Het kabinet wil het toezicht op de geheime diensten op korte termijn ingrijpend wijzigen om kabelinterceptie – het aftappen van internetkabels – en hacken makkelijker te maken. Daarom wordt onder andere een belangrijke tegemoetkoming die het vorige kabinet na het ‘sleepwetreferendum’ aan de inlichtingenwet toevoegde weer uit die wet gehaald. Dat staat in een conceptversie van de memorie van toelichting van een nieuwe wet...

...Opvallend is dat drie staatsrechtsgeleerden eind februari in een advies aan Binnenlandse Zaken nog schreven dat het toezicht op de geheime diensten op zichzelf goed functioneert. „Het lijkt de commissie niet verstandig om het stelsel van toezicht, dat sinds de instelling ervan enkele jaren naar behoren functioneert, opnieuw op de schop te nemen.” Volgens hen moet de positie van de TIB juist versterkt worden door van de toetsingscommissie een rechtscollege te maken, op grotere afstand van de betrokken ministeries.

Het is niet bekend wanneer de nieuwe wet naar de Tweede Kamer komt. Afgelopen zomer nam de Tweede Kamer een motie van Renske Leijten (SP) aan, die het kabinet opdroeg het toezicht van TIB „op geen enkele manier in te perken”. Sinds de Russische aanval op Oekraïne is de stemming anders: een week geleden stemde de Kamer in met een motie van SGP-leider Kees van der Staaij, waarin het kabinet opgeroepen werd haast te maken met de inlichtingenwet en „knelpunten” weg te nemen.

Onder toezichthouders bestaan grote zorgen over de wijzigingen van de wet. TIB-voorzitter Mariëtte Moussault dreigde eerder op te stappen als de commissie door uitholling van de wet geen zinvolle toets meer uit zou kunnen voeren.

Alles bij de bron; NRC [Thnx-2-Niek]


 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!