Overheid, Politiek & Wetgeving

Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid wil dat verschillende instanties persoonsgegevens kunnen delen om zo armoede in de samenleving te bestrijden. Met de datadeling hoopt het ministerie van Sociale Zaken personen te identificeren die in aanmerking voor een extra financiële toelage komen, zo meldt Trouw.

"Dit is een heel delicate discussie, dat besef ik. De afgelopen jaren is het delen van informatie vooral gebruikt om mensen te straffen. Ik wil dit doen voor de goede dingen, om mensen te helpen", aldus de minister tegenover de krant...

...De minister wil nu dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) inkomensgegevens van het UWV kan gebruiken om deze personen te identificeren.

Sociale Zaken heeft het delen van persoonsgegevens eerder onderzocht, maar toen bleek dit niet onder de AVG mogelijk te zijn. De privacy-inbreuk was niet proportioneel ten opzichte van het beoogde doel. Inmiddels denkt de minister dat het datadelen technisch wel mogelijk is en zal ze naar eigen zeggen de Autoriteit Persoonsgegevens hierbij betrekken.

Alles bij de bron; Security


 

Een Nederlandse digitale identiteitskaart is wettelijk nog niet mogelijk, zo stelt staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering. 

Follow the Money kwam in december met een artikel dat grote techbedrijven en overheden de komst van een nieuwe, digitale identiteit voor iedereen promoten en daarbij meeliften op de coronacrisis. Experts waarschuwden daarbij voor vergaande gevolgen. Zo vreest hoogleraar privacy en identiteit Bart Jacobs van de Radboud Universiteit voor "het einde van vrijheid zoals we die kennen" als politici de verkeerde keuzes maken. Volgens Jacobs zit achter de lobby voor digitale datavergaring "een agenda van surveillance waartegen we ons moeten verzetten."

Aanleiding voor SP-Kamerlid Leijten om opheldering te vragen. "De Nederlandse digitale identiteitskaart bestaat op dit moment niet. De wet op de identificatieplicht laat dit niet toe", reageert Van Huffelen.

Alles bij de bron; Security


 

Oisterwijks raadslid Myrte Hesselberth van partij PRO heeft afgelopen raadsvergadering een pleidooi gehouden over de privacybescherming van inwoners. Haar partij maakt zich zorgen over de gemeentelijke procedure en de bescherming van privacy bij afhandeling van aan de raad toegezonden brieven.

Een inwoner uit Oisterwijk zou na het schrijven van een ingezonden brief aan de raad, ondanks dat deze door de gemeente geanonimiseerd moeten worden, toch benaderd zijn door een journalist. Uit navraag blijkt echter dat er iets anders aan de hand is; in ieder geval geen procedurefouten! Daarbij komt dat verder aanscherpen van de procedure ook het grondwettelijke recht op vrije nieuwsgaring én de openbaarheid van bestuur zou kunnen schaden.

Inwoners kunnen de gemeenteraadsleden persoonlijk aanspreken, of een ingezonden brief sturen aan alle commissie- en raadsleden tegelijk. Deze ingezonden brieven aan de raad, behoren dus bij hun raadswerk, en moeten daarmee in principe openbaar beschikbaar zijn. Wel worden uit privacy overwegingen altijd de namen en adressen op ingezonden brieven door de gemeente verwijderd, alvorens deze openbaar worden gemaakt. Het zijn wettelijke, maar ook algemeen aanvaarde privacyregels.

Vorig jaar is de gemeente gestopt met het openbaar publiceren van ingekomen brieven. Er wordt nog wel een korte melding gemaakt van de ontvangst  op het openbaar zichtbare deel van het Raadsinformatiesysteem, maar de brieven worden niet meer openbaar gepubliceerd. Het is dan aan de inwoners of aan de pers om de brieven op te vragen, alvorens er kennis genomen kan worden van de inhoud. Ook in dat geval worden de brieven geanonimiseerd. 

Alles bij de bron; OisterwijksNieuws


 

Een vacature bij het ministerie van Justitie voor een beleidsmedewerker interceptie en digitale opsporing, heeft geleid tot Kamervragen. VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski wil uitleg van minister Dilan Yesilgöz.

Volgens de vacaturetekst moet de kandidaat de komst van 5G voorbereiden, aan de slag met de bewaarplicht van telecomgegevens en ‘samen met collega’s van cybercrime’ onderzoek doen ‘naar (voor- en nadelen van) mogelijkheden om communicatie van OTT-communicatiediensten, zoals Whatsapp, Signal e.d. op een proportionele wijze aftapbaar te maken’.

Rajkowski vraagt wat het uiteindelijke doel van die onderzoeken is maar ook wat de voor- en nadelen zijn. ‘Op welke wijze zou volgens u überhaupt de communicatie van deze OTT-diensten op proportionele wijze aftapbaar kunnen worden gemaakt?’

Bron; Cops-in-Cyberspace


 

Minister Kajsa Ollongren van Defensie stelt toch een onafhankelijk onderzoek in naar het op grote schaal verzamelen van data van burgers door een onderdeel van de Koninklijke Landmacht, blijkt woensdag uit een Kamerbrief. Henk Kamp, de vorige minister van Defensie, had eerder gezegd dat niet te willen.

In 2020 kwam naar buiten dat het experimentele landmachtonderdeel Land Information Manoeuvre Centre (LIMC) op grote schaal informatie verzamelde in het kader van de coronacrisis. Daarbij werd de privacywet overtreden.

Alles bij de bron; NU


 

De commissie voor Digitale Zaken van de Tweede Kamer debatteert morgen over het datalek bij de Kamer van Koophandel (KvK), waarbij de beschermde privéadressen van zo'n achttienhonderd mensen door een oud-advocaat werden opgevraagd. Het datalek kon ontstaan doordat het autorisatiebeheer bij de KvK niet op orde was, zo liet voormalig demissionair staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken eerder weten.

Naar aanleiding van het datalek is er een onderzoek gestart naar de autorisaties van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Naast advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders mogen ook hun medewerkers in opdracht beschermde privéadressen opvragen.

Deze medewerkers zijn niet in de registers van de beroepskoepels opgenomen en zijn in de eerste controle op de drie beroepsgroepen buiten beschouwing gelaten. De KvK heeft eind vorig jaar met enkele grote advocaten- en notarissenkantoren overlegd om na te denken over hoe om te gaan met de autorisaties van medewerkers.

De commissie zal daarnaast ook ingaan op misbruik van adresgegevens in het Handelsregister voor doxing, intimidatie en bedreiging. Sinds 1 januari zijn woonadressen in het Handelsregister standaard afgeschermd. Adressen die opgenomen zijn als vestigingsadres blijven echter wel opvraagbaar in het Handelsregister. Dit kan in het geval van bijvoorbeeld zzp'ers, waarbij vestigingsadres en woonadres hetzelfde zijn, leiden tot allerlei overlast.

Alles bij de bron; Security


 

Als de coronapas nu niet wordt afgeschaft, wanneer dan wel? Kabinet en Tweede Kamer moeten op die vraag een duidelijker antwoord geven dan nu gebeurt. Wat zijn de doelen van het inzetten van deze ingrijpende noodmaatregel, wat gebeurt er als die doelen niet worden behaald, wat zijn de plannen voor uiteindelijke afschaffing ervan?

...uit recent onderzoek van de TU Delft blijkt dat de invoering van het 2G- of 3G-systeem op dit moment door de besmettelijkheid van de Omikronvariant nauwelijks het aantal coronagevallen remt. 

Is de coronapas dan nog wel proportioneel? Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) blijft benadrukken dat het dempende effect van de coronapas een belangrijk verschil kan maken, „zeker in een situatie waarin je probeert om zoveel mogelijk sectoren open te houden”. Dat kan reden zijn om deze noodsituatie tijdelijk nog voort te laten duren.

Maar de kernvraag moet daarvoor helderder worden beantwoord: hoeveel ziekenhuisopnames en besmettingen moet de coronapas voorkomen om het inperken van grondrechten te rechtvaardigen? En wat zijn eigenlijk de criteria voor afschaffing? En, indien nodig, voor herinvoering?

De coronapas werd in september ingevoerd als tijdelijk middel, maar dat gebeurde zonder het stellen van een termijn. SP-Kamerlid Maarten Hijink waarschuwde vorige week: „Je ziet nu dat maatregelen beginnen als crisismaatregel en stukje bij beetje semipermanent of helemaal permanent worden.”

Daarin heeft Hijink gelijk en dat stemt ongerust: noodmaatregelen worden vaker permanent omdat er altijd wel een reden kan worden bedacht om ze nog even in stand te houden, denk aan de strenge controles op vliegvelden en de ruimere bevoegdheden van geheime diensten na de aanslagen van 11 september 2001. Zulke function creep moet actiever en explicieter worden voorkomen door het kabinet. Een vrije samenleving is de QR-pas liever kwijt dan rijk.

Alles bij de bron; NRC


 

Het CDA heeft minister van Justitie en Veiligheid, Economische Zaken en Buitenlandse Handel om garanties gevraagd dat de Chinese overheid geen enkele toegang heeft tot de douanescanners die op Schiphol en in de Rotterdamse haven worden gebruikt.

Het gaat om scanners van het Chinese bedrijf Nuctech waar eerder al Kamervragen over werden gesteld. Onlangs kwamen de veiligheidsscanners van Nuctech weer in het nieuws. Aanleiding voor CDA-Kamerleden om opheldering te vragen. "Welke garanties kunt u (laten) afgeven dat de Chinese overheid geen enkele toegang heeft tot de Nederlandse scanners of tot de data van die scanners?", zo vragen ze aan de drie ministers.

Die moeten ook duidelijk maken waarom ze het voorbeeld van Canada en de Verenigde Staten, om geen zaken met Nuctech te doen, niet hebben gevolgd. 

De ministers moeten ook laten weten of ze vinden dat veiligheidsapparatuur voor belangrijke, vitale sectoren zoveel mogelijk zou moeten worden gemaakt door Europese bedrijven. Verder moeten ze hun reactie geven op een uitspraak van beveiligingsexpert Ronald Prins, dat de Chinese overheid zich helemaal wezenloos hackt. De vragen moeten binnen drie weken zijn beantwoord.

Alles bij de bron; Security


 

Als de overheid iets wil doen tegen het online intimideren van mensen, moet het zelf ook zorgen dat persoonsgegevens in het Kadaster en het Handelsregister beter worden afgeschermd. Dat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Dat doet de AP in het advies over een nieuw wetsvoorstel van de overheid over doxing. Daarin staat dat mensen strafrechtelijk vervolgd moeten kunnen worden als ze persoonsgegevens publiceren om diegene bang te maken. Denk hierbij aan het delen van adresgegevens of telefoonnummers.

Dat gebeurt bijvoorbeeld op apps als Telegram, waar de adressen van politici en vaccineerders worden gedeeld. Mensen die zich daar schuldig aan maken, zouden tot een jaar gevangenisstraf moeten kunnen krijgen, zo luidt het wetsvoorstel van de overheid.

Wolfsen vindt het "een goede zaak" dat daders een gevangenisstraf kunnen krijgen, maar wil ook dat de overheid goed kijkt waar de gedeelde gegevens vandaan komen. "De overheid zou wetgeving moeten aanpassen om te voorkomen dat gegevens uit de eigen registers worden gebruikt voor doxing", zegt de voorzitter.

Zo kunnen mensen via het Kadaster en het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder meer woonadressen van geregistreerde zzp'ers, namen en geboortedata opvragen. De AP zegt dat het niet nodig is dat die gegevens voor iedereen te vinden zijn en dat de overheid daar al vaker op is gewezen.

Alles bij de bron; NU


 

Het kabinet heeft het wetsvoorstel ingetrokken dat telecomproviders zou verplichten om telecomgegevens met het RIVM te delen. Onder andere burgerrechtenbeweging Bits of Freedom was zeer kritisch over het wetsvoorstel Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM.

"Laat er geen twijfel over bestaan. Het monitoren en analyseren van de verplaatsingen van grote delen van de bevolking is nog steeds een vorm van massasurveillance en dat is in een vrije samenleving altijd een kwalijke zaak waar we zeer terughoudend in moeten zijn", waarschuwde Bits of Freedom. Volgens de burgerrechtenbeweging was de effectiviteit van de voorgestelde maatregel niet goed onderbouwd en waren ook het precieze doel en daarmee de noodzakelijkheid van het gebruik van de telecomgegevens onvoldoende duidelijk.

Volgens voormalig minister De Jonge van Volksgezondheid waren mobiele locatiegegevens nodig bij de bestrijding van het virus en zouden ze helpen om de modellen van het RIVM te verbeteren. Zo zou het RIVM met telecomdata bij een eventuele toename van het aantal besmettingen in een gebied sneller kunnen handelen, door de regionale GGD te waarschuwen.

De data die het RIVM via het wetsvoorstel zou ontvangen bestond uit een telling, per uur, per gemeente, van het totaalaantal mobiele telefoons dat daar aanwezig is vanuit welke gemeente. Daarbij werd voor buitenlandse nummers ook een verdeling gemaakt naar herkomst op basis van het telefoonnummer.

Alles bij de bron; Security


 

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!