De politie werkt aan een Pokémon-achtige app met de naam ’Automon'.  "Burgers kunnen kentekens fotograferen en controleren of de wagen gestolen is", legt de korpschef Erik Akerboom uit. "Of de burger wordt gevraagd in zijn omgeving te zoeken naar een specifiek kenteken. Bij een 'hit' kan de speurder punten krijgen."

De app is een van de projecten in het kader van de 'politie van de toekomst'. Zo is de politie ook bezig met een app waarbij de hulp van mensen bij het zoeken naar een vermiste wordt geprofessionaliseerd.

Alles bij de bron; NU


 

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon wil de databanken met gegevens van de vijfhonderd camera’s langs de gewest- en snelwegen en de slimme camera’s van de lokale politiezones verbinden. Dat laat toe om een overzicht te krijgen van verplaatsingen. De Privacycommissie heeft echter grote bedenkingen bij de wet waar de minister al sinds 2016 aan werkt. De wet die nu voorligt is volgens de commissie een schending van de privacy. 

De bedenkingen van de Privacycommissie gaan voornamelijk over de opslag van gegevens die camera’s met nummerplaatherkenning verzamelen. Welke auto waar en wanneer opduikt, wordt een jaar bewaard in onder meer ‘technische databanken’ op lokaal niveau. “Door dergelijke gegevens massaal gedurende een jaar bij te houden in technische databanken, zowel lokaal als federaal, en door die databanken dan ook nog eens aan elkaar en aan andere databanken te koppelen, kunnen de facto bepaalde bewegingspatronen van personen worden achterhaald”, klinkt het. “Dat heeft een impact op de privacy.” Caroline De Geest, juriste bij de Privacycommissie noemt het zelfs “massasurveillance”.

Alles bij de bron; HLN


 

Vier ziekenhuizen in de regio Rijnmond gaan vanaf november werken met het elektronisch patiëntendossier (EPD): het Spijkenisse Medisch Centrum, Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland, het Ikazia Ziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam gaan patiëntendossiers uitwisselen om zo efficiënter te werken. In Nederland is het de eerste keer dat vier zelfstandige ziekenhuizen overstappen naar één elektronisch patiëntendossier (EPD)...

...Tegenstanders van het elektronisch patiëntendossier maakten zich altijd grote zorgen over de privacy en de beveiliging van medische gegevens. Volgens Langenbach wordt er heel nauwkeurig gewerkt: "We doen niets zonder de toestemming van de patiënt, die moet heel duidelijk toestemming geven voor dit EPD."

"Niet iedereen in het ziekenhuis kan zomaar bij alle gegevens van alle patiënten. Een arts krijgt toegang tot het hele dossier, maar anderen krijgen beperkte toegang. Bijvoorbeeld een voedingsassistent krijgt alleen die gegevens die van belang zijn voor voeding. We houden ook goed bij wie in welk dossier kijkt. Regelmatig controleren we daar op. Zonodig treden we op en volgt er ontslag."

Ook de bedreigingen van computerhackers die het ziekenhuissysteem willen binnendringen lijken beheersbaar. "Wij houden ieder kwartaal een test, dan kijken we of we gehackt kunnen worden. Daar komen altijd verbeteringen uit waar we snel van leren om het optimaal te beveiligen. Ik ben erg benieuwd hoe groot de animo zal zijn, je hebt altijd mensen die de kat uit de boom kijken. Het is aan de patiënt zelf. Als die het niet wil, dan doen we het niet, even goeie vrienden. Maar ook dan krijgt die de beste zorg die we kunnen leveren."

Allesbij de bron; Rijnmond


 

De CM wil niet dat ziekenhuizen anonieme patiëntengegevens doorverkopen aan een Amerikaanse multinational. Dat bedrijf, QuintilesIMS, probeert momenteel overeenkomsten te sluiten met de Belgische ziekenhuizen om zulke gegevens te verkrijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de ziektes waaraan patiënten lijden en welke medicatie er gebruikt wordt. 

QuintilesIMS is een Amerikaans bedrijf en wereldwijd een van de grootste dienstverleners in de medische sector, zowel aan ziekenhuizen als aan de farmaceutische sector. "De firma verwerkt die gegevens dan en stelt ze ter beschikking van derden (de farmaceutische bedrijven, red.)", zegt Tom Joos, nationaal secretaris van de CM. "Het ziekenhuis krijgt een benchmark, zodat ze zich bijvoorbeeld qua geneesmiddelengebruik kunnen vergelijken ten opzichte van de anderen. Ze kunnen ook andere gratis diensten krijgen, zoals vorming of software."

Voor de farmaceutische bedrijven zijn dergelijke gegevens van goudwaarde: welke medicatie wordt waar gebruikt, hoe groot is de markt, waar kunnen ze meer verkopen, enzovoort. De CM vreest dat de farmabedrijven nog meer grip zullen krijgen op de gezondheidszorg. De gegevens zijn geanonimiseerd en dus niet gelinkt aan namen, maar toch stelt de CM zich ook vragen bij de privacy van de patiënten. "De privacycommissie is hier heel licht overgegaan", stelt Joos.

Het ziekenfonds is niet per se tegen het uitwisselen van gegevens, maar dat moet wel in een strikt wettelijk kader gebeuren, luidt het. De ziekenfondsen delen zelf trouwens ook gegevens maar volgens Joos gaat het om een heel andere kwestie. "We hebben samen een gezamenlijk agentschap en we leggen al onze data daar bijeen. Maar wij verkopen geen gegevens, we stellen die alleen ter beschikking, mits een kleine behandelingskost. Dat gaat voor 99 procent ook om overheden en universiteiten. De bedoeling is om het gezondheidsbeleid mee te ondersteunen."

Alles bij de bron; VRTNieuws


 

De iOS-app van Uber kon het beeldscherm van de iPhone filmen. Volgens onderzoekers had Uber toestemming van Apple om die mogelijkheid in te bouwen in de app. De mogelijkheid werd ingebouwd om een oude versie van de app beter te laten samenwerken met de Apple Watch, zeggen de onderzoekers.

Volgens een woordvoerder van Uber was het op die manier mogelijk om Uber Maps op de achtergrond van een iPhone te laten renderen, om het vervolgens naar de Apple Watch te sturen.

Mocht een hacker echter misbruik weten te maken van de functie, dan kon diegene mogelijk wachtwoorden en persoonlijke informatie die op het scherm verschijnt stelen. Uber zegt dat de functie niet langer gebruikt wordt, omdat het niet meer nodig is nu er nieuwere versies van de app zijn. Apple heeft nog niet op de ontdekking gereageerd.

Bron; NU


 

Het overgrote deel van de parkeerboetes in Amsterdam wordt vanachter een bureau uitgeschreven. Omgevings­foto's, gemaakt door scanauto's, zijn voldoende, controleurs hoeven steeds minder zelf op straat overtredingen te constateren. Vanaf morgen bemoeit Egis zich niet meer alleen met automobilisten die verzuimen te betalen, maar ook met auto's die verkeerd geparkeerd staan. Als eerste gemeente in Nederland gaat Amsterdam de parkeerhandhavers inzetten om ook foutparkeerders op de stoep en dubbelgeparkeerde auto's te bestraffen.

ScanAuto

Voorheen was informatie van de scanauto het sein voor parkeerbeheerders om ter plekke te kijken of er inderdaad een overtreding werd begaan, of dat iemand aan het laden en het lossen was. Het nieuwe systeem maakt vier foto's van de geparkeerde auto. Als de medewerkers in de centrale zien dat er waarschuwingslichten knipperen of een bestuurder in de auto zit, rijdt er alsnog een medewerker op een scooter langs. Als er geen aanwijzingen zijn voor laden en lossen, krijgt de eigenaar van de auto een naheffingsaanslag parkeerbelasting van bijna veertig euro.

Van alle naheffingsaanslagen wordt tachtig procent nu uitgeschreven vanachter een beeldscherm op het hoofdkantoor van Egis, dat de controles in Amsterdam uitvoert. Zo neemt de pakkans toe. "We kunnen simpelweg meer straten controleren, waardoor automobilisten meer geneigd zullen zijn om wél te betalen. De betalingsgraad is nu 84 procent, maar we streven ernaar die per kwartaal één procent te laten stijgen."

Alles bij de bron; Parool


 

 

In Brussel is vanmiddag een camera voorgesteld die de uitstoot van voertuigen registreert en die het mogelijk maakt vervuilende dieselwagens op te sporen. 

De camera maakt gebruik van een systeem ("remote sensing") dat ontwikkeld is door het Amerikaanse bedrijf Opus Inspection. Het systeem werkt met uv-stralen en een spiegel: aan de ene kant van de weg staat een toestel opgesteld dat de stralen uitstuurt en aan de andere kant een spiegel die de stralen reflecteert.

Als een voertuig door de stralenbundel rijdt, dan zullen de moleculen in de uitstootgassen het uv-licht absorberen en zal de spiegel het licht van de stralen vervormd terugkaatsen. Aan de hand van de teruggekaatste stralen kan een computer berekenen hoeveel vervuilende moleculen de uitlaatgassen bevatten. De camera zelf - die apart staat - registreert de nummerplaten van de passerende voertuigen. Door alle gegevens samen te brengen, is het mogelijk te achterhalen welke voertuigen de uitstootnormen overtreden.

SlimmeRoetCamera

Alles bij de bron; VRTNieuws


 

Hoewel vrijwel iedereen tegenwoordig ervan op de hoogte is dat je beter niet je hele leven kunt delen op social media, is er toch nog veel onbekend rondom privacy op het internet. Want hoeveel weet een app nu echt van je, nadat je deze toegang hebt verleend tot je persoonsgegevens? 

Vrij veel, zo blijkt na onderzoek van The Guardian journalist Judith Duportail. Ze besloot de proef op de som te nemen en Tinder te contacteren met de vraag of ze haar alle persoonlijke gegevens op konden sturen waarover zij beschikten, fysiek welteverstaan. Na een flinke dosis geduld kwam er een verbazingwekkend pakketje van maar liefst 800 pagina’s aan persoonlijke informatie haar kant op.

 Daarin stond onder andere haar ‘likes’ op Facebook, foto’s op Instagram van haar verwijderde account, opleiding, de leeftijdscategorie mannen waar ze interesse in heeft, hoe vaak ze verbinding maakte met de app, wanneer en waar de chatconversaties plaatsvonden op Tinder, het houdt simpelweg niet op. Digitaal technologiesocioloog Luke Stark van Dartmouth University meldt in een reactie dat men verleid wordt tot het weggeven van je gegevens. We kunnen de data die we vrijgeven namelijk niet voelen. Pas als je het in print ziet komt het echt binnen, aangezien we fysiek ingestelde wezens zijn volgens de deskundige.

Privacy-activist Paul Oliver Dehaye doet er echter nog een schepje bovenop en vertelt dat deze schat aan persoonlijke gegevens verder gaat dan enkel wie je als eerste ziet op Tinder. Het bepaalt namelijk ook wat voor baanaanbod je ontvangt op LinkedIn, je autoverzekering, de reclames die je overal ziet en nog veel meer. 

Bron; AppaRata


 

Mensenrechtenactivisten en privacywaakhonden juichten gisteren in India, toen de hoogste rechters van het land bepaalden dat privacy valt onder artikel 21 van de grondwet, het artikel dat het 'leven en de persoonlijke vrijheid' van burgers beschermt. Daarmee verwierpen zij eerdere uitspraken van het hof - daterend van decennia geleden - die privacy niet als fundamenteel recht bestempelden.

In de loop van die decennia is er het een en ander veranderd in de Indiase samenleving. Zo begon de overheid in 2009 een groot programma, Aadhaar, waarin burgers een soort burgerservicenummer kregen, gekoppeld aan hun biometrische gegevens (vingerafdrukken en irisscans). Dat was in eerste instantie een systeem op basis van vrijwilligheid maar sinds het aantreden van de regering van premier Modi is daar verandering in gekomen.

Aadhaar is nu op veel vlakken verplicht geworden: bij het indienen van belastingformulieren, het openen van een bankrekening, het verkrijgen van een lening, het kopen en verkopen van eigendom, en zelfs bij het kopen van producten die meer dan 50.000 roepies (660 euro) kosten.

Privacybeschermers die de zaak voor het hof aanspanden, maakten zich grote zorgen over die opeenhoping van gegevens van meer dan 1 miljard burgers in een centrale database. Inmiddels is 99 procent van de Indiase burgers boven de achttien geregistreerd, en ontgaat de overheid dus weinig meer.

Activisten vrezen misbruik door de overheid, zeker als die overheid niet gelooft in de privacy van burgers. Advocaten van de overheid bepleitten voor het hooggerechtshof dat burgers geen absolute zeggenschap hebben over hun lichaam, en dat zij dus gedwongen kunnen worden om hun biometrische gegevens af te geven.

Of de uitspraak ook de doodsteek is voor Aadhaar moet nog blijken. De rechters hebben nu uitspraak gedaan op het fundamentele punt van privacy. Maar in artikel 21 staat ook een bepaling die de overheid de mogelijkheid geeft om uitzonderingen te maken op het onvervreemdbare recht op 'leven en vrijheid'. Op die manier zou er een uitzondering gemaakt kunnen worden voor Aadhaar. Het hooggerechtshof zal daar een aparte uitspraak over doen.

Alles bij de bron; Trouw


 

Wat weet Google over mij? Met die vraag ben ik gaan kijken naar wat Google allemaal bijhoudt van mijn surfgedrag. Na mijn zoektocht kan ik maar tot één conclusie komen. Google weet veel over mij. Heel veel...

...In 2015, nadat er heel wat vragen rezen over de privacy, richtte Google een pagina op waarop alles wordt uitgelegd. Zo krijg je ook controle op de gegevens die Google van je verzamelt. Je kan daar een einde aan maken door op de pagina privacy.google.com naar je account te gaan.  Je moet maar eens een kijkje nemen in “Mijn Activiteit”. Je zal versteld staan van wat er allemaal wordt bijgehouden.  

Heel veel websites, zoals Google of Facebook, zorgen ervoor dat je standaard veel prijsgeeft. Het is belangrijk dat je als gebruiker zelf laat weten hoeveel je prijsgeeft. Zelf zorg ik ervoor dat Google mijn zoekresultaten en locatie niet opslaat. Daarnaast heb ik gepersonaliseerde reclame afgezet. Ik gebruik ook al jaren een adblocker. De adblocker zorgt ervoor dat er geen lastige pop-ups verschijnen als je surft.  

Belangrijke boodschap: lees aandachtig de privacy-instellingen als je je aanmeldt op een website. Of probeer althans achteraf de instellingen aan te passen. Nog een tip. Als je jouw smartphone niet gebruikt om te navigeren, zet je best de locatievoorzieningen af. Niet alleen spaar je je batterij, maar men zal je ook niet kunnen traceren.

 Alles bij de bron; VRTNieuws [Thnx-2-Luc]


 

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha