De Autoriteit Persoonsgegevens heeft scholen gewezen op de privacyregels die gelden bij het publiceren van foto's en video's van leerlingen. De toezichthouder krijgt naar eigen zeggen regelmatig vragen over scholen die foto's van leerlingen op internet plaatsen. In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn hiervoor regels opgenomen. Die regels zijn niet altijd bekend en er is onzekerheid over de toepassing ervan, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

Scholen moeten bijvoorbeeld toestemming vragen voor het gebruik van de foto's. En zij moeten gepubliceerde foto’s goed beveiligen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft nu een brief naar koepelorganisaties gestuurd waarin scholen hierop wordt gewezen (pdf). Wanneer scholen foto's of video's van leerlingen willen publiceren, hebben zij daarvoor toestemming nodig van elke leerling die herkenbaar in beeld is. Wanneer het om leerlingen van jonger dan 16 jaar gaat is er toestemming nodig van de ouders of voogd van de leerlingen.

Voor toestemming gelden drie voorwaarden. De toestemming moet 'vrij' en niet onder druk zijn gegeven. Toestemming moet ondubbelzinnig zijn. Dat betekent dat een school niet uit mag gaan van het principe 'wie zwijgt, stemt toe'. Bij ondubbelzinnige toestemming moet elke twijfel zijn uitgesloten. Het moet dus volstrekt duidelijk zijn òf de betrokkene toestemming heeft gegeven. En de toestemming moet specifiek zijn, voor een specifieke verwerking en voor een specifiek doel. Leerlingen of ouders moeten hun toestemming ook altijd weer kunnen intrekken.

Alles bij de bron; Security


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha