Slechts 15 procent van de zorgaanbieders is aangesloten op het EPD. Vooral huisartsenpraktijken en ziekenhuizen doen het slecht. Veel leveranciers kunnen hun systemen niet koppelen.

Dat blijkt uit de voortgangsrapportage tot en met het tweede kwartaal van 2010 die minister Ab Klink vandaag naar de

...

Brian Solis en PeopleBrowsr hebben samen een rapport uitgebracht over Facebook en privacy in de huidige tijd. Over privacy is veel te doen. Er wordt in de media veel over geschreven, maar maakt de gemiddelde gebruiker zich ook zorgen?

Conclusie

Voorlopig lijkt het er dus op dat de grenzen verder

...

De marketeer legt de verantwoordelijkheid voor de privacy ten aanzien van (het verwerken van) persoonsgegevens bij zichzelf, het bedrijfsleven. Dit blijkt uit de meest recente Special van de DM Barometer: het onderzoek naar bestedingen en trends in dialoogmarketing van DDMA, OMG/Mailmedia en

...

De databank moet informatie gaan verzamelen over ramkraken, diefstallen en overvallen. Een ‘informatie-officier’ beheert de gegevens, zoals camerabeelden en foto's van verdachten, en speelt het zo nodig door aan de politie.

‘Door gegevens te bundelen, herken je sneller patronen. Bijvoorbeeld een overval

...

Sargasso meldt;

Denemarken geeft VS toegang tot hun DNA database. Deden ze dat niet, mochten de Denen niet meer zonder visum naar de VS.

Een nieuw verdrag geeft de autoriteiten van de VS toegang tot de Deense DNA & vingerafdrukken database voor de opsporing van criminelen & potentiele terroristen. Volgens

...

Burgers krijgen voorlopig geen toegang via internet tot hun EPD. De methodiek van aanmelden blijkt een te groot beveiligingsrisico. Ondertussen is een goed alternatief nog niet voor handen.

Voor het aanmelden was het plan om gebruik te maken van een combinatie van DigiD en SMS en dat blijkt geen

...

De afgelopen twintig maanden zijn van meer dan 6.500 reizigers naar de VS mobiele telefoons en laptops doorzocht, zo heeft een Amerikaanse burgerrechtenbeweging ontdekt. In het merendeel van de 6.671 gevallen ging het om buitenlanders, waarvan de douane wilde weten wat er op hun apparatuur stond.

In 27

...

Voor het doorspelen van persoonsgegevens aan Marokko heeft een Marokkaans-Nederlandse agent 240 uur werkstraf gekregen. De rechtbank in Den Haag volgde woensdag de eis van justitie.

De man uit Capelle aan den IJssel zou tussen 2006 en 2008 voor Marokko hebben gespioneerd. Justitie had de strafeis

...

Europees commissaris Karel De Gucht (Handel) heeft woensdag geprobeerd de zorgen van het Europarlement weg te nemen over een internationaal akkoord dat de EU wil sluiten over de bescherming van intellectueel eigendom. Dat akkoord mag er niet toe leiden dat de burgerlijke vrijheden worden

...

Op 1 februari 2007 is de ‘Wet ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven’ in werking getreden. Deze wet is erop om opsporingsonderzoeken naar terroristische misdrijven in een vroege(re) fase mogelijk te maken en langer te laten voortduren. 

Hiertoe

...

In internationaal verband, zowel binnen de VN als de Raad van Europa, is afgesproken dat alle lidstaten een nationaal mensenrechteninstituut oprichten. Nederland heeft deze oproepen ondersteund.

Dit wetsvoorstel strekt ertoe een nationaal mensenrechteninstituut op te richten: het College voor de

...

Trots leest Paul Cuijpers (28) de brief van de gemeente voor: ’Naar uw oordeel is de regelgeving omtrent de opslag van vingerafdrukken strijdig met het koninkrijk Gods waarvan u burger bent, net zoals u burger bent van het koninkrijk der Nederlanden.’ „Dat staat mooi zwart op wit, hè?”, lacht

...

Iedere pc, ook die van jou, bevat informatie die niet in vreemde handen moet vallen: bankgegevens, belastingaangiften, correspondentie en privéfoto's. Een crimineel zou er bijvoorbeeld een bankrekening mee kunnen openen, of iemand het leven zuur maken.

En dus is het verstandig om de harde schijf

...

Mededeling inzake het gebruik van beveiligingsscanners in EU-luchthavens

...Nederland steunt de mededeling van de Commissie en ziet graag op korte termijn een juridisch voorstel tegemoet dat het mogelijk maakt om de securityscanner als standaard beveiligingscontrolemethode in te zetten op

...

Evaluatie stimuleringsregeling intensivering opsporing en controle.

 In 2003 is de ‘Tijdelijke stimuleringsregeling intensivering opsporing en controle Abw’ (verder: TSIOC) ingevoerd. Via deze regeling konden gemeenten tot 1 januari 2008 subsidie krijgen voor het opzetten of uitbreiden van een

...