De minister van Justitie en Veiligheid wil, op verzoek van de Tweede Kamer, een meldpunt voor slachtoffers van ernstige privacyschendingen op internet oprichten. Slachtoffers kunnen daar dan terecht voor advies en om de privacyschending snel beëindigt te krijgen. De instantie moet ook helpen met het opstarten van een strafrechtelijk traject. Dat is op zichzelf zinnig alleen moet de inrichting van zo'n meldpunt zorgvuldig gebeuren, omdat het risico op censuur reëel is.

Het is belangrijk om een goed onderscheid te maken tussen verschillende soorten informatie: ongewenst, onrechtmatig en strafbaar. Die laatste gaat over informatie die in strijd is met de wet. Het is dan aan de overheid om die informatie te laten verwijderen en de uploader op te sporen en te vervolgen.

Als het gaat om de inbreuk op iemands privacy, bijvoorbeeld door de verspreiding van wraakporno, dan is dat iets tussen burgers onderling. Dat betekent ook dat de overheid hierin geen rol speelt, anders dan ervoor zorgen dat die burgers zo goed mogelijk hun recht kunnen halen.

Ongewenste informatie is informatie die niet strafbaar of onrechtmatig is. Die informatie is misschien niet fijn om naar te kijken, maar kan juridisch gewoon door de beugel.

De overheid heeft dus een actieve rol als het gaat om de bestrijding van strafbare informatie. Dat proces is van allerlei waarborgen voorzien, waaronder de toetsing door een rechter. Zijn die waarborgen er niet, dan is er het risico op censuur. Dan laat de overheid informatie verwijderen omdat ze die informatie onwenselijk acht, terwijl die informatie niet aantoonbaar strafbaar is. 

Wat het meldpunt niet zou moeten doen, is op de stoel van de rechter gaan zitten. Het zou dus niet moeten zijn dat het meldpunt zelf bepaalt of de informatie onrechtmatig of strafbaar is en dan kan dat alleen als het meldpunt volstrekt onafhankelijk van de overheid is. Ook kan het meldpunt een platform alleen vragen om informatie te verwijderen, niet dat afdwingen. Tenzij de informatie aantoonbaar onrechtmatig is, bijvoorbeeld na een uitspraak van een rechter. 

We hopen dat de minister scherp heeft waar de overheid wel of niet een rol heeft. En dat verwijdering alleen afgedwongen moet kunnen worden als er aantoonbaar sprake is van strafbare of onrechtmatige informatie. Slachtoffers helpen mag geen censuur betekenen.

Alles bij de bron; Bits-of-Freedom


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha