De vuilkar komt 's morgens heel vroeg. Om zeker te zijn zet je dus het oud papier de avond voordien op de stoep. In Oostende kreeg een dame - 88 jaar oud - hier een boete voor van 60 euro. Jan Margot is woordvoerder van Proximus en schreef deze open brief in eigen naam. De meeste namen in deze tekst zijn om privacy-redenen gewijzigd.

Geachte heer Burgemeester en leden van het Schepencollege,

Betreft: Gemeentelijke administratieve sanctie


Graag uw aandacht voor onderstaand triest, weinig menselijk verhaal. Mijn tante, Magda Hendriks, 88 jaar oud, weduwe van René Peeters woont – ondanks haar hoge leeftijd en ondanks haar zwakke gezondheid - nog thuis in Oostende.

Op 19 april kreeg zij een aangetekende brief van een sanctionerend ambtenaar met de melding dat een politieagent had vastgesteld dat zij papier had buitengeplaatst om 20.00 u, terwijl dat maar mag vanaf 5.00 u (op de dag van de ophaling).

In het PV schrijft de agent: "Op 9.03.2016 om 20.05 geven wij bijstand aan de stedelijke reinigingsdienst tijdens een netheidsactie. Gekomen in de Parklaan ter hoogte van huisnummer 15 stellen wij vast dat iemand een kartonnen doos met papier heeft achtergelaten aldaar. Op 09.03.2016is er echter geen ophaling van papier en karton, doch wel op 10.03.2016. Een werknemer van de stedelijke reinigingsdienst controleert de inhoud van de doos en vindt 2 documenten op naam van de overtreder. In bijlage voegen wij een kopie van de documenten (Damart & Teveblad). De doos wordt ingeladen."

Het woord "netheidsactie" is hier niet echt op zijn plaats: zou het niet getuigen van "nette manieren", om bij het zien van een ‘onwettige’ doos, even aan te bellen en vriendelijk te vragen het papier nog even binnen te zetten? Neen, men gaat meteen over tot het openen van de doos en het snuffelen in de privé papieren. Kan dit wel volgens de privacy wetgeving? Is dat nog netjes te noemen?

Tante Magda doet tegenwoordig veel brieven en documenten weg, maar omwille van dat gebrek aan privacy betwijfelt zij nu of ze het niet beter in de huisvuilzak zou stoppen in plaats van te sorteren…

Tante Magda geeft toe dat zij op 9 maart inderdaad een kleine kartonnen doos heeft buitengezet, aan het hekken, tegen de haag. Zij deed dat op de vooravond van de papierophaling, rond 20 u, in de avondschemering. Zij wilde niet om 5.00 u opstaan, om zeker te zijn dat haar papier zou mee zijn... Vaak komt de ophaling immers al om 7.00 u langs.

In de vermelde brief stond ook dat zij de feiten kon betwisten met een aangetekende brief binnen de 15 dagen. Zij heeft dit niet gedaan om twee redenen:

Ten eerste heeft zij veel zorgen, ze is hartpatiënt en net in die periode had zij ernstige hartproblemen.

Ten tweede had zij 3 jaar geleden bij een verkeersovertreding wel een verweer ingediend, dat geen gehoor vond: het betrof een boete, omdat zij de toegestane parkeertijd van 15 minuten met 10 minuten overschreden had. Haar uitleg dat de aangifte van het overlijden van haar echtgenoot in het hoofdpostkantoor ivm haar rekening iets langer had geduurd dan verwacht overtuigde niet…

Op 8 september kreeg zij de tweede aangetekende brief, met het verzoek de administratieve geldboete van 60 euro te betalen binnen de 2 maanden. Ze kon ook nog binnen de maand verzet aantekenen bij de politierechtbank in Brugge. Ondanks haar financiële en andere zorgen heeft ze beslist de 60 euro te betalen, en het blijft voor haar een bittere pil. Voor de Stad Oostende heeft dit trouwens meer gekost dan de opbrengst van de boete.

Mag ik het college van burgemeester en schepenen verzoeken die boete alsnog kwijt schelden, en mijn tante de 60 euro terug te storten? Moet de samenleving niet aanmoedigen dat hoogbejaarde mensen zelfstandig thuis wonen zolang dat kan? Indien het terugstorten niet kan is misschien een andere tegemoetkoming of geste mogelijk?

Nog dit: zoals alle inwoners van Oostende kreeg mijn tante vorige week een grote omslag in de bus met een enquête van tien A4-bladzijden, voor de actie “kom uit je schelp!” Ze twijfelt of ze zal deelnemen. Maar met deze brief komen we toch – in haar naam- uit onze schelp.

Ik dank u alvast voor uw aandacht, en hoop op een positief gevolg.
Met vriendelijke groet.
 

Jan Margot

Bron; deRedactieSchrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!