedereen in gevaar kunnen brengen.

Alles bij de bron; Security