Supermarktketen Southern Co-operative gebruikt in tientallen Britse winkels camera's met gezichtsherkenning om naar eigen zeggen personeel en klanten te beschermen. Klanten worden echter niet altijd duidelijk voor het filmen gewaarschuwd. De supermarktketen maakt gebruik van camera's van het Chinese bedrijf Hikvision.

De  website IPVM ontdekte dat er één supermarkt was zonder zichtbare waarschuwing bij het betreden van de winkel. Zeven andere hadden een kleine en vaak verborgen waarschuwing. De Britse privacytoezichthouder stelt dat bij live gezichtsherkenning waarschuwingsborden duidelijk zichtbaar moeten zijn bij het betreden van het gebied in kwestie.

Gezichtsherkenningsbedrijf Facewatch verzorgt het systeem bij Southern Co-op. Afbeeldingen van "subjects of interest" worden voor een periode van twee jaar bewaard. Eerder uitte burgerrechtenbeweging Big Brother Watch felle kritiek op het systeem. "Het groeiende gebruik van Orwelliaanse gezichtsherkenningssurveillance door Co-op schendt de rechten van klanten en moet dringend worden gestopt", aldus directeur Silkie Carlo. 

Alles bij de bron; Security


 

Dat politie, overheid en bedrijfsleven biometrische gegevens verzamelen van iedereen die zich in de openbare ruimte laat zien, is bekend. Evenzo dat dit met opnameapparatuur zoals bewakingscamera’s (bodycams, drones, enz.) en gezichtsherkenningssoftware gebeurt.

De meeste mensen maken zich er niet zo druk over, maar het is een ernstige inbreuk op de privacy en een bedreiging van de mensrechten en de rechtsstaat. Het ongefilterd verzamelen, bewaren en gebruiken van biometrische gegevens van alle mensen die in de publieke ruimte gewoon ‘hun ding’ doen is een vorm van massasurveillance.

Niet alleen ons gezicht onthult dingen waarvan we onszelf soms niet eens bewust zijn. Dat doen ook onze ogen, stem, aderen, rode oren, hartslag, kleding, hoe we lopen, bewegen of op ons toetsenbord rammen, en nog veel meer. Op basis daarvan kun je profielen maken en zijn voorspellingen en inschattingen van gedrag mogelijk.

Met de unieke biometrische gegevens weten politie, overheid en bedrijfsleven constant wie wij zijn en kunnen ze onze gangen nagaan. Waar we zijn, wat we doen, hoe vaak, hoe lang, met wie. Zonder dat wij dat weten. Zonder toezicht. Niet zelden zonder (toereikende) wettelijke basis. Zonder voldoende (toegankelijke) rechtsbescherming.

In dit tijdsgewricht waarin de kennis van de regels niet zo diepgravend is als je zou hopen, sommige politici het met de rechtsstaat niet zo nauw nemen, ook Justitie en politie de grenzen van de wet opzoeken, en bedrijven zich blind verdienen door ons te observeren, is privacy een groot goed. Mensenrechten staan wereldwijd onder druk, schreef Amnesty International al in zijn jaarverslag 2020. En dat geldt ook voor Nederland. 

Privacy is een zaak van ons allemaal, de hele samenleving. Het is niet alleen een voorwaarde om de publieke ruimte en het openbare leven – frank en vrij, zonder vrees of voorbehoud – te genieten. Privacy is een conditio sine qua non voor de mensenrechten zoals de vrijheid van meningsuiting of betoging. Als de massasurveillance en het gebruik van biometrische gegevens mensen intimideert en bang maakt, zodat ze toch maar liever afzien van bijvoorbeeld hun recht om te demonstreren of om in vergadering bijeen te komen, ondermijnt en bedreigt dat onze rechtsstaat, mensenrechten en democratie.

Dus. Lang verhaal kort: als jij wilt dat de openbare ruimte niet volledig wordt volgehangen met massasurveillance apparaten; dat politie, overheid en bedrijfsleven als de wiedeweerga kappen met het verzamelen, bewaren en gebruiken van biometrische gegevens; en dat er paal en perk wordt gesteld aan de inbreuken op privacy, mensenrechten en rechtsstaat, laat dan je stem horen en teken het EU-burgerinitiatief voor een verbod op grootschalig biometrisch toezicht. Het is nog niet te laat.

Alles bij de bron; Joop


 

Het lijkt wel alsof de politie totaal geobsedeerd is met onze gezichten. Ze test en tweakt technologie om die te herkennen in de Johan Cruijff Arena. Zij heeft er meer dan 2,6 miljoen in haar eigen databank gevangen, die ze niet eens goed op orde heeft. Ze heeft de infrastructuur van de ANPR-camera's gebruikt om er nog meer vast te leggen, zonder dat dit mocht. En ze heeft geprobeerd gezichten te herkennen met gebruik van de diensten van het omstreden bedrijf Clearview AI, zonder hier open over te zijn. En dat is zorgwekkend, want op basis van je gezicht kun je worden gevolgd, geanalyseerd, gemanipuleerd en geïdentificeerd. En als je eenmaal de controle over je gezichtsgegevens kwijt bent, dan krijg je die niet meer terug.

Expert-jurylid Frederik Zuiderveen Borgesius, Hoogleraar ICT en Recht aan de Radboud Universiteit, legt uit waarom de inzet van gezichtsherkenningstechnologie door de politie één van de redenen is dat het ministerie van Justitie en Veiligheid de Big Brother Award in de wacht heeft gesleept.

Alles bij de bron; Bits-of-Freedom


 

Rusland voert een verplicht medisch onderzoek in voor buitenlanders, die ook hun vingerafdrukken moeten laten afnemen. Volgens de wet zullen buitenlanders vanaf begin volgend jaar om de drie maanden een uitgebreide medische controle moeten ondergaan, waaronder een bloedonderzoek, een röntgenonderzoek en voor sommigen een CT-scan.

De regels bepalen dat buitenlanders op tuberculose, syfilis en hiv worden getest. Volgens de AHK moeten de resultaten naar Russische migratieautoriteiten gestuurd worden en zijn ook vingerafdrukken verplicht. Wie weigert, riskeert zijn werkvergunning te verliezen. De regels gelden voor alle buitenlanders en hun gezinsleden, ook voor kinderen vanaf de leeftijd van 6 jaar. 

Onduidelijk is of de medische onderzoeken op een veilige manier zullen gebeuren in het licht van de coronapandemie. De bescherming van gegevens is ook niet waterdicht in Rusland: al meermaals kwamen grote hoeveelheden persoonlijke data op straat te liggen. 

Alles bij de bron; HLN


 

Op de avond van 28 december 21:00 vindt online de première plaats van "Reclaim Your Face", een korte film over de gevaren van biometrische surveillance en gezichtsherkenning voor de samenleving. De film van Alexander Lehmann wordt getoond tijdens het remote chaos Experience 2021

In de film wordt opgeroepen het burgerinitiatief Reclaim Your Face, waarbij allerlei organisaties, burgerrechtenbewegingen en ook de CCC zijn betrokken, te steunen.

Het doel is om via het burgerinitiatief één miljoen handtekeningen op te halen en zo biometrische surveillance op EU-niveau te verbieden. Op dit moment hebben zo'n 65.000 mensen de petitie getekend. Na de première zal Reclaim Your Face ook via andere kanalen te bekijken zijn.

Alles bij de bron; Security


 

De recherche heeft twee mannen uit Hoofddorp aangehouden op verdenking van het plegen van een gewapende overval op een restaurant in Haarlem begin december. 

Na de overval werd door politiemensen van de afdeling Forensische Opsporing sporenonderzoek gedaan. Hierbij werden sporen aangetroffen waaruit DNA kon worden vastgesteld. Dit kwam overeen met DNA uit de databank, waardoor de aangehouden mannen naar voren kwamen. De rol van de verdachten in deze overval wordt onderzocht.

Beide verdachten zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en hun voorarrest is met 14 dagen verlengd.

Alles bij de bron; Beveiliging


 

De Franse toezichthouder CNIL heeft Clearview AI opgedragen te stoppen met het verwerken van foto's van internet van Franse burgers en het bedrijf moet bovendien binnen twee maanden alle foto's van Fransen verwijderen. Anders volgt mogelijk een boete.

