De arrestaties van negen Eindhovenaren zijn opvallend, vinden terrorismedeskundigen. Dat het gaat om een groep, gaat tegen de internationale trend van alleen opererende terrorist in. Vijf vragen over de verijdelde terroristische dreiging...

...ISIS-sympathieën? Maar het kalifaat is toch allang opgedoekt?

Klopt, maar het jihadistisch milieu in Nederland is nog niet verdwenen, zegt terrorisme-expert Jelle van Buuren van de Universiteit Leiden. “Het milieu is wel verzwakt, het gaat nog om ongeveer vijfhonderd personen. Ze zijn niet goed georganiseerd en het ontbreekt aan richting en leiderschap.”  "Los zand”, zo noemt Bart Schuurman, Van Buurens collega bij de Universiteit Leiden, de jihadisten van Nederland.

...De laatste keer dat de politie een aanslag verijdelde, was in 2018. Zijn er parallellen met die zaak?

De afgelopen jaren waren het vooral eenlingen die aanslagen pleegden, zegt Van Buuren. “Voor zover we weten waren dat spontane acties - of beter gezegd: ze waren niet heel goed voorbereid. Zowel nu als in 2018 is er sprake van een groep, tegen de internationale trend van eenlingen in.” Zeven mannen werden indertijd opgepakt in Weert en Arnhem omdat zij een aanslag voorbereidden met kalasjnikovs en bomvesten op een festival. Dat het om een groep ging, was toen ook al opvallend, zegt ook Schuurman. Hij vindt het opmerkelijk dat dat een aantal jaar later weer het geval is.

...Hoe ver waren ze eigenlijk in die voorbereiding?

Dat is nog onduidelijk, evenals wat het doelwit was. Het Openbaar Ministerie liet weten ‘er vroeg bij’ te zijn. Anders dan in 2018 zijn er geen wapens in beslag genomen, alleen ‘gegevensdragers’. Dat kunnen volgens Schuurman computers zijn, maar ook jihadistische propaganda of bomhandleidingen.

Daar komt bij dat je al snel gearresteerd kan worden vanwege het voorbereiden van een aanslag, omdat de strafbaarstellingen worden opgerekt, zegt Van Buuren. “Als je bij wijze van spreken drie rondjes om de Tweede Kamer loopt om te kijken waar je naar binnen kan om een aanslag te plegen, dan kan je al vervolgd worden voor het vergaren van inlichtingen.”

Alles bij de bron; Trouw


 

De Europese Unie heeft Rusland beschuldigd van cyberaanvallen tegen politici en het ondermijnen van democratische waarden en principes. De aanvallen hebben de naam Ghostwriter gekregen en waren gericht tegen parlementsleden, overheidsfunctionarissen, politici, journalisten en burgers. De aanvallers probeerden toegang tot systemen en persoonlijke accounts te krijgen om zo gegevens te stelen.

Vorig jaar juli waarschuwde securitybedrijf FireEye voor een beïnvloedingscampagne die het GhostWriter noemde en waarbij gecompromitteerde websites en gespoofte e-mailaccounts werden gebruikt om desinformatie in onder andere Litouwen, Letland en Polen te verspreiden. Zo werden onder andere valse nieuwsberichten op deze websites geplaatst waarin weer in andere artikelen naar werd verwezen. In april van dit jaar liet FireEye weten dat de aanvallen het werk waren van een door een staat gesponsorde spionagegroep.

De Europese Unie roept Rusland op om zich te houden aan de normen voor verantwoord gedrag in cyberspace. Daarbij sluit de EU eventuele stappen niet uit.

Alles bij de bron; Security


 

De politie heeft donderdag negen mannen aangehouden in Eindhoven die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De instanties hebben donderdag de woningen van de verdachten doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Er lagen geen wapens of explosieven in de huizen.

Het gaat om acht mannen uit Nederland en een man die in Afghanistan is geboren. Ze hebben allemaal de Nederlandse nationaliteit. De mannen zouden aan het trainen zijn voor het misdrijf. Dit kan om een fysieke training gaan of om het oefenen in het maken van explosieven, laat het OM weten. De verdachten zouden aanhangers zijn van terreurgroep Islamitische Staat (IS), laat het Openbaar Ministerie (OM) weten. 

 Op dit moment zitten de verdachten vast in alle beperkingen. Dat betekent dat ze zo veel mogelijk in een cel zitten zonder contact met de buitenwereld, met uitzondering van een advocaat. Volgende week woensdag worden de verdachten voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zal beslissen over hun voorarrest, zegt een rechtbankwoordvoerder.

Alles bij de bron; NU


 

De Duitse staatssecretaris Markus Richter en staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tekenden op 23 september een verklaring om samen te werken op het gebied digitale identiteit.  "Met slimme manieren om digitale identiteit te gebruiken, zorgen overheden ervoor dat burgers alleen de gegevens delen die zij willen delen.”

Er komt een grensoverschrijdende pilot om bijvoorbeeld identiteitsgegevens te delen bij het boeken van een hotel of het huren van een auto. De ervaringen op technisch, wetgevend en operationeel gebied zullen worden ingezet bij een gecoördineerde aanpak in heel Europa.

Overheden kunnen het mogelijk maken dat mensen alleen de gegevens verstrekken die nodig zijn voor een bepaalde dienst. “Een discotheek hoeft een BSN niet te weten maar misschien wel de leeftijd van een persoon en een hotel moet de identiteit controleren maar hoeft dit niet te doen door een kopie van een paspoort te maken.”

Alles bij de bron; AGConnect


 

Volgens The Washington Post kreeg de FBI begin juli toegang tot REvils servers en daarbij wist de dienst de decryptor van de ransomware buit te maken. De FBI besloot echter in samenspraak met andere politiediensten de decryptor nog niet te delen met de buitenwereld.

De FBI was namelijk destijds bezig met een operatie om REvil te verstoren. Het openbaar maken van de decryptor en daarmee bekendmaken dat ze toegang hadden tot REvils servers, zou deze operatie in gevaar brengen, zeggen de ambtenaren. Daarnaast zou de Amerikaanse overheid hebben geoordeeld dat de ernst van de aanval niet zo erg was als eerder voorzien. Daarom besloot de overheid de decryptor niet te delen.

Uiteindelijk werd de geplande aanval op REvil nooit uitgevoerd. In juli deelde de FBI de decryptiesleutel met Kaseya, dat samen met Emsisoft een decryptor wist te ontwikkelen. Daarmee konden bedrijven op 23 juli hun systemen weer gebruiken, twintig dagen nadat de aanval begon.

Het eerder delen van de decryptor had waarschijnlijk miljoenen dollars schade en inkomstenderving kunnen schelen. Hoewel REvil medio juli offline ging, is de groep sinds deze maand weer actief.

Alles bij de bron; Tweakers


 

De door de Britse regering voorgestelde aanval op het asielstelsel in de Nationality and Borders Bill heeft tot verontwaardiging geleid.

De wet bevat ook voorstellen om een elektronisch systeem van "reisvergunningen" in te voeren, waarbij biometrische en andere gegevens van tientallen miljoenen mensen worden verzameld. De Gemengde Commissie voor de Rechten van de Mens (JCHR) van het Britse parlement is bezig met een wetgevende toetsing van de wet.

Een aspect van het wetsontwerp dat over het hoofd is gezien, is een voorstel om een nieuw elektronisch systeem voor reisvergunningen in te voeren. Het doel van een dergelijk systeem zou zijn te beoordelen of reizigers die geen visum nodig hebben om het VK binnen te komen, in aanmerking komen en hen te beletten te reizen indien zij niet aan de gewenste vereisten voldoen - in de woorden van het ministerie van Binnenlandse Zaken, om "de toegang te blokkeren van degenen die een bedreiging vormen voor het VK".

Andere landen die met dergelijke regelingen werken zijn de VS (Electronic System for Travel Authorisation, ESTA), Canada (Electronic Travel Authorisation, ETA) en Australië (Electronic Travel Authority, ETA). Ook de EU werkt aan de ontwikkeling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS).

...Statewatch's bijdrage aan het Gemengd Comité voor de Rechten van de Mens (JCHR) schetst de problematische rechtsgrondslag die voor de regeling wordt voorgesteld en legt uit hoe deze het recht op privacy, het recht op vrijwaring van discriminatie en de verplichtingen van het Verenigd Koninkrijk uit hoofde van het Verdrag van Genève zou kunnen ondermijnen.

In het ingediende stuk wordt benadrukt dat het wetsvoorstel een situatie zou creëren waarin de besluitvorming over de binnenkomst in het Verenigd Koninkrijk wordt verricht door dezelfde instantie, namelijk het ministerie van Binnenlandse Zaken, als die welke de waarborgen inzake de verwerking van biometrische en persoonsgegevens vaststelt.

Dit biedt onvoldoende onafhankelijkheid en dreigt het recht op vrijwaring van discriminatie en het recht op een privé- en gezinsleven in gevaar te brengen, en is derhalve niet in overeenstemming met de artikelen 8 en 14 van het EVRM.

In de bijdrage wordt betoogd dat het ministerie van Binnenlandse Zaken niet kan en mag worden vertrouwd met de gevoelige persoonsgegevens van tientallen miljoenen mensen die momenteel geen enkele vorm van reisvergunning nodig hebben om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen.

Alles bij de bron; EDRI [vertaald met www.deepl.com/translator]


 

Zondagavond leek Verenigd Rusland in Moskou af te stevenen op een nederlaag. Tot de internetstemmen de uitslag plots overhoop haalden. Voor Poetins partij lijkt het een nieuwe, doodeenvoudige manier om massaal stemfraude te plegen. Dat concluderen onafhankelijke waarnemers en tegenstanders van president Poetin na hevige verschuivingen in de officiële uitslag.

Na het tellen van de stembiljetten in alle stemlokalen stond de partij op achterstand in 11 van de 15 hoofdstedelijke kiesdistricten. Toen duidelijk werd dat Verenigd Rusland achterlag, besloot de Centrale Kiescommissie te wachten met de bekendmaking van stemmen die via internet waren uitgebracht. Alle andere regio’s met een internetstemming hadden hun uitslagen al wel bekendgemaakt. De kiescommissie schoof de bekendmaking urenlang voor zich uit en publiceerde de resultaten uiteindelijk pas maandagmiddag. Die veranderden de einduitslag drastisch: plots vielen alle vijftien Moskouse kiesdistricten in handen van Verenigd Rusland.

De voorzitter van de onafhankelijke waarnemersorganisatie Golos stelt dat de uitslag vervalst moet zijn, omdat het officieel aantal internetstemmen veel hoger is dan het aantal mensen dat zich geregistreerd had voor de digitale stemming. 

Waarnemers klagen dat er geen enkel onafhankelijk toezicht is op de online stemming. Volgens oppositieleden is dat precies de reden dat de autoriteiten er voorstander van zijn: ze kunnen uitslagen aanpassen zonder gebruik te hoeven maken van opzichtelijke fraudemethoden, zoals het volproppen van stembussen.

Analisten verwachten dat de autoriteiten internetstemmen – nu beschikbaar in 7 van de 85 kiesregio’s – uitbreiden in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2024. 

Alles bij de bron; Volkskrant


 

In de strijd tegen criminaliteit en witwassen pleit Nederland in Europa voor een limiet aan cash betalingen en het laten verdwijnen van het biljet van 500 euro. Demissionair minister Hoekstra (Financiën) doet het voorstel samen met België, Frankrijk, Italië en Spanje.

Gezamenlijk vragen ze de Europese Commissie om een maximum van 5000 euro voor betalen met cash, met ruimte voor landen om nog lager te gaan. Hoekstra werkt zelf aan een grens van 3000 euro, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Alles bij de bron; Telegraaf


 

ING heeft vrijdag de creditcardgegevens voor al zijn klanten onzichtbaar gemaakt, omdat sommige klanten in hun app de gegevens van anderen konden zien. Maar later op de dag werd het euvel verholpen door een update van de systemen. 

Klanten konden de naam en de eerste en laatste vier cijfers van het creditcardnummer van andere personen zien, vertelt een woordvoerder van ING. Mensen konden overigens niets met de gegevens doen en konden er ook niet op klikken. De transacties van de eigenaren van de creditcards waren voor de genoemde groep klanten niet zichtbaar.

In eerste instantie leek het om de creditcardgegevens van één klant te gaan, maar later op vrijdag meldde de woordvoerder dat ook de gegevens van een tweede klant voor sommige mensen zichtbaar waren. ING besloot daarop alle creditcardgegevens voor iedereen onzichtbaar te maken, maar maakte dat later weer ongedaan.

Hoe de gegevens in de app van sommige klanten zichtbaar zijn geworden, is nog niet duidelijk.

Alles bij de bron; NU


 

Gisteren maakte het kabinet bekend dat het op 25 september een coronatoegangsbewijs wil invoeren waarmee toegang tot horeca, evenementen en culturele instellingen kan worden verkregen.

Privacy First stelt dat het coronatoegangsbewijs een zware inbreuk vormt op onder andere het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, fysieke zelfbeschikking, lichamelijke integriteit en de vrijheid van beweging in combinatie met andere klassieke mensenrechten zoals het recht op deelname aan het culturele leven en diverse kinderrechten zoals het recht op recreatie.

Het inperken van deze rechten is toegestaan wanneer het noodzakelijk, proportioneel en effectief is. In het geval van de coronapas is dit niet aangetoond, zo laat de stichting weten. Daarnaast zou invoering van de coronapas in strijd met het algemene verbod van discriminatie zijn. "Aangezien hierdoor een breed maatschappelijk onderscheid wordt geïntroduceerd op basis van medische status", zegt Vincent Böhre, directeur van Privacy First.

De stichting stelt dat er ook sprake is van een meervoudige privacyschending. Door het verplicht tonen van een identiteitsbewijs naast de coronapas zou een geheel nieuwe identificatieplicht in openbare gelegenheden worden gecreëerd. "De bestaande anonimiteit in de openbare ruimte wordt daardoor opgeheven, met alle gevaren en risico’s van dien", gaat Böhre verder.

Naast de oproep aan de Tweede Kamer om de coronapas te blokkeren stelt Privacy First dat het de invoering mogelijk aan internationaal en Europees recht zal laten toetsen om die zo door de rechter buiten werking te laten stellen. 

Alles bij de bron; Security


 

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha