Privacy First laakt de houding van belangenorganisaties in de zorg. Volgens de stichting lobbyen zorgkoepels, verzekeraars en de Patiëntenfederatie voor een terugkeer van het elektronisch patiëntendossier (epd), dat in 2011 nog unaniem verworpen werd door de Eerste Kamer.

De stichting verwijt de belangenorganisaties dwars te liggen bij de invoering van de nieuwe wet voor zorgcommunicatie, de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (WEGIZ). ‘Hun houding schaadt zowel de privacy van patiënten als de zorgcommunicatie', aldus Privacy First.

Volgens Privacy First zijn sinds 2011 tevergeefs meerdere pogingen gedaan om nieuwe wetgeving te maken voor zo’n systeem. De nieuwe zorgcommunicatie-wet die er nu ligt, is de derde poging in elf jaar.

De stichting verwijt de zorgsector een hardnekkige tunnelvisie. Ook na het verwerpen van het epd in 2011 bleven partijen vasthouden aan het systeem dat daarvoor was bedacht, het Landelijk Schakelpunt (LSP). De wijze waarop het LSP is ingericht, leidt tot verschillende problemen die een effectieve en veilige uitwisseling van medische gegevens zouden belemmeren.

Inmiddels bestaan er nieuwe systemen die specifiek ontworpen zijn om behandelinformatie één-op-één te delen tussen zorgverleners, zoals bij een doorverwijzing van de huisarts naar een specialist. De nieuwe WEGIZ maakt het mogelijk om deze verschillende systemen naast elkaar te laten functioneren. 

Volgens Privacy First laten de grote belangenorganisaties deze wet links liggen. Ook het recent gelekte Integraal Zorgakkoord, waarin de lijnen van het toekomstig zorgbeleid worden uitgezet, spreekt uitsluitend over uitwisselingen zoals die volgens de inrichting van het LSP verlopen. ‘De recente ontwikkeling van het toestemmingsportaal Mitz wordt gepresenteerd als iets nieuws, maar verandert niets aan deze situatie, omdat op de achtergrond nog steeds gebruik wordt gemaakt van het LSP, met al zijn beperkingen en tekortkomingen', aldus de privacystichting.

Alles bij de bron; Computable


 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!