In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over het onderzoek van de Haagse Privacy Company dat het gebruik van Microsoft Teams, OneDrive en SharePoint door de Rijksoverheid en universiteiten verschillende privacyrisico's met zich meebrengt en dat organisaties geen gevoelige of bijzondere persoonsgegevens via Teams mogen uitwisselen.

De uitkomsten van het onderzoek zijn aanleiding voor D66-Kamerlid Van Ginneken om minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid om opheldering te vragen. "Deelt u de mening dat het gebruik van Amerikaanse clouddiensten zoals Microsoft een inbreuk op de privacy van de Nederlandse burgers tot gevolg kan hebben zoals ook omschreven in het Schrems arrest van het Europese Hof van Justitie?", vraagt Van Ginneken...

...Yesilgöz moet ook duidelijk maken wat de voor- en nadelen zijn van het gebruik van niet-Europese clouddiensten bij overheidssystemen en andere gevoelige sectoren voor de uitwisseling of opslag van gevoelige of bijzondere persoonsgegevens. Verder vraagt het D66-Kamerlid of de juridische mogelijkheden voor oplossingen voor het Schrems arrest voldoende zijn verkend. De minister heeft drie weken om te reageren.

Alles bij de bron; Security


 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!