De aanslagen van 11 september 2001 hebben ons dagelijks leven enorm veranderd. Denk maar aan de strengere controles in luchthavens. En zijn er nog steden waar geen camera's hangen? Na 9/11 zag de wereld er plots heel anders uit....

...Een dikke maand na de aanslagen van 11 september werd in de Verenigde Staten de zogenoemde USA Patriot Act goedgekeurd. Dat is een Amerikaanse wet die mogelijk maakt dat de overheid op grote schaal gegevens van mensen verzamelt, in het kader van terrorismebestrijding. 

"Voordien werd er gericht gemonitord, gericht geluisterd," zegt Tim Verheyden, privacy-expert bij VRT NWS, in "De wereld vandaag". "In de Patriot Act was een bijzonder hoofdstuk voorzien voor massasurveillance. Vanaf dan is de Amerikaanse overheid gaan samenwerken met telecomoperatoren om letterlijk iedereen in de gaten te houden." Het hing daarbij voornamelijk eerst om metadata van onze telefoons. "Veel belangrijker nog dan wát we tegen elkaar zeggen, is wie communiceert met wie, en langs welke antenne dat gebeurt", zegt Verheyden.

Niet enkel in de Verenigde Staten, maar ook bij ons zag je zo'n evolutie. "In de havens is men containers gaan screenen. Er kwamen meer gedetailleerde passagierslijsten en dat soort zaken", zegt Verheyden. 

"Maar wat je vandaag nog altijd ziet in het straatbeeld, is die massasurveillance door middel van camera's. De angst die er toen was, was een goed draagvlak voor politici om sommige wetten erdoor te krijgen. Voor politici blijft veiligheid nog steeds een belangrijk visitekaartje, en dan vooral veiligheid door camera's." Dat aantal camera's blijft vandaag nog steeds stijgen. 

Een belangrijke factor is ook de lobby van de cybersecuritydiensten en de surveillancemaatschappijen. "Wat er ook gebeurt in de maatschappij, men springt dan op die surveillancekar omdat daar een miljoenenbusiness achter zit", zegt Verheyden. Technologiebedrijven en inlichtingendiensten hebben vaak enorm veel middelen om ons te volgen, waar wij niet van op de hoogte zijn. 

Alles bij de bron; VRT-NWS


 

Ook als er geen verdenking is van een misdrijf, moeten agenten van de politie in Los Angeles van elke burger die ze spreken, de accounts op sociale media en het e-mailadres noteren. Bij zogeheten field interviews moeten de agenten op kaartjes noteren welke accounts de betrokkene heeft, zoals ook al jarenlang gevraagd wordt naar nicknames of aliassen.

Die gegevens worden dan op het hoofdbureau in het analyseprogramma Palantir gezet. Agenten van de LAPD mogen verder nepaccounts aanmaken en aan ‘social media listening’ doen, zo blijkt uit interne documenten die zijn opgevraagd door het Brennan Center for Justice. 

Daar maakt onderzoeker Mary Pat Dwyer zich zorgen. ‘Deze kaarten faciliteren grootschalige monitoring van de individuen van wie ze zijn verzameld en hun vrienden, familie en kennissen, zelfs wanneer mensen niet van een misdrijf worden verdacht’.

Alles bij de bron; Cops-in-Cyberspace


 

“Het is tijd dat we uit deze wereldwijde crisissen en onze reacties daarop de nodige lessen trekken. Alleen focussen op veiligheid doet meer kwaad dan goed. In de aanpak van fundamentele schokken moeten we blijven onthouden: veiligheid en vrijheid gaan hand in hand.”

Kati Verstrepen, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten, schreef in de aanloop naar de herdenking van 9/11 een opiniebijdrage. Daarin stelt ze met spijt vast dat de geschiedenis zich blijft herhalen.

Na 9/11 werden in naam van de veiligheid een heleboel vrijhe­den opzij geschoven. Vandaag dreigt met de coronacrisis net hetzelfde te gebeuren.

Opnieuw steken dezelfde mechanismen de kop op, waarbij louter vanuit veiligheid actie wordt ondernomen zonder rekening te houden met onze vrijheden. Het lijkt er op dat we uit de geschiedenis opnieuw geen lessen hebben getrokken. Het is nochtans simpel: zonder veiligheid is er geen vrijheid. Maar ook: zonder vrijheid is er geen veiligheid. Beide moeten in een democratie hand in hand gaan.

...Those who fail to learn from history are doomed to repeat it’, de wijze woorden van Winston Churchill snijden hout. Het is tijd dat we uit deze wereldwijde crisissen en onze reacties daarop de nodige lessen trekken. Alleen focussen op veiligheid doet meer kwaad dan goed. In de aanpak van fundamentele schokken moeten we blijven onthouden: veiligheid en vrijheid gaan hand in hand.

Alles bij de bron; DataPanik


 

Met twintig jaar ‘War on Terror’ is er meer verloren dan gewonnen, betoogt . Met de toenemende angst voor terreur hebben terroristen hun doel bereikt...

...Onder leiding van de Amerikaanse regering-Bush werd een ‘War on Terror’ afgekondigd, die geen grenzen kende in plaats of tijd. Men eigende zich het recht toe om overal ter wereld op te treden tegen (vermoedelijke) terroristen. 

Ook binnenslands werd de strijd gevoerd. Onder Amerikaanse druk spraken de lidstaten van de Verenigde Naties en de Europese Unie af om nieuwe antiterrorismewetten in te voeren. Niet alleen geweldgebruik is nu strafbaar, maar ook lidmaatschap van een terroristische organisatie en ondersteuning van terrorisme.

Er zijn minder concrete aanwijzingen nodig om vermoedelijke terroristen zonder tussenkomst van de rechter af te luisteren, te observeren, te arresteren of een contact- of gebiedsverbod op te leggen. Ook zijn overheden grote hoeveelheden digitale gegevens gaan verzamelen over hun burgers.

Mensen met opvattingen die als radicaal worden gezien, ook als ze geen geweldgebruik voorstaan, worden in de gaten gehouden (zie bijvoorbeeld de onthullingen in NRC over het online volgen van politici en activisten door de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid). Veel van deze maatregelen staan op gespannen voet met de rechtsstaat: ze komen onder meer aan de vrijheid van meningsuiting, het recht op privacy en het principe van onschuld tot het tegendeel bewezen is....

...De harde en buitengewone maatregelen die na 9/11 werden genomen zijn dus weinig effectief geweest, maar hebben wel ongewenste gevolgen gehad, waaronder radicalisering van jonge moslims en rechts-extremisten, inperking van burgerrechten en polarisatie. Ook hebben ze de angst voor terrorisme verder versterkt door continu de aandacht te vestigen op het terroristische gevaar. Dat is in het belang van terroristen, want terrorisme is provocatie. Door aanslagen hoopt men aandacht te generen, angst te zaaien, en de tegenstander een harde reactie te ontlokken. Zo kan die tegenstander als onderdrukker worden afgeschilderd en kunnen gematigden in het eigen kamp worden getrokken. En zo ging het na 9/11.

We moeten terroristen niet langer geven wat ze willen. Door de dreiging in perspectief te plaatsen ontstaat ruimte voor weloverwogen beleid dat onze waarden hoog houdt.

Alles bij de bron; NRC


 

Versleutelde e-maildienst ProtonMail heeft op bevel van de Zwitserse autoriteiten het ip-adres van een Franse klimaatactivist gelogd. ProtonMail zegt standaard geen ip-adressen te loggen. Wanneer ProtonMail-accounts voor strafbare zaken worden gebruikt kan de e-maildienst naar eigen zeggen worden verplicht om de ip-adressen van de betreffende accounts te monitoren en met de Zwitserse autoriteiten te delen...

In dit geval kwam het verzoek bij de Franse autoriteiten vandaan, waarna de zaak uiteindelijk door de Zwitserse autoriteiten werd overgenomen en zo het verzoek bij ProtonMail konden neerleggen.

...Volgens het eigen transparantierapport ontving ProtonMail in 2017 nog 13 dataverzoeken van de Zwitserse autoriteiten. Dat was vorig jaar opgelopen naar 3572. Maakte de e-maildienst in 2017 nog tegen drie verzoeken bezwaar, in 2020 ging het om 750 verzoeken waar bezwaar tegen werd aangetekend. Volgens Yen was het in deze zaak niet mogelijk om bezwaar te maken.

In een blogposting over het incident stelt ProtonMail dat het ook een Tor-website biedt voor anonieme toegang tot de e-maildienst. Wel gaat ProtonMail op de eigen website duidelijker vermelden wat de verplichtingen voor de e-maildienst zijn in het geval van een strafrechtelijk onderzoek.

Alles bij de bron; Security


 

Apple liet vorige week weten dat het de plannen voor de implementatie van een controlesysteem dat foto's van Amerikaanse gebruikers controleert tijdelijk uitstelt, maar dat moet afstel worden, zo vindt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. De organisatie zal aanstaande woensdag meer dan 50.000 handtekeningen van mensen die tegen het controlesysteem zijn aan Apple aanbieden....

....Volgens Cindy Cohn van de burgerrechtenbeweging zal het systeem dat Apple aankondigde voor een infrastructuur kunnen zorgen die eenvoudig voor grootschalige surveillance en censuur is te gebruiken. "Deze features zouden een enorm gevaar vormen voor de privacy en security van iPhone-gebruikers, en autoritaire overheden een nieuw massasurveillancesysteem bieden om burgers te bespioneren", gaat Cohn verder.

Alles bij de bron; Security


 

Zo'n vierentwintig Afghaanse overheidsinstanties gebruikten de servers van Google voor het verzenden en ontvangen van e-mails. Daaronder zijn de ministeries van Financiën, Industrie, Hoger Onderwijs en Mijnen.

Een werknemer van de voormalige regering zegt tegen Reuters dat de Taliban proberen de e-mails van voormalige ambtenaren te bemachtigen. Hij zei dat de Taliban hem hadden gevraagd gegevens te bewaren op de servers van het ministerie waar hij werkte. "Als ik dat had gedaan, zouden ze toegang hebben gekregen tot gegevens en officiële correspondentie van het ministerie", zei de werknemer. Het doorzoeken van overheidsdatabases en e-mails zou informatie kunnen opleveren over medewerkers van de vorige regering, voormalige ministers en buitenlandse partners.

De werknemer gaf geen gehoor aan de eis van de Taliban en zit nu ondergedoken. Om die reden wordt zijn naam ook niet genoemd door Reuters.

Google zegt in een verklaring dat het bedrijf "de situatie in Afghanistan in de gaten houdt en tijdelijke acties onderneemt om de accounts te beveiligen". Verdere informatie over de afgeschermde accounts geeft het techbedrijf niet.

Alles bij de bron; NU


 

Een petitie van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF tegen het scannen van iPhones door Apple is 25.000 keer ondertekend.

Apple is van plan om later dit jaar twee scansystemen onder Amerikaanse gebruikers uit te rollen. Het ene systeem scant afbeeldingen die gebruikers naar iCloud Photos willen uploaden op kindermisbruik. Het tweede systeem scant, wanneer ingeschakeld door ouders, berichten van minderjarigen op "seksueel expliciet" materiaal en waarschuwt afhankelijk van de leeftijd en actie van de gebruiker de ouders.

"Wat Apple van plan is om te doen zal een groot gevaar voor onze privacy en security vormen. Het zal munitie aan autoritaire overheden geven die hun surveillance willen uitbreiden, en omdat het bedrijf in het verleden op verzoek van overheden security en privacy heeft gecompromitteerd, is het niet vergezocht dat het dit mogelijk nog een keer doet", aldus Jason Kelley van de EFF.

Kelley merkt op dat ook democratische landen bedrijven zoals Apple onder druk hebben gezet om toegang tot versleutelde data te krijgen en dat deze landen nu waarschijnlijk al aan het kijken zijn hoe het scansysteem hier hen bij kan helpen in de toekomst. Slechts wat kleine aanpassingen zijn voldoende om op andere content te zoeken of ieders account te controleren, in plaats van alleen kinderen, waarschuwt Kelley. De EFF is van plan om de petitie binnenkort aan Apple aan te bieden.

Bron; Security


 

De Ierse privacytoezichthouder DPC heeft WhatsApp een boete van 225 miljoen euro opgelegd wegens het overtreden van de AVG. De populaire chatapp voldoet volgens de toezichthouder niet aan de eisen die de Europese privacywetgeving stelt aan transparantie en informatievoorziening, zoals het uitleggen van hoe de persoonlijke informatie van mensen wordt gebruikt. Het gaat dan onder andere om informatie over de gegevensverwerking tussen WhatsApp en andere Facebookbedrijven.

In juli kreeg Amazon van de Luxemburgse privacytoezichthouder nog een AVG-boete van 746 miljoen euro opgelegd, de hoogste boete die tot nu toe onder de Europese privacywetgeving is uitgedeeld.

De bekende privacyactivist Max Schrems heeft op de boete gereageerd. Hij stelt dat de boete van 225 miljoen euro nog altijd slechts 0,08 procent van de wereldwijde omzet van de Facebook Group is. De AVG staat privacytoezichthouders toe om een boete van vier procent van de wereldwijde omzet op te leggen. "Dit laat zien dat de DPC nog altijd zeer disfunctioneel is", aldus Schrems. De activist voegt toe dat WhatsApp in beroep gaat en het dan ook nog jaren kan duren voordat er een boete wordt betaald.

Alles bij de bron; Security


 

Miljoenen Amerikanen kunnen straks hun identiteitskaart en rijbewijs op hun iPhone en Apple Watch opslaan en zich vervolgens via de apparaten identificeren, zo heeft Apple aangekondigd. Het techbedrijf werkt hiervoor samen met verschillende Amerikaanse staten, waaronder Arizona, Connecticut, Georgia, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma en Utah.

Om een rijbewijs of id-kaart toe te voegen moet er eerst via de iPhone een scan van het document worden gemaakt, gevolgd door een selfie die door de uitgevende staat ter verificatie wordt gecontroleerd. Tijdens de procedure moeten gebruikers ook verschillende bewegingen met hun hoofd maken. Zodra de betreffende staat akkoord geeft wordt het identiteitsdocument aan de Wallet-app toegevoegd.

Om de identiteitsinformatie vervolgens met overheidsinstanties te delen is een gezichtsscan via Face ID of een vingerafdruk via Touch ID vereist. Apple merkt op dat gebruikers hun iPhone niet hoeven te ontgrendelen, te laten zien of af te staan om hun identiteitsdocument te tonen. De communicatie vindt direct plaats tussen het toestel en de identiteitslezer. Verder laat Apple weten dat zowel de deelnemende staten als het techbedrijf niet weten waar en wanneer gebruikers hun id-kaart of rijbewijs presenteren.

Apple is binnenkort ook van plan om gebruikers via de Wallet-app toegang tot hun woning te geven, hotelsleutels op te slaan alsmede bedrijfsbadges.

Alles bij de bron; Security


 

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha