Naar aanleiding van diverse schandalen op het terrein van belastingontwijking, waaronder de “Panama Papers” onthullingen, heeft het Europees Parlement zijn goedkeuring verleend aan het voornemen van de lidstaten om belastingdiensten in Europa automatisch informatie te laten delen over de houders van bankrekeningen.  Te denken valt aan het saldo van bankrekeningen, rentebaten en dividend.

In de bijbehorende resolutie stelt het Parlement dat de het verband tussen witwassen, het financieren van terrorisme, georganiseerde misdaad en belastingontwijking, de noodzaak bloot legt van nauwere samenwerking en coördinatie tussen EU lidstaten.

Alles bij de bron; EP


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha