Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv) wordt aangepast om zo "knelpunten" weg te nemen die het lastiger voor de AIVD en MIVD maken om Nederland te beschermen tegen landen met een offensief cyberprogramma.

Een motie van de SGP waarin het kabinet werd opgeroepen om snel met een voorstel te komen werd door een ruime meerheid aangenomen. SGP-Kamerlid Van der Staaij geep het conflict in Oekraïne aan om de motie in te dienen. Volgens het Kamerlid vormt Rusland ook in het cyberdomein een bedreiging voor de internationale rechtsorde en voor de veiligheid van Nederland en diens bondgenoten.

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hindert de AIVD en MIVD bij operaties in het cyberdomein, wat het lastig voor de geheime diensten maakt om snel en wendbaar te opereren, zo stelden toenmalig ministers Kamp van Defensie en Ollongren van Binnenlandse Zaken in december. In januari stelde Kamp dat het doorlopen van alle regels en procedures de verdediging tegen cyberaanvallen hindert. Hij pleitte dan ook voor een aanpassing van de Wiv.

De motie van Van der Staaij werd gesteund door de VVD, D66, PVV, CDA, ChristenUnie, FvD, Groep van Haga, JA21, SGP, Gündogan en Omtzigt. PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, DENK, Volt en BIJ1 stemden tegen. BBB en Fractie Den Haan waren bij de stemming afwezig.

Alles bij de bron; Security


 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!