CNIL zegt dat Clearview AI door foto's van internet te halen en er gezichtsherkenning op los te laten twee artikelen van de AVG overtreedt. De eerste is het illegaal verwerken van persoonlijke data op grond van artikel 6, de tweede is geen toestemming vragen om de data te verzamelen, een overtreding van artikelen 12, 15 en 17.

Frankrijk is niet het eerste land waar Clearview data moet gaan verwijderen. Australië heeft al datzelfde opgedragen aan het bedrijf. Het Verenigd Koninkrijk wil een boete opleggen.

Alles bij de bron; Tweakers


 

De verkenning of politie gebruik zou moeten maken van particuliere dna-databases voor het onderzoeken van cold cases is begin volgend jaar klaar, zo heeft demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laten weten. Afhankelijk van de uitkomsten van de verkenning wordt er een pilot gestart....

...."Het gebruik van genealogische dna-databanken heeft juridische en ethische implicaties en dat vereist een zorgvuldig en weloverwogen proces. De eerste stap is een verkenning (zowel juridisch, ethisch als technisch) naar het gebruik van deze databanken voor het identificeren van onbekende doden. Op basis van de resultaten hiervan wordt een eventueel vervolgtraject bepaald", stelt Grapperhaus.

Alles bij de bron; Security


 

Luchthavens in de Verenigde Staten adopteren sinds de Covid-19-pandemie massaal biometrische identificatiemethoden om reizen volledig te automatiseren.

Omdat het aantal reizigers tijdens de Covid-pandemie laag blijft, investeren luchthavens, techbedrijven en zelfs overheidsagentschappen steeds meer in biometrische innovaties, om de reiservaring zogezegd vlotter te maken. De nood voor “social distance” en contactloze processen tijdens het reizen, hebben deze trend alleen maar uitgebreid, schrijft The New York Times.

Vooral gezichtsherkenning maakt furore in de VS. Volgens een studie van het National Institute of Standards and Technology zou die technologie met 99,5 procent accuraatheid een pak betrouwbaarder zijn dat het scannen van de irissen of vingerafdrukken.

“.. als biometrie wil lukken, moet je gegevens kunnen vergelijken met een betrouwbare bron van data. Het gezicht is hiervoor het makkelijkst om te gebruiken, omdat het op alle essentiële documenten staat, zoals je rijbewijs, paspoort, enzovoorts”, zei het hoofd van technologie bij het Zwitserse biometriebedrijf SITA.

Het gebruik van biometrische gegevens om te controleren wie de VS betreedt, werd sinds de aanslagen van 9/11 toegelaten door het Amerikaanse Congres. Verschillende reizigers hebben sindsdien echter hun bezorgdheid over de schending van de privacywetgeving uitgedrukt. Bedrijven en overheidsagentschappen houden echter vol dat de verzamelde gegevens niet worden bijgehouden en dat ze bovendien volledig vrijwillig worden verkregen.

Alles bij de bron; BusinessAM


 

Gezichtsherkenning bij toegang tot evenementen is toegestaan, mits betrokkenen vrijelijk en uitdrukkelijk toestemming geven. Het onthouden van toestemming mag er niet toe leiden dat betrokkenen als gevolg daarvan nadelige gevolgen ondervinden, zoals extra wachttijd bij de entree.

Dat antwoordt demissionair minister Dekker (Rechtsbescherming) op vragen van de SP en FvD. Dekker is het er mee eens dat gezichtsherkenning risico’s kent, zoals een groot verlies aan privacy, het ongeoorloofd gebruik van persoonlijke data en buitensluiting. “Zowel in EU als nationaal verband zijn er strikte regels, die ertoe moeten leiden dat er terughoudend wordt omgegaan met de inzet van deze technologie. Er geldt in deze gevallen een ‘nee, tenzij’ regime en op grond daarvan is er weinig ruimte voor gezichtsherkenning. De verwerkingsverantwoordelijke moet burgers echt de keuze bieden of zij toestemming willen geven voor gezichtsherkenning, ook door minder ingrijpende alternatieven aan te bieden.”

Alles bij de bron; Beveiliging


 

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha