Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft voor een motie gestemd die het kabinet oproept om end-to-end encryptie in stand te houden. 

Aanleiding voor de motie zijn plannen van de Europese Commissie om bedrijven die online diensten in de EU aanbieden, waaronder chatdiensten en hostingbedrijven, te verplichten om kindermisbruikmateriaal op hun platforms te detecteren, te rapporteren en te verwijderen.

Volgens Ross Anderson, hoogleraar Security Engineering aan de Universiteit van Cambridge en Europese burgerrechtenbeweging EDRi gaat het hier om een aanval op end-to-end encryptie en wordt privacy in de naam van kinderbescherming opgeofferd. Volgens Matthew Green, cryptograaf en hoogleraar aan de Johns Hopkins University, en versleutelde e-maildienst Tutanota gaat het om massasurveillance kan dit tot het ergste surveillanceapparaat buiten China leiden.

Minister Adriaansens van Economische Zaken besloot de motie te ontraden. "Wij staan voor sterke versleuteling. Dat staat ook in het kabinetsstandpunt uit 2016. Het belang van briefgeheim en het vertrouwelijk karakter van elektronische communicatie zijn daarin belicht, alsook de noodzaak van oplossingen voor de opsporing. Bij die opsporing loopt een inventarisatie naar de rechtmatige toegang tot versleuteld bewijs. Daar wil ik niet op vooruitlopen", zo liet de bewindsvrouw tijdens het debat weten.

Afgelopen maandag werd er over de motie gestemd, die met 128 stemmen voor en 22 stemmen werd aangenomen. Alleen het CDA, ChristenUnie en de SGP stemden tegen. 

Alles bij de bron; Security


 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha