De statische energiemeters die de afgelopen jaren zijn geplaatst zijn te goedkoop en te simpel. Frank Leferink, hoogleraar EMC (Electromagnetic Compatibility) verbonden aan de UT zegt dat veel moderne electronica (dimmers, gsm-opladers, led-lampen, etc.) een storende werking hebben op statische en slimme meters. "De ontwerpers van de meters hebben daar niet goed genoeg over nagedacht." Het onderzoek wijst uit dat vooral te hoge meterstanden optreden.

Netbeheer NL heeft een contra-expertise uit laten voeren. Een onafhankelijke instelling rapporteerde dat het verhaal klopte. Leferink: "Maar, was toen het verhaal van Netbeheer, het probleem zou zich alleen voordoen bij verouderde meters. Voor de nieuwere meters gelden betere normen. Wat niet klopt. Want ook de verbeterde meters laten dit probleem zien." Vijf van de tien onderzochte meters gaven een te hoge uitlezing aan. De onderzoeker schat daarom dat in Nederland ruim driekwart miljoen meters aan deze kwaal lijdt.

De onderzoekers hebben met publicatie gewacht om leveranciers de tijd te geven te reageren. De hoogleraar constateert: “Maar ze proberen alles te dempen. 'Toon maar aan dat het ook in een woning kan gebeuren', zeggen ze. Maar er komen wel steeds meer klachten binnen.

Namens Netbeheer Nederland meldt Liane ter Maat 'dat we al een tijdje bekend zijn met de resultaten van dit onderzoek'. Ter Maat: "Die afwijking is er alleen in uitzonderlijke omstandigheden, dus bij een schakelbord met vijftig lampen of grote dimmers, en die komen in normale huishoudens niet voor." Ter Maat bevestigt dat bepaalde meters waarbij het probleem zich voordeed, niet meer worden aangeboden.

Alles bij de bron; Tubantia


 

Vrijdag gaat het niet gebeuren. De benoeming van oud-staatssecretaris Fred Teeven (VVD) tot lid van de Raad van State is uitgesteld. Tot wanneer precies is onduidelijk en het is niet uitgesloten dat van uitstel afstel komt. Dinsdag hielden coalitiepartijen VVD en PvdA een verzoek tegen voor een debat over de voordracht. De partijen hielden één lijn aan: het staat komende vrijdag niet op de agenda van de ministerraad, meer zeggen we niet. Tegelijk ontkent niemand dat het plan bestaat.

Maar in het proces liep het mis. Vicepremier en PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher wist van niets, tot het nieuws afgelopen zaterdag in NRC stond. Terwijl zijn partijgenoot Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) primair verantwoordelijk is voor de procedure.  ...Plasterk, toenmalig minister Ard van der Steur en diens opvolger Stef Blok (VVD) wisten ervan. Er zou zelfs onderling zijn kortgesloten dat Teevens voordracht in elk geval níet in dezelfde week zou zijn dat Van der Steur het debat over de afwikkeling van de Teevendeal had, eind januari.

Ook over die Teevendeal zelf was er dinsdagmiddag weer nieuws. Journalist Bas Haan maakte bekend dat hij weet welke adviseurs van premier Mark Rutte op de hoogte waren van de herinneringen van Teeven, over de hoogte van de deal die hij jaren geleden sloot met drugscrimineel Cees H. Het zijn drie ambtenaren heel dicht bij Rutte, plus zijn politiek assistent.

Waarschijnlijk debatteert de Kamer hier volgende week over. De oppositie wil van de premier weten hoe het kan dat mensen zó dicht bij hem op de hoogte waren en hij niet. De antwoorden op schriftelijke vragen moeten donderdag binnen zijn en de oppositie is daar vast ontevreden mee. Dit gaat weer over Ruttes geloofwaardigheid. 

Alles bij de bron; NRC


 

Rutte heeft altijd ontkend dat de herinneringen van Teeven aan hem zelf bekend waren, maar drie van zijn topadviseurs waren volgens Nieuwsuur wel degelijk geïnformeerd.

Het zou gaan om Ruttes persoonlijke politiek assistent, de plaatsvervangend secretaris-generaal van de premier (zijn raadsadviseur), en de directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst. Dat meldt onderzoeksjournalist Bas Haan van Nieuwsuur op basis van anonieme bronnen. Het was al langer bekend dat ambtenaren van Rutte de mail hadden gekregen, maar het was nog niet bekend dat dit ging over de meest nabije adviseurs van de premier.

Een woordvoerder van Rutte bevestigt het aantal ambtenaren dat op de hoogte was, maar zegt uit principe geen mededelingen te doen over wie dat waren, omdat ambtenaren “zich veilig moeten weten om informatie met elkaar te delen”.

Alles bij de bron; NRC


 

De oppositie wil opheldering van het kabinet over de veronderstelde aanstaande benoeming van Fred Teeven tot lid van de Raad van State. Tenzij van een voordracht nog geen sprake is, zoals VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra stelt.

Ronald van Raak vroeg om een debat over de benoeming van het Tweede Kamerlid en oud-staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De oppositie heeft daar vraagtekens bij. Zij wijst erop dat Teeven moest opstappen om de zogenoemde bonnetjesaffaire en eerder bekendstaat als misdaadbestrijder dan als bewaker van de rechtsstaat. De Raad van State is een belangrijk adviesorgaan van de regering en de hoogste bestuursrechter van ons land.

Zijlstra noemde het aandringen van de oppositie „wat onsmakelijk”, ook al „snap ik best, gezien de geschiedenis, dat er gevoelens over zijn.” Hij wees erop dat de Kamer zich doorgaans terughoudend opstelt als het over personen gaat. De ministerraad spreekt bovendien vrijdag nog helemaal niet over een benoeming van Teeven, is Zijlstra naar eigen zeggen verzekerd.

Alles bij de bron; Telegraaf


 

Vanavond spreekt de gemeenteraad over ‘diftar’; het nieuwe systeem van afval inzamelen dat de gemeente vorige week aankondigde. Diftar komt erop neer dat mensen die afval scheiden minder betalen dan mensen die dat niet doen.

Als het aan Michiel Jonker ligt, wordt het hele systeem niet ingevoerd. Niet omdat hij tegen het scheiden van afval is, maar volgens Jonker schendt de gemeente Arnhem met diftar de privacy van haar inwoners. De digitale afvalpas van de gemeente registreert en verwerkt persoonsgegevens, maar het is niet bekend wie er toegang tot die gegevens heeft en wat het doel van die registratie is.

Vorig jaar spande Michiel Jonker een rechtszaak aan tegen de gemeente Arnhem wegens het schenden van privacy. De Raad van State oordeelde in april vorig jaar in hoger beroep uiteindelijk dat de privacy van bewoners niet in het geding is. De Raad van State oordeelde overigens ook dat de gemeente Arnhem het pasjessysteem zonder legaal besluit had ingevoerd.

Jonker roept de gemeenteraad op om tegen het voorstel te stemmen. “Er wordt aan u gevraagd om in te stemmen met een voorstel waarvan de privacy-aspecten nog niet zijn uitgewerkt. Privacy is geen optioneel detail in de uitwerking van beleid, maar moet als grondrecht worden gewaarborgd voordat er besloten wordt tot invoering van diftar.”

“Voordat er uitsluitsel is hoe de Autoriteit Persoonsgegevens en de rechter erover denken, is het voor de gemeente zeer onverstandig om een privacy-onvriendelijke vorm van diftar in te voeren”, waarschuwt Jonker. “Dit kan in de toekomst tot hoge kosten leiden als een reeds ingevoerd systeem alsnog moet worden aangepast om te voldoen aan regelgeving op het gebied van privacy.”

Jonker vindt dat de gemeente Arnhem een voorbeeld kan nemen aan Nijmegen: “zoals de gemeente Nijmegen laat zien zijn er ook vormen van diftar mogelijk zonder privacy-schendend controlesysteem en zelfs helemaal zonder pasjes. Het Arnhemse college heeft niet duidelijk gemaakt waarom Arnhem daar niet voor zou kunnen kiezen.

Alles bij de bron; ArnhemDirect


 

ANPR-camera’s en het PNR-systeem, maar ook de verbijsterende aanpassing van de vreemdelingenwet. Het zijn maar een paar van de voorbeelden die Marc Reynebeau aanhaalt in zijn column voor De Standaard over de manier waarop we ook in België slaapwandelen richting controlestaat.

Iedereen zal altijd overal gezien zijn. Dit is het verschil met de klassieke opsporing, die alleen informatie zoekt over wie al verdacht is. ANPR of PNR verzamelen daarentegen sleepnetinformatie, over al wie zich toevallig in een bepaalde plek of situatie bevindt, verdacht of niet. En zo wordt iedereen schuldig tot bewijs van het tegendeel.

De logica daarachter is bekend: een sterke staat is nodig om het terroristen zo lastig mogelijk te maken, en als er nog wat vangst bijkomt in de vorm van geboefte allerlei, des te beter. Maar daarbij zijn altijd twee extra wetten van kracht. De eerste is dat wat technisch mogelijk is, ook zal worden toegepast. Het kan, dus het zal. De tweede regel is dat wetten of informatie die een bepaald doel dienen, zoals de strijd tegen de terreur, ook worden ingezet voor andere doelen.

Bij die laatste regel hoort nog een variant. Overheden zijn voor die spitstechnologie sterk afhankelijk van de bedrijven die ze produceren – en waarvan nooit zeker is dat die de privacy wel ernstig nemen.

De angst voor terreur maakt burgers inschikkelijk tegenover de controlestaat. Het is niet anders in de politiek, die veel opoffert om toch maar niet de kritiek te krijgen dat ze niet ‘alles’ deed om aanslagen te voorkomen. Ze neemt daartoe zelfs de sterke staat voor lief door verantwoordelijkheden zo veel mogelijk door te schuiven naar de uitvoerende macht, buiten de controle door het parlement of de rechterlijke macht.

Bron; DataPanik


 

In de maand februari is de 3 miljoenste slimme meter in Nederland aangesloten. Netbeheerders bieden de komende jaren aan alle huishoudens een slimme meter aan. Het doel is dat 80 procent van de huishoudens eind 2020 een slimme meter heeft. De slimme meters bieden netbeheerders op macroniveau meer inzicht in de pieken op het energienet en maken het mogelijk het net betrouwbaar te houden. 

In november adviseerde het Planbureau voor de Leefomgeving dat energie besparen met een slimme meter gemakkelijker gemaakt moet worden. Netbeheerders, marktpartijen en de rijksoverheid maken de komende maanden afspraken over hoe ze dat gezamenlijk het beste kunnen doen. De regionale netbeheerders Enexis, Liander, Stedin, Cogas, Enduris, Rendo en Westland Infra installeren de slimme meters.’

Alles bij de bron; GroeneCourant


 

Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 22-jarige man uit Utrecht wegens identiteitsfraude en oplichting een gevangenisstraf geëist. Daarnaast wil het OM als bijzondere voorwaarde dat het internetgedrag van de man wordt gecontroleerd.

De man wordt verdacht van het oplichten van meer dan 200 mensen via internet. Bij aankopen via internet vroeg hij de verkopende partij om een bewijs van de identiteit te sturen. Met deze kopie kocht hij tickets voor evenementen of concerten die hij niet betaalde en weer doorverkocht, bijvoorbeeld via ticketswap. Ook bood de man met de identiteit van anderen goederen te koop aan, die hij na betaling niet leverde. Verder lukte het hem met andermans identiteit persoonsgegevens van nog andere mensen te krijgen, die hij weer voor andere zaken gebruikte. De inschatting is dat de man ruim 200 slachtoffers heeft gemaakt en daarmee ruim 23.500 euro heeft verkregen. 

De mensen van wie de identiteit was gebruikt moesten hun uiterste best doen om hun naam te zuiveren. Als het aan de procureur-generaal ligt wordt het internetgebruik van de man door de Reclassering gecontroleerd, zodat hij geen gebruik meer van (ver)koopsites kan maken.

Alles bij de bron; Security


 

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bussemaker van Onderwijs om de privacy van leerlingen beter te beschermen. Volgens het voorstel kunnen leerlingen onder een pseudoniem werken met reken- en taalapps en andere digitale leermiddelen.

Het doel van het wetsvoorstel is het creëren van een pseudoniem voor leerlingen, dat wordt gebaseerd op het PGN. Dit nummer wordt gebruikt in de uitwisseling tussen de onderwijsinstelling en leveranciers, zodat de leerlingen toegang hebben tot de juiste digitale leermiddelen. Het gaat specifiek om leerlingen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Dit heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laten weten.

Volgens het ministerie moeten scholen vooralsnog relatief veel persoonsgegevens delen met bedrijven om de digitale leermiddelen of online lespakketten te kunnen gebruiken. Deze situatie wordt onwenselijk geacht, vanwege het risico dat de persoonsgegevens uitlekken of via hacks op straat terechtkomen. Met de invoering van een pseudoniem hoeft bijvoorbeeld de geboortenaam en het geslacht van een leerling niet meer gedeeld te worden. Volgens het ministerie moet het wetsvoorstel in januari 2018 in werking treden.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha