De belangrijkste nieuwigheid is dat de AIVD en de MIVD voortaan niet alleen ongericht satellietverkeer mogen aftappen, maar ook verkeer dat via kabels verstuurd wordt. Daar valt bijna al het internetverkeer onder, zelfs verkeer van en naar mobiele apparaten. Die gelden als kabelgebonden omdat het verkeer vanaf de zendmast via glasvezelkabels loopt. Ook moet communicatie in bijvoorbeeld bepaalde games of de privéberichtenfuncties van diverse sociale media afgetapt kunnen worden.

Ook zijn er passages in de wet opgenomen die regelen hoe de informatieuitwisseling met buitenlandse inlichtingendiensten eruit moet gaan zien. Zo wordt het mogelijk dat bijvoorbeeld de AIVD een dataset deelt met een buitenlandse dienst zonder dat die dataset eerst door de AIVD zelf is geanalyseerd. 

Voordat een inlichtingendienst een sleepnet uitzet, moet de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) bepalen of dat door de beugel kan. Ook voor individuele telefoontaps en het hacken van computers moet de commissie toestemming geven. Beperkingen van het sleepnet moeten vooral van de TIB komen.

Het voorstel is controversieel, omdat uit onthullingen van Edward Snowden is gebleken hoe inlichtingendiensten in het buitenland omspringen met de bevoegdheid om grootschalig communicatie op te vangen. Onder meer de Amerikaanse NSA bleek enorme hoeveelheden internetverkeer van onschuldige burgers te verwerken. De Raad van State (RvS) is van mening dat de wet in deze vorm niet naar de Kamer had gemogen. In een advies aan het kabinet schrijft het hoogste rechtsorgaan van Nederland dat het toezichtsstelsel van de wet tekortschiet. Ook vindt de Raad dat gegevens te lang bewaard worden. Het kabinet wil verzamelde gegevens drie jaar kunnen bewaren, maar dat is volgens de adviseurs niet proportioneel.

De VVD sprak zich eerder enthousiast uit over de wetsvernieuwing en mogelijk is ook bij de PVV steun te vinden. Andere partijen, waaronder de PvdA en D66, steunen in principe een herziening van de Wiv maar hebben wel zorgen over de bescherming van de privacy in het voorstel. D66-Kamerlid Kees Verhoeven wil daarom experts horen in de Tweede Kamer.

Alles bij de bron; NUSchrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!