Het moet makkelijker worden om een schadevergoeding te krijgen bij datalekken of onrechtmatige gegevensverwerking. Zo’n stok achter de deur is belangrijk voor de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat stelt Tim Walree, onderzoeker en docent privaatrecht & technologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen in zijn promotie-onderzoek. Walree is als promovendus verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht...

...In zijn promotieonderzoek bekeek Tim Walree daarom of en hoe het recht op schadevergoeding via civielrechtelijke procedures kan helpen bij de handhaving van de AVG.

‘De regels zoals die gelden in de AVG zijn niets waard als die niet gehandhaafd kunnen worden. Dat kan op twee manieren: door een toezichthouder, maar ook via het civiele recht,’ legt Walree uit. ‘We zien nu eigenlijk dat de toezichthouder niet voldoende middelen heeft om de AVG goed te handhaven. Maar als consumenten zelf via het civiele recht schadevergoedingen kunnen eisen bij organisaties die onzorgvuldig met data omgaan, zorgt dat óók voor een financiële prikkel bij die organisaties, wat op termijn ook voor betere naleving zorgt.’...

... Daarnaast zouden vooraf bepaalde bedragen vastgesteld kunnen worden, uit te keren bij substantiële inbreuk op de AVG. ‘Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat zonder te informeren je gegevens doorverkoopt, of uitgelekte informatie over je afspraken bij de dokter.’

Walree: ‘Door organisaties te verplichten in zulke gevallen direct een vergoeding van bijvoorbeeld enkele honderden euro’s uit te keren, neem je ook wat apathie weg bij mensen. Het mes moet aan twee kanten gaan snijden: als mensen weten welk bedrag ze kunnen verwachten ondernemen ze eerder actie, waardoor organisaties ook eerder onder druk staan om de AVG voldoende serieus te nemen.’

Alles bij de bron; Computable


 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!