De ondernemingsraad heeft al geruime tijd rechten wat de privacy van werknemers betreft. Twintig jaar geleden al kreeg de or conform de WOR art. 27.1.k en l instemmingsrecht over het verwerken en beschermen van persoonsgegevens en controlesystemen. In die tijd maakten de mensen zich druk over bijvoorbeeld bewakingscamera’s en registratie van werktijden.

Terugkijkend was dat nog vrij onschuldig vergeleken met wat er zich nu allemaal ontwikkelt. Digitalisering en robotisering zijn alom. Dat beïnvloedt onder meer de werkprocessen waarbij de prestaties van werknemers vrijwel continu waargenomen en gemeten worden. 

Social media kunnen, vaak onbewust, een negatief effect hebben op de privacy van werknemers. Want mensen zijn vaak onvoldoende op de hoogte van hoe en voor wie de informatie die zij de wijde wereld insturen, toegankelijk is. Dat kan hen zowel persoonlijk als ook de organisatie veel schade berokkenen. Zoals het risico op een virus of de toegang tot vertrouwelijke informatie.Een andere ontwikkeling is dat door ‘algoritmes’ in ‘the cloud’ in toenemende mate gegevens met elkaar gecombineerd worden. Ga een keer op zoek naar schoenen en er volgt een stortvloed van aanbiedingen op de webpagina’s.

Complicerende factor lijkt dat, door de digitalisering van werkprocessen, er nu meer gegevens dan ooit tot de betrokken persoon te herleiden zijn. Werknemers kunnen dan met recht bezorgd zijn dat hun privacy in het gedrang komt. Aan de or de taak om te checken of de bestaande regelingen rond privacy conform het instemmingsrecht nog wel passen bij de ontwikkelingen en wetgeving.

Welke risico’s inzake privacy-schending doen zich voor bij het digitaliseren van persoonsgegevens? Is dit transparant en gekoppeld aan het bedrijfsdoel? En hoe zit het met de echte vertrouwelijke gegevens rond ziekteverzuim? Samen met de werkgever zal de ondernemingsraad moeten inventariseren welke consequenties de nieuwe wetgeving heeft. Deze aanpak zal voor alle partijen hoogstwaarschijnlijk tot nieuw inzicht en handelen leiden.

Alles bij de bron; ORNet

Lees ook:

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha