In een politieke verklaring heeft de Europese Commissie voor het eerst de basisprincipes en rechten op papier gezet die de leidraad in dit nieuwe digitale tijdperk moeten worden. 'Wij zetten de mens centraal', vatte eurocommissaris voor Interne Markt Thierry Breton het samen.

Waar de Amerikaanse benadering wordt gedomineerd door de grote platforms, en de Chinese door de regering, daar kiest de Commissie voor 'een humanistische benadering' waarin de mens centraal staat. Die visie wil ze ook naar de rest van de wereld uitdragen.

De zes pagina's tellende ontwerpverklaring bevat zes hoofdstukken die richtinggevende rechten en beginselen omvatten: de mensen en hun rechten staan centraal, solidariteit en inclusie, keuzevrijheid, deelname in de digitale ruimte bevorderen, veiligheid en inspraak voor mensen en de duurzaamheid van de digitale toekomst. Die beginselen worden vertaald in concrete doelstellingen.

'We hebben gevochten voor onze rechten in de fysieke wereld, ze moeten ook overgedragen worden naar de digitale wereld', betoogde Breton bij de voorstelling van de verklaring. Een aantal van die rechten wordt in afdwingbare wetgeving gegoten via de Digital Services Act, waarover de lidstaten en het Europees Parlement binnenkort onderhandelingen opstarten.

Alles bij de bron; DataNews


 

De procureurs-generaal van de Amerikaanse staten Texas, Indiana en Washington slepen Google voor de rechter. De techgigant zou door middel van misleidende tactieken locatiegegevens van gebruikers hebben verkregen om gerichter te kunnen adverteren, staat in de aanklacht.

De ongeoorloofde gegevensverzameling zou hebben plaatsgevonden tussen 2014 en 2019. Het betreft smartphones met Googles besturingssysteem Android.

De aanklagers vinden ook dat Google tegenstrijdige en verwarrende instellingen gebruikt. Daardoor wordt het voor consumenten moeilijker om het delen van persoonsgegevens tegen te gaan, vinden zij. Google ontkent de beschuldigingen tegenover The Verge

Alles bij de bron; NU


 

Zojuist zijn er in het Europees Parlement twee amendementen aangenomen die Paul Tang heeft ingediend. Het gaat om aanvullingen op de Digital Service Act (de DSA). “Dit gaat over het gebruik van persoonlijke data, met name bedoeld voor advertenties, maar ook advertenties bedoeld voor tijdlijnen. Eigenlijk proberen we het gebruik van gevoelige persoonlijke data aan banden te leggen.”

 “En het tweede wat we heel graag willen is dat mensen ook een eerlijke keuze krijgen. Als je zegt dat je niet wil dat je persoonlijke data gebruikt wordt, moet je wel dezelfde diensten kunnen krijgen. Anders heb je eigenlijk geen keuze. Dat is waar deze amendementen over gaan.”...

...Verder moet het mogelijk worden dat verschillende berichtendiensten, zoals Signal en WhatsApp, ook met elkaar kunnen communiceren. Net zoals het nu mogelijk is om met een hotmail-account naar een gmail-account te mailen, legt Tang uit. “Dat is belangrijk om te zorgen om die positie van WhatsApp, die weer achter Facebook schuilt, te doorbreken.”

Alles bij de bron; WNL


 

De Portugese stad Lissabon heeft van de Portugese privacytoezichthouder CNPD een boete van 1,25 miljoen euro gekregen voor het overtreden van de privacywetgeving RGPD. Het gemeentebestuur verwerkte persoonsgegevens van personen die demonstraties organiseerden en deelde de data met derde partijen, waaronder ambassades en de ministers van Buitenlandse Zaken van andere landen.

Aangezien het hier gaat om gegevens over politieke opvattingen, wat volgens de de privacywetgeving bijzondere persoonsgegevens zijn, had het gemeentebestuur zorgvuldiger met het verwerken van de gegevens moeten omgaan, wat niet is gebeurd. 

Volgens de CNPD maken demonstranten zich wereldwijd zorgen over het blootgeven van hun identiteit, aangezien er steeds meer middelen zijn om persoonlijke informatie in openbare plekken vast te leggen. Het gemeentebestuur had dan ook rekening moeten houden met wat voor risico deze middelen voor de vrijheid van meningsuiting vormen.

Daarnaast stelde de privacytoezichthouder dat personen die aan demonstraties deelnemen niet automatisch toestemming geven voor het verwerken van hun persoonsgegevens en dat er geen misbruik van het publieke karakter van demonstraties mag worden gemaakt om de ideeën, opvattingen en geloofsovertuigingen van personen vast te leggen.

Door dit toch te doen heeft Lissabon onder andere artikel 13 van de GDPR overtreden, waarin staat dat de gegevensverwerker bij de verwerking van persoonsgegevens de persoon van wie de data wordt verwerkt hierover informeert. (pdf).

Alles bij de bron; Security


 

De Europese Unie onderzoekt de mogelijkheid om een eigen DNS-infrastructuur op te zetten voor Europese organisaties en burgers. Een eigen DNS-resolver is onderdeel van de EU's strategie om op termijn digitaal onafhankelijker te zijn van grote internationale partijen. Het project heeft als werktitel DNS4EU.

Naast autonomie ziet de EU een eigen resolver ook als een vorm van 'cybersecurity, databescherming en privacy volgens Europese regels'. In de aanbesteding is opgenomen dat de resolver moet voldoen aan standaarden zoals https en dnssec, maar ook dns-over-https en dns-over-tls. Data moet binnen de Europese Unie worden verwerkt en bedrijven mogen geen persoonlijke data verkopen of daar op een andere manier geld aan verdienen. De aanbesteding laat wel ruimte voor het gebruik van geaggregeerde data, bijvoorbeeld voor beveiligingsdoeleinden.

De EU wil de resolver onder andere gebruiken om op Europees niveau websites te kunnen blokkeren. Zo moeten hostnames van URL's gefilterd kunnen worden op basis van 'legale voorwaarden in de EU of nationale jurisdicties'. Daarnaast moet de resolver websites met illegale content zoals malware of phishingpanels kunnen blokkeren. Data daarvoor zou afkomstig zijn van Europese beveiligingsorganisaties, zoals CERTs of landelijke opsporingsdiensten.

Opvallend is dat de aanbesteding specifiek stelt dat bedrijven 'premium- en wholesale-diensten' voor de resolver kunnen aanbieden. Het gaat dan om opt-in-diensten voor 'extra beveiliging' zoals meer filtering, monitoring en bredere ondersteuning.

De EU schrijft niet of de resolver straks verplicht wordt voor Europese bedrijven of providers. In ieder geval moet de dienst beschikbaar komen voor iedereen, ook burgers, in plaats van alleen bepaalde publieke instellingen.

Bron; Tweakers


 

Bij banken gaan steeds vaker het loket dicht voor klanten die grote sommen contant geld willen storten. Is contant geld bij voorbaat al verdacht? Vijf vragen....

2. Mag een bank contante stortingen weigeren? 

Niet zonder reden, banken moeten vermoedens van witwassen wel aannemelijk maken. 

3. Wat zijn de regels voor contante betalingen?

Banken en andere financiële instellingen zijn wettelijk verplicht transacties boven de €10.000 te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU).
Ze mogen klanten niet laten weten dat die melding is gedaan en wat er uit een eventueel onderzoek van de FIU komt. 

4. Hoe zit het in winkels, kan ik daar €10.000 cash afrekenen?

Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje willen dat er in de hele EU in winkels en garages een verbod komt op transacties boven de €5000. In ons land wordt die limiet zelfs nog strenger, er komt een wet aan die contante transacties boven de €3000 verbiedt.

Alles bij de bron; Telegraaf [Premium]


 

Volgens de Europese privacytoezichthouder EDPS  heeft de coronatestwebsite, waarop leden van het Europees Parlement een testafspraak kunnen plannen, cookiegegevens aan de VS doorgegeven zonder een 'passend' beschermingsniveau voor de gegevens te waarborgen. Daarmee is de site in strijd met de privacywetgeving.

Het hoofd van non-profitorganisatie noyb, een van de organisaties die hier vorig jaar een klacht over had ingediend, verklaart: ''Er was geen behoorlijke bescherming tegen surveillance door de VS, ondanks het feit dat Europese politici een bekend doelwit voor spionage zijn.''

In juli 2020 werd door het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaald dat de VS geen passende bescherming biedt die aansluit bij het wettelijke kader van de EU, en dat daarom het overdragen van persoonlijke gegevens naar Amerika enkel is toegestaan onder 'strikte voorwaarden'. In dit geval werden de gegevens onwetmatig naar de VS overgebracht via cookies van Amerikaanse bedrijven als Google en Stripe.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Europol moet alle data die het bezit van niet-verdachte burgers die ouder is dan zes maanden vernietigen, zo heeft de Europese privacytoezichthouder EDPS bevolen. 

Onder de Europol Regulation mag de Europese opsporingsdienst data verwerken van personen die een duidelijk vastgestelde relatie met criminele activiteiten hebben. Op deze manier moet worden voorkomen dat Europol gegevens van niet-verdachte personen verwerkt. Europol ontvangt deze data van Europese politiediensten en verwerkt het vervolgens in de eigen systemen.

De hoeveelheid data die Europol ontvangt is echter zo groot dat het niet meteen zonder een assessment onderscheid kan maken tussen personen van wie er duidelijk is vastgesteld dat er een relatie is met criminele activiteiten en niet-verdachte personen. Europol bewaart deze datasets voor lange tijden in de eigen systemen, soms zelfs jaren. De opsporingsdienst kan echter niet garanderen dat deze datasets geen gegevens van niet-verdachte personen bevatten en is daarmee in overtreding van de Europol Regulation, zo laat de EDPS weten.

De Europese privacytoezichthouder sprak Europol hier in september 2020 op aan, aangezien de opslag van data van niet-verdachte personen een risico voor de fundamentele rechten van individuen vormt. Sindsdien heeft Europol verschillende maatregelen getroffen, maar heeft het niet voldaan aan het verzoek van de EDPS om een bewaartermijn voor het filteren van de data in te stellen.

Alles bij de bron; Security


 

Europa moet strenger controleren op misbruik van spionagesoftware. Dat stelt Europarlementariër Bart Groothuis. Hij ziet de voordelen van spionagesoftware, maar vreest de kans op misbruik door overheden en andere partijen.

Groothuis pleit in zijn betoog bij BNR Nieuws voor een Europese variant van het Canadese Citizen Lab, dat afgelopen zomer het Pegasus-spionageschandaal naar buiten bracht. Daarbij werden journalisten en politici uit minstens 40 landen door inlichtingendiensten gehackt met de Pegasus-software uit Israël.

Dat Pegasus er is vindt Groothuis niet per se slecht. “Maar wat er nu is gebeurd, is natuurlijk een grof schandaal en daar moeten we iets tegen doen”, zo meldt hij aan BNR Nieuws.

Groothuis is van mening dat Europa om de tafel moet met Israël om ervoor te zorgen dat de software niet wordt geëxporteerd naar landen met mensenrechtenproblemen in Europa. De Israëlische regering kan namelijk wel of niet exportvergunningen afgeven via het ministerie van Buitenlandse Zaken.  

Alles bij de bron; AGConnect


 

De Amerikaanse bank Capital One heeft een groot datalek voor 190 miljoen dollar geschikt. Eerder kreeg het bedrijf vanwege het incident al een boete van 80 miljoen dollar opgelegd. Een aanvaller wist in 2019 de gegevens van 106 miljoen mensen te stelen, waaronder namen, adresgegevens, postcodes, telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedata en inkomen van al bestaande en potentiële klanten die een creditcard wilden aanvragen.

Van mensen die al een creditcard van Capital One hadden werden ook transactiegegevens, kredietscores, kredietlimieten, betaalgeschiedenis, social security nummers en rekeningnummers gestolen. 

Naar aanleiding van het datalek besloten klanten een massaclaim tegen Capital One te starten. Die heeft de bank nu voor een bedrag van 190 miljoen dollar geschikt, meldt Bloomberg.

Alles bij de bron; Security


 

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha