In 2006 besloot de gemeente Goes het cameratoezicht elke vijf jaar te evalueren: de evaluatie van 2006-2011 is met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur opgevraagd en opgestuurd: de PDF is nog beschikbaar bij Rejo Zenger.

Het is overigens niet verplicht cameratoezicht te evalueren, zoals sommige gemeenten denken. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was wel een verplichting opgenomen, maar de Tweede Kamer heeft besloten die verplichting te schrappen. Gemeenten mogen dus zelf bepalen op welke manier ze willen voldoen aan de eis van noodzakelijkheid - wat wel een wettelijke verplichting is.

Alles bij de bron; SlimBekeken

NB; in de mail ontving ik deze aanvulling op dit artikel;

Jullie hebben een artikel van mij overgenomen en wekken in dit artikel de suggestie dat ik iets nieuwswaardigs opschreef. Dat is niet het geval, hoor. Het oude wetsvoorstel waar ik naar verwees is uit 2003 en het besluit de verplichting tot evaluatie te schrappen is uit 2005 of 2006. De titel die jullie aan het verhaal gaven dekt de lading dus niet.

Het blijkt te staan in Handelingen TK 2004-2005, 4219

"Minister Remkes:

Ik vind het verstandig als gemeentebesturen periodiek de vanzelfsprekende vraag onder ogen zien of het cameratoezicht in een bepaald gebied nog wel het doel heeft dat werd beoogd toen het besluit werd genomen. Ook hiervoor geldt dat ik er voldoende vertrouwen in heb dat gemeenten dat gaan doen. Bij nader inzien vind ik het niet nodig dat wij dat bij wet regelen."

Met dank aan Sander Flight voor de updates Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!