De Autoriteit Persoonsgegevens geeft de Fraudehelpdesk opnieuw geen vergunning voor het verwerken van gegevens van mogelijke fraudeurs, zo laat de privacytoezichthouder vandaag weten. De Fraudehelpdesk waarschuwt mensen voor allerlei vormen van online fraude. 

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gelden echter bijzondere richtlijnen voor het vastleggen van strafrechtelijke persoonsgegevens. Voor het registreren en verwerken van deze gegevens had de Fraudehelpdesk in 2019 een vergunning bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangevraagd. De privacytoezichthouder besloot die niet te verlenen.

Daarop stopte de Fraudehelpdesk met het vastleggen van informatie over mogelijk frauderende partijen en wordt deze informatie niet meer met de politie gedeeld als die daarom zou verzoeken. 

De Fraudehelpdesk diende opnieuw een vergunningsaanvraag in die wederom door de AP is afgewezen. De privacytoezichthouder stelt dat de Fraudehelpdesk geen opsporingsinstantie is en de strafrechtelijke gegevens niet nodig heeft voor het uitvoeren van zijn taak. 

De toezichthouder benadrukt dat de opsporing van fraude belangrijk is. "En daarom dus echt een taak van de politie en niet voor deze stichting. Als de politie te weinig capaciteit heeft voor fraudezaken, is dat een ernstig probleem. Maar de oplossing voor dat probleem mag niet zijn dat we politietaken overhevelen naar een stichting, waar de belangrijke waarborgen voor burgers ontbreken", zegt AP-bestuurslid Katja Mur.

Alles bij de bron; Security


 

Omdat het huidige cameratoezicht in het centrum van Castricum illegaal is, gaat de gemeente de nodige aanpassingen doorvoeren. Daarmee hoopt zij de maatregel zo vorm te geven dat die binnen de wettelijke kaders past. De gemeente kan een boete krijgen als het niet lukt het cameratoezicht voldoende te onderbouwen...

...De veiligheidsdriehoek heeft met de huidige vorm van cameratoezicht tijdens drukke uitgaansnachten ingestemd omdat het een waardevolle bijdrage levert aan het voorkomen van verstoringen van de openbare orde, aldus de veiligheidsadviseur. Jurist Bekenkamp stelt vragen bij die redenatie, onder andere welke redenen de inzet van 24/7 cameratoezicht rechtvaardigen terwijl het enkel voor tijdens de drukke uitgaansnachten gewenst is. En of de gemeente het nodig vindt om cameratoezicht in te blijven zetten, want zijn er nog steeds overlast en verstoringen tijdens de uitgaansavonden, en is er dus nog wel een legitieme reden om camera’s in te zetten?

De gemeente wil het cameratoezicht behouden. Daarom werkt de gemeente aan een nieuw advies voor de te nemen besluitvorming om het cameratoezicht aan de wet te laten voldoen.

Alles bij de bronnen; Nieuws-uit-C'cum & NHNieuws


Facebook heeft vierduizend mensen en groepen aangemerkt als gevaarlijk en op een lijst gezet. Het gaat om onder meer gemilitariseerde bewegingen, vermeende terroristen en haatgroepen. Dat blijkt uit berichtgeving van The Intercept, die de lijst heeft gepubliceerd. Personen en groepen die op de lijst staan, zijn niet welkom op Facebook...

...Facebook-topman Brian Fishman heeft op de publicatie gereageerd. Volgens hem is de lijst niet compleet en wordt die constant aangevuld. Fishman zegt dat Facebook de lijst nooit openbaar heeft gemaakt om "juridische risico's en veiligheidsrisico's te beperken en groepen niet de mogelijkheid te geven om regels van het platform te omzeilen".

Facebook wordt al langer opgeroepen transparanter te zijn over zijn beleid tegen gevaarlijke organisaties en individuen. Ook de toezichtraad van Facebook, de Oversight Board, vond dat Facebook de lijst openbaar moest maken of met voorbeelden moest komen.

 Alles bij de bron; NU


 

In een recente enquête poogde het Franstalige onderzoekstijdschrift Médor te achterhalen welke gegevens dagelijks door de staat – en in het bijzonder door de politie – over elke Belgische burger worden verzameld in het streven naar een efficiëntere administratie en naar het voorkomen van enige terroristische aanslag?

Hoe gaat dat in zijn werk? Welke impact kan dit op ons leven hebben, zelfs voor degenen die “niets te verbergen hebben”? En hoe kunnen we de democratische controle op het die praktijken garanderen? Al deze vragen komen tijdens het Festival van de Vrijheid wederom aan bod.

Het Festival des Libertés biedt als een politiek en cultureel evenement documentaires, debatten en lezingen, concerten, theater en tentoonstellingen voor een groot publiek. Meer info staat hier.

Helaas moet je wel voorzien zijn van een ID en Coronapas om binnen te geraken .......

Alles bij de bron; EDRI


 

Privacy First klaagt de Nederlandse staat aan vanwege de opslag van miljoenen kentekens van auto's. 

Het gaat om het gebruik van honderden ANPR-camera's langs snelwegen. De politie gebruikt dat systeem sinds 2019. Kentekens van auto's worden automatisch herkend en vier weken in een centrale politiedatabank opgeslagen voor eventuele opsporing en vervolging, ongeacht of men ergens van verdacht wordt. 

Het systeem is volgens de stichting ‘niet noodzakelijk, disproportioneel en ineffectief’. Op 10 november dient een kort geding. 

Alles bij de bron; AD


 

De op privacy gerichte zoekmachine DuckDuckGo heeft dit jaar 1 miljoen dollar aan privacyorganisaties uitgekeerd. DuckDuckGo wil met de donaties organisaties steunen die opkomen voor privacy, digitale rechten, meer concurrentie op online markten en vrije toegang tot informatie.

Van de 1 miljoen dollar die dit jaar wordt uitgekeerd gaat 200.000 dollar naar het Center for Information Technology Policy (CITP). De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF ontvangt 150.000 dollar. De Europese privacyorganisatie European Digital Rights (EDRi) krijgt een bedrag van 75.000 dollar bijgeschreven, terwijl het Nederlandse Bits of Freedom een donatie van 25.000 dollar krijgt. Een zelfde bedrag is ervoor het Tor Project.

"Iedereen die van het internet gebruikmaakt verdient eenvoudige en toegankelijk online bescherming. Deze organisaties doen hun best om dat werkelijkheid te maken", aldus DuckDuckGo. 

Alles bij de bron; Security


 

Amazon heeft een robot op wielen genaamd Astro gepresenteerd. De robot kan door het huis rijden om de boel in de gaten te houden en werkt met stemcommando's dankzij assistent Alexa.

Astro heeft bovenop een scherm dat virtuele ogen weergeeft om de robot een vriendelijke uitstraling te geven. Ook andere informatie kan op het scherm worden getoond.

Achter het scherm, in de 'nek', is een camera geplaatst die de omgeving bekijkt en monitort. De camera kan verticaal uitschuiven om ook hogergelegen plekken vast te leggen. Via een gekoppelde app kunnen mensen de robot op afstand aansturen zodat die ook als ze zelf niet thuis zijn een ronde door het huis maakt. Het is niet bekend of de robot ook in Nederland verschijnt.

Alles bij de bron; NU


 

Binnen enkele maanden moet een gezamenlijk platform tot stand komen dat het bedrijfsleven waarschuwt bij cyberkwetsbaarheden. Een groot aantal internetgerelateerde organisaties, verenigd in het Anti Abuse Netwerk (AAN), heeft daartoe besloten.

Reden voor de oprichting is dat het de initiatiefnemers te lang duurt voordat de overheid deze informatiedeling heeft geregeld. De dreigingsmeldingen die bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) binnenkomen, belanden slechts bij een beperkt aantal bedrijven.

Afgelopen maandag heeft de private sector daarom besloten de handen ineen te slaan en zelf een alarmsysteem op te tuigen. Eerste stap was te inventariseren wat betrokken organisaties als de Cyberveilig Nederland, Connect2Trust, DIVD (ethische hackers), NBIP (internet providers) en de Abuse Information Exchange zelf al in huis hebben. 'Het is de bedoeling al die technische systemen waar dreigingsinformatie binnenkomt, aan elkaar te knopen. Gewerkt wordt aan één groot clearing house,’ aldus Michiel Steltman, co-voorzitter van de coalitie die het Anti Abuse Netwerk voorbereidt.

Volgens Steltman, tevens directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL), past het meldpunt CleanNetworks van NBIP hier naadloos in.  Dit meldpunt waarop hosting providers, managed service providers en andere digitale dienstverleners met een eigen aansluiting op het internet zijn aangesloten, draait al goed.

De komende maanden zullen al die functies met elkaar worden verbonden zodat alle binnenkomende dreigingsinformatie bij de 1,9 miljoen bedrijven terecht komt die Nederland telt. Alle hardware en software die voor AAN nodig is, zijn al klaar. Volgens Steltman komt het er nu op aan de informatiedeling slim te organiseren. Steltman verwacht dat omstreeks de jaarwisseling de eerste versie van het gezamenlijke waarschuwingssysteem is te lanceren.

Alles bij de bron; Computable


 

Privacy First steunt de rechtszaak tegen de invoering van het coronatoegangsbewijs dat sinds dit weekend verplicht is om toegang tot horeca, cultuur en evenementen te krijgen. Het kort geding is aangespannen door advocaat Bart Maes. Volgens Maes is de coronapas onwettig, strafbaar, in strijd met de Grondwet, tal van internationale verdragen én een resolutie van de Raad van Europa.

"Nu massale aantasting en schending van mensenrechten dreigt, is het aan de rechter om in te grijpen en de overheid te corrigeren. In lijn met onze statutaire doelstelling in het algemeen belang heeft de actuele rechtszaak van Bart Maes c.s. ter stopzetting van de coronapas daarom onze volledige steun", zo laat Privacy First weten. De stichting benadrukt dat hiermee geen statement wordt gemaakt tegen het vaccineren, maar dat het van cruciaal belang is om juist in deze tijd ieders mensenrechten volledig te respecteren en te beschermen.

Het kort geding vindt morgen om 13.00 uur plaats in Den Haag en is via een livestream te volgen.

Alles bij de bron; Security


 

De rol van techreuzen bij de Russische verkiezingen van deze week, zou ook in andere landen tot bezorgdheid moeten leiden.

Afgelopen week zwichtten Google en Apple om een app van oppositiepoliticus Aleksei Navalny te verwijderen, nadat de Russische internetautoriteit Roskomnadzor met boetes en arrestaties van lokale medewerkers had gedreigd. Navalny’s aanhangers reageerden boos. „Een schandelijke daad van politieke censuur”, twitterde een van zijn naaste medewerkers.

Allereerst is dit een afkeurenswaardige stap van de Russische overheid. Maar de Russische dynamiek rondom Apple en Google legt ook iets anders bloot dat de landsgrenzen van Rusland overstijgt. Eens en te meer blijkt: deze Amerikaanse techmonopolisten hebben te veel macht over het publieke debat –en niet alleen in Rusland.

Hoe exotisch de gang van zaken in Rusland ook mag lijken, zo ver weg is dat scenario niet in andere Europese landen. Ook in Europa spelen techplatforms een grote rol in het bepalen van wat wel en niet mag. Doordat beslissingen over moderatie en censuur vaak snel en niet-transparant worden genomen, kunnen rechters en burgers niet goed beoordelen hoe dat gaat en of dat terecht is.

Er moet snel werk gemaakt van betere manieren om deze vitale infrastructuur in te bedden in de democratische rechtsstaat. Niet door ze met machtsvertoon onder staatscontrole te brengen zoals nu in Rusland gebeurt, juist niet. Maar wel door ze meer onder invloed te brengen van burgers, parlementen, rechters...

...Concreter werkt bijvoorbeeld Twitter aan plannen om meer zeggenschap te geven aan gebruikers, en de macht over het platform over te dragen aan een decentraal, open source netwerk. Www-uitvinder Tim Berners-Lee werkt aan plannen om door een ‘gedecentraliseerd’ web de macht van techreuzen te breken. Meer van dat soort projecten zijn nodig, net als democratisch debat over de toepassingen. Democratie kan niet met een gerust hart over worden gelaten aan Big Tech of de staat alleen, leert het Russische voorbeeld wel.

Alles bij de bron; NRC


 

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha