De door de Britse regering voorgestelde aanval op het asielstelsel in de Nationality and Borders Bill heeft tot verontwaardiging geleid.

De wet bevat ook voorstellen om een elektronisch systeem van "reisvergunningen" in te voeren, waarbij biometrische en andere gegevens van tientallen miljoenen mensen worden verzameld. De Gemengde Commissie voor de Rechten van de Mens (JCHR) van het Britse parlement is bezig met een wetgevende toetsing van de wet.

Een aspect van het wetsontwerp dat over het hoofd is gezien, is een voorstel om een nieuw elektronisch systeem voor reisvergunningen in te voeren. Het doel van een dergelijk systeem zou zijn te beoordelen of reizigers die geen visum nodig hebben om het VK binnen te komen, in aanmerking komen en hen te beletten te reizen indien zij niet aan de gewenste vereisten voldoen - in de woorden van het ministerie van Binnenlandse Zaken, om "de toegang te blokkeren van degenen die een bedreiging vormen voor het VK".

Andere landen die met dergelijke regelingen werken zijn de VS (Electronic System for Travel Authorisation, ESTA), Canada (Electronic Travel Authorisation, ETA) en Australië (Electronic Travel Authority, ETA). Ook de EU werkt aan de ontwikkeling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS).

...Statewatch's bijdrage aan het Gemengd Comité voor de Rechten van de Mens (JCHR) schetst de problematische rechtsgrondslag die voor de regeling wordt voorgesteld en legt uit hoe deze het recht op privacy, het recht op vrijwaring van discriminatie en de verplichtingen van het Verenigd Koninkrijk uit hoofde van het Verdrag van Genève zou kunnen ondermijnen.

In het ingediende stuk wordt benadrukt dat het wetsvoorstel een situatie zou creëren waarin de besluitvorming over de binnenkomst in het Verenigd Koninkrijk wordt verricht door dezelfde instantie, namelijk het ministerie van Binnenlandse Zaken, als die welke de waarborgen inzake de verwerking van biometrische en persoonsgegevens vaststelt.

Dit biedt onvoldoende onafhankelijkheid en dreigt het recht op vrijwaring van discriminatie en het recht op een privé- en gezinsleven in gevaar te brengen, en is derhalve niet in overeenstemming met de artikelen 8 en 14 van het EVRM.

In de bijdrage wordt betoogd dat het ministerie van Binnenlandse Zaken niet kan en mag worden vertrouwd met de gevoelige persoonsgegevens van tientallen miljoenen mensen die momenteel geen enkele vorm van reisvergunning nodig hebben om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen.

Alles bij de bron; EDRI [vertaald met www.deepl.com/translator]


 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha