De EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben vandaag een voorlopig politiek akkoord bereikt over de Digital Services Act (DSA), nieuwe EU-wetgeving die online platforms onder andere verplicht om nepnieuws aan te pakken en met factcheckers samen te werken. Volgens de lidstaten en het Parlement moet de wetgeving ervoor zorgen dat "wat offline illegaal is, ook online illegaal wordt"...

..."Deze wetgeving is een doorbraak in hoe we desinformatie aanpakken. Big tech-bedrijven moeten nu veel meer doen. Ze moeten bots en nepaccounts weren en samenwerken met onafhankelijke factcheckers. Algoritmes die desinformatie stimuleren, moeten worden aangepast. Dat is een hele stap vooruit", zegt staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering.

"Twintig jaar lang hebben we geen wetgeving gehad op digitale diensten, terwijl de techsector zich razendsnel ontwikkelde. Het is dan ook historisch te noemen dat het Parlement en de Raad vandaag een akkoord bereikt hebben op de wet die het internet gaat hervormen. Wat in de echte wereld illegaal is, moet ook online illegaal zijn, zodat onze kinderen, ouderen en wij allemaal veilig zijn op het internet", aldus PvdA-Europarlementariër Paul Tang die bij de ontwikkeling van het wetsvoorstel betrokken was.

Alles bij de bron; Security


 

In de Nationale Assemblee is de behandeling begonnen van een Wet Reisdocumenten. Deze wet heeft onder andere tot doel het verstrekken van fraudebestendigere reisdocumenten middels de opname van biometrische gegevens en elektronische eigenschappen...

....Een biometrisch paspoort is een traditioneel paspoort met een ingebouwde elektronische microprocessorchip. Deze chip kan biometrische informatie bevatten die kan worden gebruikt om de identiteit van de paspoorthouder te verifiëren...

...De eerste generatie chips op de elektronische paspoorten bevatten de pasfoto en de identiteitsgegevens die normaal op de eerste pagina van het paspoort vermeld staan. Nadien werden in biometrische paspoorten ook de vingerafdruk opgenomen, en soms ook andere biometrische gegevens, bedoeld voor biometrische gezichtsherkenning.

Biometrische persoonsgegevens zijn persoonsgegevens die het resultaat zijn van een specifieke technische verwerking van fysieke, fysiologische of gedragsgerelateerde kenmerken van een persoon. Op grond hiervan is eenduidige identificatie van die persoon mogelijk en wordt zijn/haar identiteit bevestigd. De meest gangbare en toegepaste vormen van biometrie zijn de vingerafdruk, de iris- of netvliesscan, stemherkenning en de gezichtsscan.

Een biometrisch paspoort is goed, maar ze moeten goed beveiligd zijn. Er is voorzichtigheid geboden bij het uitkiezen van het bedrijf dat deze zaken gaan opzetten. Ook is belangrijk dat het biometrisch paspoort voldoet aan de internationale standaarden. Ook onze id-kaart moet voldoen aan internationale standaarden.

Alles bij de bron; DagbladSuriname


 

Finland onderzoekt de mogelijkheid om vingerafdrukscans uit paspoorten en identiteitsbewijzen te gebruiken voor criminele opsporingen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken begint een haalbaarheidsonderzoek, omdat Europese regels daar inmiddels meer ruimte voor bieden. 

Het gaat om vingerafdrukken die worden opgeslagen bij het ophalen van een paspoort of identiteitskaart, vergelijkbaar met hoe dat ook in Nederland gaat. 

Finland onderzocht in 2014 ook al de mogelijkheid om vingerafdrukken zo te gebruiken. In die periode zouden er 1020 onopgeloste zware misdaden in het land zijn, maar slechts bij 34 daarvan zouden vingerafdrukken zijn gevonden.

Het plan werd destijds niet doorgezet, omdat het volgens een onderzoek ongrondwettelijk zou zijn. De regering ziet nu echter nieuwe mogelijkheden voor de wet, nadat een wet voor het verwerken van persoonlijke data door de politie vorig jaar werd herzien. Dat gebeurde op basis van 'nieuwe Europese regels rondom databescherming', maar het is niet duidelijk welke specifieke regels dat zijn.

De politie pleit er overigens ook voor om vingerafdrukken te gebruiken die reizigers achterlaten als ze het land binnenkomen.

Het ministerie wil ook onderzoeken of het mogelijk is om foto's te gebruiken voor biometrische identificatie. In de praktijk zou dit kunnen betekenen dat mensen automatisch worden geïdentificeerd met gezichtsherkenning.

Alles bij de bronnen; Tweakers & NU


 

De Zweedse privacytoezichthouder IMY heeft betaaldienst Klarna wegens meerdere overtredingen van de privacywetgeving een boete van omgerekend 728.000 euro opgelegd. De databeschermingsautoriteit onderzocht hoe Klarna klanten via de eigen website informeert over het verwerken van persoonlijke data.

Tijdens het onderzoek bleek dat Klarna continu de informatie over de verwerking van persoonlijke data aanpaste. Ook bood het bedrijf geen informatie over het doel waarvoor en de juridische basis waarop persoonlijke data werd verwerkt. Verder stelt de Zweedse privacytoezichthouder dat de betaaldienst onvolledige en misleidende informatie verstrekte over welke partijen persoonlijke informatie van klanten ontvingen.

Verder verstrekte Klarna ook geen informatie over de landen buiten de Europese Unie waarnaar het persoonlijke data verstuurde en hoe klanten informatie konden opvragen over de bescherming van persoonlijke data die naar derde landen werd verstuurd. 

Alles bij de bron; Security


 

Voor normaal gebruik van contant geld hoeven consumenten de komende jaren niet te betalen. Dat is de afspraak die onder andere de Consumentenbond, De Nederlandsche Bank, het ministerie van Financiën en de bankensector hebben gemaakt.

Zo komt ABN Amro terug op de omstreden ’cashboete’. Bij deze bank moeten klanten die meer dan €12.000 cash per jaar opnemen daarvoor betalen. Die limiet wordt opgehoogd naar €17.500. Met andere banken is een ’freeze’ afgesproken: zij zullen het opnemen van contant geld evenmin verder belasten.

Daarnaast moeten banken volgens het convenant het aantal geldautomaten op peil houden en ervoor zorgen dat klanten ook kleine coupures uit de muur kunnen trekken. 

Alles bij de bron; Telegraaf


 

TikTok gaat in de loop van 2023 de gegevens van Nederlandse (en andere Europese) gebruikers van het platform binnen Europa opslaan. Het bedrijf heeft daarvoor een overeenkomst gesloten met een datacenter in Dublin (Ierland). Op dit moment worden gegevens van gebruikers, ook die uit Nederland en de rest van de EU, in Singapore en de VS bewaard.

TikTok stelt dat de beslissing om data van Europese gebruikers ook binnen Europa op te slaan een gevolg is van principes omtrent het lokaal bewaren van gegevens. Het stelt het bedrijf beter in staat het aantal medewerkers met toegang tot gegevens te beperken tot enkel diegenen die dit nodig hebben ten behoeve van hun werkzaamheden...

...In Nederland kwam TikTok al diverse keren in opspraak. Onder andere vanwege haar als het gaat om de privacy en het verzamelen van gegevens van minderjarige gebruikers van het Social Media platform. De Consumentenbod diende daarvoor een claim voor een schadevergoeding in waarin gesteld wordt dat TikTok via haar platform al jaren op illegale wijze persoonlijke gegevens van kinderen verzamelt.

Alles bij de bron; DutchCowboys


 

Europa heeft donderdag bekendgemaakt hoe de nieuwe Digital Markets Act eruit komt te zien. Met de wet moeten grote internetbedrijven zich aan nieuwe regels gaan houden. In dit artikel leggen we de belangrijkste punten uit.

Een belangrijke vernieuwing is dat chatdiensten worden opengesteld, zodat gebruikers van verschillende diensten met elkaar kunnen praten. Dat betekent dat WhatsApp-gebruikers bijvoorbeeld moeten kunnen chatten met een Signal-gebruiker en andersom.

Daarmee zouden chatdiensten meer op e-mail moeten lijken. Daarbij maakt het niet uit van welke dienst je gebruikmaakt: een Gmail-gebruiker kan probleemloos mailen met iemand die via Outlook mailt. 

Gebruikers krijgen ook het recht om alle vooraf geïnstalleerde apps op hun telefoon te verwijderen. Op het moment is het zo dat telefoonfabrikanten hun telefoons leveren met een aantal van hun eigen diensten of apps waarmee ze een samenwerking hebben. Mensen die de telefoons kopen, moeten dankzij de DMA altijd in staat zijn om elke app te kunnen verwijderen.

Daarnaast mogen bedrijven hun eigen diensten ook niet voortrekken op concurrerende diensten. 

De DMA wil ook de privacy van gebruikers beter beschermen. Zo mogen bedrijven die op verschillende platforms persoonlijke gegevens verzamelen die alleen combineren als de gebruiker daar toestemming voor geeft. 

Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) verwacht dat de regels vanaf oktober dit jaar in werking treden, maar waarschijnlijk is dan niet alles direct in kannen en kruiken. Zo is de verwachting dat een-op-een-gesprekken sneller tussen verschillende apps gevoerd kunnen worden dan groepsgesprekken.

Alles bij de bron; NU


 

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben een akkoord bereikt over een nieuw framework voor het doorsturen van gegevens van Europese burgers naar de VS. Het EU-Hof haalde in 2020 een streep door het oorspronkelijke Privacy Shield-framework.

De Europese Unie en de Verenigde Staten melden tot een voorlopig akkoord te zijn gekomen voor regels omtrent transatlantische datastromen. De partijen hebben in de afgelopen maanden aan het akkoord gewerkt. Details over het nieuwe framework maken ze nog niet bekend.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Het internationale recruitmentbureau Michael Page heeft van de Spaanse toezichthouder een AVG-boete van 240.000 euro gekregen na een klacht van een Nederlander.  

Het recruitmentbureau vroeg onterecht naar identificatiegegevens als klanten recht wilden op inzage van hun gegevens. Dat mag onder de AVG en het bedrijf moet daarvoor alleen een minimale verificatie doen om te controleren of mensen zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Michael Page wilde een kopie van het identiteitsbewijs en een verzekeringspas zien van de vrouw. Ook vroeg het bureau een kopie van een recente brief om het adres te verifiëren.

"Michael Page eiste hiermee onnodig extra persoonsgegevens", schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens. De Nederlander had ook via haar klantaccount bij het bedrijf kunnen verifiëren wie ze was. Daarmee overtrad het bureau de AVG, want er waren minder ingrijpende mogelijkheden om zo'n verificatie te doen.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Een coalitie van meer dan dertig burgerrechtenbewegingen maakt zich zorgen dat een nieuw voorstel van de Europese Commissie voor de aanpak van kindermisbruikmateriaal een gevaarlijk precedent schept voor massasurveillance van privécommunicatie. De organisaties hebben de Europese Commissie dan ook een open brief gestuurd waarin ze hun zorgen uiten (pdf).

Het voorstel richt zich op twee primaire zaken. Ten eerste worden alle providers die chat- of berichtendiensten bieden verplicht om misbruikmateriaal te detecteren, rapporteren en verwijderen. Zo zouden aanbieders van chatdiensten en webmail worden gedwongen om elk privébericht te controleren, aldus de organisaties. Ten tweede zou er een Europees centrum moeten worden opgericht om deze activiteiten te coördineren en bepaalde preventiemaatregelen te vergroten.

Het voorstel is afkomstig van Eurocommissaris Ylva Johansson, die eerder in opspraak raakte wegens verschillende EU-initiatieven met een gebrek aan bescherming van fundamentele rechten. Burgerrechtenbeweging EDRi wilde overleggen met de commissaris, om zo de zorgen te uiten die het voorstel op de vrijheid kan hebben en ervoor te zorgen dat de plannen aan fundamentele rechtenstandaarden voldoen. De commissaris besloot niet af te spreken.

De brief is onder andere ondertekend door Bits of Freedom, European Digital Rights (EDRi), Big Brother Watch, Committee to Protect Journalists, Electronic Frontier Foundation (EFF), Privacy International en Vrijschrift.org.

Alles bij de bron; Security


 

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha