De Britse privacywaakhond is van plan een boete van 17 miljoen pond op te leggen aan Clearview. Het bedrijf zou de Britse privacywet hebben overtreden door gezichtsherkenning toe te passen op burgers in het land.

Clearview zou biometrische gegevens van Britse burgers hebben verzameld zonder goede grondslag en zonder dat mensen daar weet van hadden. Ook had Clearview geen proces opgezet om te stoppen met dataverzameling, en werden burgers niet op de hoogte gebracht van de dataverzameling. Bovendien zou Clearview geen extra maatregelen hebben genomen voor databescherming terwijl dat met biometrische data juist wel nodig is onder de Europese en Britse privacywetgeving.

Volgens de toezichthouder was Clearview actief in de VK en verzamelde het bedrijf foto's van gezichten van burgers. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend; de ICO zegt dat het om 'een substantieel aantal' burgers gaat. Volgens de ICO zou de Britse politie Clearview in een proef hebben gebruikt, maar die is wel stopgezet.

De Information Commissioner's Office of ICO schrijft dat het om een voorlopige beslissing gaat. De ICO heeft onderzoek gedaan naar het Amerikaanse bedrijf Clearview AI, dat ook in het Verenigd Koninkrijk actief is. Dat onderzoek gebeurde samen met de Australische privacywaakhond. Die concludeerde begin deze maand al dat Clearview moest stoppen in het land.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Google en andere advertentiebedrijven moeten de huidige privacyrisico's van online advertenties oplossen en stoppen met het ongeremd verzamelen en gebruiken van gebruikersdata, zo vindt de Britse privacytoezichthouder ICO die hiervoor een reeks standaarden heeft opgesteld.

In de standaarden van de Britse privacytoezichthouder staat dat mensen zonder tracking, profilering of het excessief verzamelen van persoonlijke informatie advertenties moeten kunnen ontvangen. Wanneer mensen er wel voor kiezen om hun data te delen moeten advertentiebedrijven voor betekenisvolle aansprakelijkheid zorgen en mensen controle over hun data geven en de mogelijkheid om hun informatierechten uit te oefenen.

Verder moeten advertentiebedrijven kunnen rechtvaardigen dat het gebruik van persoonlijke data voor online advertenties eerlijk, noodzakelijk en proportioneel is, en gebruikers duidelijk uitleggen hoe en waarom hun informatie wordt gebruikt.

Alles bij de bron; Security


 

Noyb heeft de klacht ingediend bij het Oostenrijkse Bureau voor Corruptievervolging, schrijft de stichting. De klacht komt naar aanleiding van onenigheid tussen noyb en de Ierse DPC rondom een zaak tegen Facebook.

De toezichthouder doet onderzoek naar mogelijke schending van de AVG. De Ierse autoriteit treedt daarbij op als de hoofdautoriteit, maar doet dat namens meerdere Europese privacytoezichthouders. Onlangs stuurde de DPC een concept naar de andere toezichthouders met daarin het voornemen Facebook een lagere boete te geven dan veel toezichthouders willen. Max Schrems' stichting moet als getuige worden gehoord in die zaak.

De stichting zette onlangs het conceptvoorstel van de DPC op zijn eigen website. Dat deed noyb omdat het ontevreden was over het lage boetebedrag dat de DPC voorstelde. Daarop eiste de DPC dat noyb de documenten van zijn site zou halen. Noyb ging niet akkoord, omdat de Ierse toezichthouder geen zeggenschap zou hebben over een Oostenrijkse stichting.

De DPC eiste vervolgens dat noyb een non-disclosure agreement zou tekenen waarin het stelde publiek niets meer te zeggen over de documenten. Zonder zo'n NDA zou de toezichthouder noyb niet als getuige willen oproepen in de zaak. Noyb noemt dat 'procedurele afpersing'. "Hier vraagt een toezichthouder duidelijk om een 'quid pro quo' voor het zijn werk doet. Dat valt in Oostenrijk onder omkoping", zegt Schrems.

Alles bij de bron; Tweakers


 

De EDPB roept de Europese Commissie en het Europees Parlement op meerdere wetsvoorstellen rond digitale diensten aan te passen. Deze zouden de rechten van burgers onvoldoende beschermen en niet effectief genoeg zijn. Het advies van de privacytoezichthouders is met name om advertenties die zijn gebaseerd op het online volgen van mensen met bijvoorbeeld trackingcookies, uit te faseren en op termijn volledig te verbieden

De EDPB wil de Digital Services Act, de Digital Markets Act, de Data Governance Act en de Artificial Intelligence Regulation gewijzigd zien. Niet alleen beschermen deze wetsvoorstellen burgerrechten onvoldoende, vinden de toezichthouders, maar ook zijn ze op sommige punten in tegenspraak met bestaande wetten, zoals AVG. Daarnaast zou het toezicht onvoldoende geregeld zijn.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Kledingsite Vinted wordt onderzocht door Europese privacywaakhonden uit Litouwen, Frankrijk en Polen. Verkopers van het platform hebben erover geklaagd dat ze een gescande kopie van hun identiteitsbewijs moesten opsturen als ze geld terug wilden krijgen van het platform. 

De toezichthouders bekijken de wettelijke basis waarop er gevraagd wordt om een identiteitsbewijs. Ook onderzoeken ze de procedure en criteria die Vinted.com hanteert om accounts te blokkeren en doen ze onderzoek naar hoelang het platform gebruikersgegevens bewaart.

Volgens CNIL is de Litouwse waakhond leidend in het onderzoek, omdat het bedrijf achter Vinted, Vinted UAB, afkomstig is uit Litouwen. Vinted is in meerdere Europese landen actief, waaronder Nederland. Om die reden is een gezamenlijke werkgroep opgetuigd om de klachten te onderzoeken.

Alles bij de bron; NU


 

Net als in Nederland bestaat ook in Europa het recht op toegang van overheidsinformatie. Maar de Europese Commissie heeft meerdere methodes om te voorkomen dat iemand die toegang krijgt: vernietig alle e-mails, beroep je op staatsveiligheid en bescherming van privacy, stop met notuleren.

Dat maakt het bijna onmogelijk het beleid van de Europese Commissie te toetsen.

In het kort

  • De Europese Commissie verwijdert op grote schaal correspondentie, waardoor ook notulen van besloten vergaderingen, rapporten en andere interne documenten verdwijnen en burgers en andere buitenstaanders niet kunnen controleren hoe politieke besluitvorming tot stand is gekomen.

  • Alle correspondentie met lidstaten over omstreden belastingregimes blijkt verdwenen.

  • Het gebrek aan archivering is een direct gevolg van software die vanaf 2015 is geïntroduceerd. E-mails en andere documenten worden sindsdien alleen gearchiveerd als ambtenaren in Brussel een apart vinkje zetten voor registratie. Doen zij dit niet, dan worden die na zes maanden „automatisch verwijderd”.

  • Interne draaiboeken reppen van de installatie van „technische hulpmiddelen” die „automatische verwijdering” en „instant mass-deletion” van e-mails tot gevolg heeft.

Alles bij de bron; NRC


 

Zeker tien gemeenten hebben door een bureau heimelijk onderzoek laten doen naar moskeeën. 

In het geheim spraken de onderzoekers met moskeegangers, hingen ze rond in de islamitische gemeenschappen, zonder zich als onderzoeker bekend te maken. Aan de gemeenten rapporteerden de onderzoekers daarna gedetailleerd over de interne gang van zaken: bestuurders, imams en docenten werden in de geheime onderzoeken met naam en toenaam genoemd en hun familiebanden, vetes en geloofsleer zijn uitgebreid beschreven.

De onderzoeken werden aanbevolen en betaald door landelijk terrorismecoördinator NCTV, die het eindresultaat ook ontving.

Lokale islamitische gemeenschappen reageerden ontsteld en weigerden soms met de gemeente te praten. Zes regionale moskeekoepels brengen geld bijeen om de staat aan te klagen...

...Zelfs met goede wil blijkt het soms lastig na te gaan wat er is gebeurd. In Ede stond bijna niets op papier over de onderzoeksmethode, volgens advocatenkantoor Dirkzwager dat de zaak in opdracht van de gemeente onderzocht. In een offerte van NTA wordt enkel gesproken over een onderzoek „op basis van anonimiteit”. Met wie er is gesproken, en of diegenen wisten met wie ze spraken, is niet na te gaan: NTA zegt onderliggende data te hebben vernietigd. Hierdoor kan het advocatenkantoor niet beoordelen of het onderzoek rechtmatig is uitgevoerd.

Wie neemt uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor de onderzoeken, waarbij moskeeën jarenlang in het geheim zijn doorgelicht? Die vraag schuiven de betrokken overheden al weken heen-en-weer.

En de NCTV? Die voelt zich óók niet verantwoordelijk. In een brief van 26 oktober aan de Kamer schrijft demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA), waar de NCTV onder valt, dat gemeenten zélf „verantwoordelijk zijn voor de besteding van de gelden”. Hij doelt op de gelden die de NCTV onder gemeenten verdeelde en waaruit de omstreden onderzoeken veelal werden betaald.

Alles bij de bron; NRC


 

Sinds halverwege 2019 verzamelt de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) gegevens van alle passagiers die naar en vanuit Nederland vliegen. Dat gebeurt op basis van de PNR-wet (Passenger Name Record) die is op 18 juni 2019 in werking getreden als Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven.

Nederland heeft – net als de andere lidstaten – ervoor gekozen om de wet ook toe te passen op vluchten binnen de EU. Het gaat daarbij om gegevens als reserveringsinformatie, eerder gevolgde reisroutes, medepassagiers, bagage- en betalingsgegevens. De gegevens worden verzameld, bewaard en, als het nodig is, gebruikt om terroristische misdrijven of andere ernstige criminaliteit te voorkomen, op te sporen en te vervolgen.

Uit de evaluatie blijkt dat de Pi-NL gegevens heeft ontvangen van ruim 61 miljoen passagiers. De eenheid heeft 20.034 keer passagiersgegevens verstrekt aan Nederlandse bevoegde instanties, zoals de politie en Koninklijke Marechaussee. 

Helpt de wet bij de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven? Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, ontbreekt het bijvoorbeeld aan gegevens in registratiesystemen van bevoegde instanties. Bovendien was daarvoor de evaluatieperiode nog te kort.

Alles bij de bron; Beveiliging


 

Klanten van ING loggen elke dag 7,1 miljoen keer in op de mobiel bankieren-app van de bank, zo laat ING vandaag weten. Tien jaar geleden lanceerde de bank de app, die inmiddels 5,3 miljoen gebruikers telt...

...Op basis van onderzoek onder ruim vijftienhonderd Nederlanders stelt ING dat bijna zestig procent van de Nederlanders een mobiel bankieren-app gebruikt voor het regelen van bankzaken. Het gaat dan met name om het controleren van het saldo (67 procent), het controleren van af- en bijschrijvingen (60 procent) en bet betalen van rekeningen (53 procent). ING verwacht dat de groei van mobiel bankieren-apps de komende jaren verder zal doorzetten.

Alles bij de bron; Security


 

Het Israëlische bedrijf NSO Group, maker van de omstreden Pegasus-spyware, is door de Verenigde Staten op de zwarte lijst geplaatst.

Volgens het ministerie van Economische Zaken zijn de werkzaamheden van het bedrijf in strijd met de belangen van de VS en brengt het bedrijf de nationale veiligheid in gevaar. Daarom mag de NSO Group zijn producten niet meer aan de VS leveren.

De VS zet nog drie bedrijven die zich schuldig maken aan kwaadaardige cyberactiviteiten op de lijst: het Israëlische Candiru, Positive Technologies uit Rusland en Computer Security Initiative Consultancy uit Singapore. 

Alles bij de bron; NU


 

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha