Autoverzekeringen die veilig rijden belonen met lagere premies zijn zelden voordeliger dan traditionele polissen. Daarnaast dreigt dit soort verzekeringen tegen Europese privacyregels aan te lopen. 

Bij een zogeheten rijgedragverzekering wordt je rijstijl continu in de gaten gehouden. Wie perfect volgens de regels rijdt en niet overdreven hard optrekt of remt, krijgt tot 35 procent korting op de startpremie van deze verzekering. Dat klinkt aantrekkelijk, maar de korting is vaak een sigaar uit eigen doos. De startpremie van een rijstijlverzekering ligt doorgaans namelijk fors hoger dan die van reguliere autoverzekeringen....

....De Consumentenbond wordt niet heel enthousiast van de Veilig Rijden polissen. ,,Je wordt continu in de gaten gehouden", zegt woordvoerder Gerard Spierenburg. ,,Dat betekent dat niet alleen je verzekeraar alles kan zien, maar ook de politie. Alle verzamelde data, zoals je snelheid en remgedrag, kunnen zo worden opgevraagd voor onderzoek na bijvoorbeeld een ongeval. Ook werken sommige systemen met het registreren van g-krachten. Nadeel daarvan is dat hard remmen of een snelle uitwijkmanoeuvre om een ongeluk te voorkomen, ook kan worden gezien als ‘fout rijgedrag’. 

Het meten van het rijgedrag door verzekeraars dreigt bovendien in het nauw te worden gedreven door nieuwe Europese regels. Eerder dit jaar bepaalde de European Data Protection Board, die waakt over de digitale privacy van burgers, dat gegevens over het rijgedrag dezelfde bescherming verdienen als persoonlijke data.

De waakhond vindt het problematisch dat deze informatie bijvoorbeeld niet bij de bestuurder, maar bij de eigenaar van de auto terecht komt. In een aantal gevallen gaat het dan om bijvoorbeeld een leasebedrijf. Als gegevens over het rijgedrag inderdaad onder persoonlijke data komen te vallen, wordt het volgens de Europese verzekeraarskoepel Insurance Europe bijzonder lastig om die gegevens nog rechtmatig te gebruiken voor het bepalen van een premie. Dit zou het einde van de rijstijlpolis kunnen betekenen.

Volgens de Consumentenbond is er nog een riskante keerzijde aan dit soort verzekeringen, want bij langdurig onveilig rijgedrag kan de polis eenzijdig worden beëindigd, ook als er geen schade is veroorzaakt. ,,...Voor de ANWB is één keer 50 kilometer per uur te hard rijden bijvoorbeeld al genoeg om de verzekering binnen veertien dagen stop te zetten. Je kunt na zo’n opzegging bijna nergens meer terecht.” 

Alles bij de bron; AD


 

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) zal veel digitaal achterstallig onderhoud moeten plegen.

In Nederland, maar ook in de rest van de wereld zullen in 2022 de ogen gericht zijn op het reguleren van big tech. De hoop is gevestigd op de Digital Markets Act (DMA) en de Digital Services Act (DSA), de twee wetten die in december zijn goedgekeurd door het Europees Parlement.

De eerste heeft als doel de macht van de grote spelers in te perken en de concurrentie te bevorderen, zodat ook kleinere spelers een kans krijgen. De tweede moet een kader schetsen voor meer verantwoordelijkheid voor onlineplatforms rondom contentmoderatie en transparantie.

Deze wetten zijn in 2022 nog niet van kracht, en dus zal de uitwerking ervan nog weinig voelbaar zijn. De burger kan helaas nog niet achterover leunen. Sterker nog, hij kan zelf een stuk kritischer zijn op dit vlak, zeker als het gaat om het beheer van eigen data.

Het verbaast me al jaren hoe klakkeloos we persoonlijke data delen met externe partijen, zonder inzicht te krijgen in wat er vervolgens mee gebeurt. Worden onze data doorverkocht zonder ons medeweten? Het is naïef om te denken dat dit niet gebeurt. Als de verkopende of aankopende partij hier voordeel van heeft, waarom wordt de eigenaar hier dan niet voor beloond? Hoe houd je als burger zicht op alle data-­onderdelen die worden doorverkocht? Een onmogelijke opgave.

De beste oplossing is uiteraard geen data-exploitatie.

Tot die tijd is het op een na beste scenario een deling in de winst, dus een commissie voor elk datapunt dat wordt verkocht. Denk aan de opzet van NFT’s, waarin met smart contracts het eigendom wordt vastgesteld op de blockchain.

Alles bij de bron: FD [registratie noodzakelijk]


 

Een mens is meer dan een verzameling gegevens die bewust of onbewust afgestaan, worden al jaren grootschalig digitaal opgeslagen en getransporteerd via het internet.

Klassieke statistische technieken dan wel deep learning-methoden uit de kunstmatige intelligentie zijn steeds beter in staat om in die gegevensbestanden patronen te herkennen en samenhangen te identificeren, waardoor analyse en extrapolatie mogelijk worden. Dat biedt spectaculaire kansen, maar roept ook angstaanjagende visioenen op van een wereld waarin individuele privacy een achterhaalde luxe zal zijn.

In het coalitieakkoord staat: „We geven mensen [...] regie over hun eigen data.” Dat is een loffelijk streven. Maar wat zou daarvoor nodig zijn?

Allereerst een data-infrastructuur in de vorm van een digitale kluis waarin iedereen zijn persoonlijke gegevens veilig (versleuteld) op kan bergen. De toegang tot de kluis moet exclusief voorbehouden zijn aan daartoe door de eigenaar gemachtigde partijen, die op contractueel vastgelegde voorwaarden een deel van de data (al dan niet geanonimiseerd) mogen benutten. Die data moeten bij voorkeur ter plekke worden geanalyseerd, zodat ze niet gaan circuleren op het internet; dan is er veel minder risico op misbruik.

Het goede nieuws is dat een dergelijke infrastructuur inmiddels technisch is ontwikkeld. Hij werd ontwikkeld voor de gezondheidszorg om de chaos rond de elektronische patiëntendossiers te bezweren. 

Nu al deze technische problemen goed oplosbaar blijken te zijn, is het moment aangebroken om deze structuur breder toe te passen. Informatie over ieders zoekgedrag op internet zou immers ook een veilige plek in deze digitale kluis verdienen, evenals andere net zo vertrouwelijke internetinformatie over aankopen, verplaatsingsgedrag, maatschappelijke belangstellingen, politieke interesses en nog veel meer. 

Alles bij de bron; NRC


 

Het gebruik van Google Analytics is mogelijk binnenkort in Nederland verboden, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar aanleiding van de uitspraak van de Oostenrijkse privacytoezichthouder. Gisteren stelde de Datenschutzbehörde (DSB) dat het gebruik van Googles statistiekenprogramma in strijd met de AVG is. Volgens de DSB wordt erbij het gebruik van Google Analytics persoonlijke data naar Google in de Verenigde Staten verstuurd, waaronder user identifiers, ip-adressen en browserparameters.

De onderzoeken van de Nederlandse privacytoezichthouder lopen nog en zullen begin dit jaar worden afgerond. Pas dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens zeggen of Google Analytics is toegestaan of niet. De Nederlandse privacytoezichthouder heeft echter op de informatiepagina over cookies een waarschuwing geplaatst: "Let op: gebruik Google Analytics mogelijk binnenkort niet toegestaan." 

Alles bij de bron; Security


 

Gamewinkelketen Game Mania heeft klanten gewaarschuwd voor een datalek nadat het bedrijf afgelopen maandag slachtoffer van een ransomware-aanval werd. Daarbij kregen de aanvallers toegang tot een server met klantgegevens, waaronder naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Wachtwoorden en betaalgegevens zijn niet bij de aanval gecompromitteerd.

Na de aanval werden alle getroffen systemen offline gehaald. Het datalek is inmiddels bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit gemeld.

Alles bij de bron; Security


 

Een Amerikaans bedrijf dat jarenlang miljoenen mensen misleidde om vertrouwelijke financiële informatie te verstrekken heeft een boete van 1,5 miljoen dollar gekregen. ITMedia Solutions beheerde sinds 2012 honderden websites waarop mensen een kredietaanvraag konden doen. Via de websites verstrekten mensen allerlei financiële informatie, waaronder rekeninggegevens en hun social-securitynummer.

In plaats van deze persoonlijke gegevens met kredietverstrekkers te verstrekken, zodat die de leningaanvraag konden beoordeelden, verkocht ITMedia Solutions de informatie aan marketingbedrijven en andere ondernemingen die de data voor allerlei doeleinden gebruikten. ITMedia was volgens de Amerikaanse toezichthouder FTC vaak niet op de hoogte van hoe de verkochte financiële informatie zou worden gebruikt of waar de bedrijven die de gegevens kochten zich bevonden.

Door het op deze manier verkopen van privégegevens zijn mensen blootgesteld aan identiteitsdiefstal en scams, aldus de FTC

Naast de boete mag ITMedia geen persoonlijke informatie meer verkopen, op een beperkt aantal situaties na en moet het bedrijf de partijen die deze informatie opkopen eerst screenen.

Alles bij de bron; Security


 

Je gezondheid, slaap en metabolisme willen meten is typisch voor deze tijd. Maar terwijl je denkt data over jezelf te verzamelen, verzamelen de data veel meer over jou....

...Bij mij heeft mijn metabolisme nooit hoog op de mentale agenda gestaan. Grote vraag is dus waar die Lumen-advertentie tijdens mijn youtubefilmpje vandaan kwam. Wat maakte mij tot doelgroep van de spacevape?

Vermoedelijk heb ik het daar toch zelf naar gemaakt, legt Naomi van der Louw mij uit. Van der Louw werkt als privacyjurist voor de Data Driven Marketing Association, de branchevereniging voor data en marketing. Al je online bewegingen worden opgeslagen in data, en aan de hand daarvan krijg je bepaalde reclames te zien, zegt ze. 

Je wordt aan de hand van aankopen ‘in een bakje geplaatst’, legt ze uit. ‘Zodra Lumen naar Google of Facebook gaat met het verzoek zich te richten op mensen die bezig zijn met hun gezondheid, komt jouw naam naar boven.’

Wat ook kan, zegt Van der Louw is dat ik een ‘lookalike’ ben van eerdere Lumen-kopers. ‘Stel, jij bent geïnteresseerd in koken en wandelen, en Lumen ziet dat hun consumenten daar ook mee bezig zijn, dan kunnen ze ervoor kiezen om zich te richten op mensen met die interesses.’

 ‘Als je reclames te zien krijgt voor producten waarop je nooit hebt gegoogled, maar waar je wel over hebt gepraat of aan hebt gedacht, kan dat heel freaky aanvoelen’, zegt Van der Louw. ‘Maar uiteindelijk is het gewoon bewijs van het feit dat techplatforms heel veel van ons weten.’

Wist je trouwens, vraagt ze, dat je gewoon zelf kunt nagaan in wat voor onlinedoelgroepen je zit? Klik op de advertenties die je via Google te zien krijgt op het pijltje links naast de link – ‘why this ad?’ – en je komt terecht in je eigen onlinegegevens. Ik ben een female, lees ik, van 25-34 jaar oud, zonder kinderen, met een vaste relatie. Mijn interesses zijn onder meer books and literature, clothing accessoires, living room furniture, skirts, dresses en breakfast foods....

....Zo’n Lumen is ook een typisch voorbeeld van surveillancekapitalisme, de commercialisering van onze persoonlijke gegevens. ‘Dit soort apps hebben doorgaans een enorm financieel belang bij de data die ze van jou kunnen verzamelen.’ Selftrackers als Strava of Sleep Cycle weten doorgaans belachelijk veel van hun gebruikers: hoe laat ze opstaan, hoe laat ze gaan slapen, hoe laat ze gaan sporten, waar ze de hele dag zijn. ‘Die data kunnen worden verhandeld om gericht advertenties te verkopen’, legt filosoof Aldo Houterman, auteur van het boek Wij zijn ons lichaam, uit. ‘En het is ook interessante informatie voor bijvoorbeeld zorgverzekeraars.’

Alles bij de bron; Volkskrant


 

Life360 maakt het voor familie en vrienden makkelijke om elkaars locatie te weten. In geval van problemen kan je ook sos-meldingen sturen of je kan de locatiegeschiedenis van de ander bekijken. Het klinkt allemaal heel veilig, maar dat is het niet als het om privacy gaat. Al jarenlang verkoopt Life360 met 33 miljoen gebruikers wereldwijd de locatiegegevens, maar dan in de ergst mogelijke manier, dat zeggen ex-medewerkers tegen The Markup.

De app verkoopt gegevens aan datahandelaren, ofwel bedrijven die als doel hebben om een zo compleet mogelijk pakket aan gegevens over individuen te verzamelen. Die data wordt dan aan marketingbedrijven verkocht. Life360 verbergt wel de gegevens die het duidelijkst verwijzen naar de identiteit van een persoon, maar dat is dan ook alles. Het valt nog steeds makkelijk te herleiden bij welke personen alle locatiegegevens horen, omdat gegevens niet gebundeld worden.

Het verkopen van locatie data is een opt-out onderdeel van Life360. Dat wil zeggen dat je in de instellingen kan voorkomen dat je locatiegegevens worden verkocht. Ga daarvoor naar Instellingen > Privacy & Security. Je kan daar kiezen voor Do Not Sell My Personal Information.

Allesbij de bron; AndroidWorld


 

NRC onthulde vorige maand dat de politie de telefoongegevens van asielzoekers die in Nederland asiel aanvroegen jarenlang in een geautomatiseerd systeem vergeleek met een database vol strafrechtelijke informatie. Nederland ging daarbij veel verder dan buurlanden in het vergaren van privacy-gevoelige data uit telefoons van asielzoekers

Officieel deed de politie dit om de identiteit vast te kunnen stellen van asielzoekers zonder papieren, maar in de praktijk speurde ze zo ook naar criminele en staatsgevaarlijke asielzoekers.

Het systeem moest aanwijzingen voor jihadisme en andere strafbare feiten opleveren; zo werden contactlijsten van asielzoekers vergeleken met telefoonnummers van mensenhandelaren en -smokkelaars. Na een privacytoets kwam de politie er, naar eigen zeggen, vorige maand achter dat dit niet mocht. Het proefproject, dat de naam ‘Athene’ had gekregen, werd stilgelegd...

...Rond opsporing op basis van data hangt ten onrechte „een zweem van vooruitgang”, zegt Bart van der Sloot, data-expert aan de Tilburg University. De neiging bestaat om steeds meer data te verzamelen, zegt hij, maar die gegevens moeten ook geanalyseerd worden. Dat blijkt moeilijk, om verschillende redenen. Hoe bouw je een betrouwbaar systeem dat misdrijven herkent? Hoe doorzoek je miljoenen foto’s? En wat kun je echt afleiden uit iemands contactenlijst? De politie, zegt Van der Sloot, denkt te weinig na over welke informatie bruikbaar is.

Zulke problemen speelden ook bij Athene. De vreemdelingenpolitie gaf in 2021 via Athene twintig signalen door aan andere politiediensten, maar dit leidde geen enkele keer tot strafrechtelijk onderzoek. Of signalen uit eerdere jaren tot opsporingsonderzoeken hebben geleid, zegt de politie niet te weten. „Dat ze de effectiviteit niet kunnen aantonen, is juridisch gezien zó kwalijk”, zegt Van der Sloot. „Je mag alleen een privacy-inbreuk maken als het algemene belang erbij gediend is. Dat moet je kunnen aantonen.”...

...In Europa heeft het uitlezen van telefoons volgens Bolhuis slechts een handvol strafzaken opgeleverd. Mensen die iets te verbergen hebben weten vaak wanneer ze dat moeten doen, zegt Bolhuis. Asielzoekers gooien hun telefoon weg of nemen een andere naam op sociale media. Uit Syrië afkomstige oorlogsmisdadigers zijn in Europa vaak toevallig herkend, volgens Bolhuis. „Het is bijzonder moeilijk om ze eruit te pikken.”

Alles bij de bron; NRC


 

FlexBooker, een online oplossing voor het beheer van afspraken, heeft de privégegevens van ruim 3,7 miljoen gebruikers gelekt, die nu op internet worden aangeboden. Via FlexBooker kunnen bedrijven en organisaties afspraken met klanten, gebruikers en medewerkers inplannen.

Het gaat onder andere om e-mailadressen, namen, telefoonnummers en voor een klein aantal accounts ook wachtwoordhashes en gedeeltelijke creditcarddata. De gegevens worden nu op internet verhandeld.

Van de meer dan 3,75 miljoen e-mailadressen was 69 procent al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend.

Alles bij de bron; Security


 

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha