Onlangs stuurde demissionair minister Ollongren (BZK) een brief naar de Tweede Kamer waarin zij stelt dat ‘woningcorporaties binnen hun wettelijke taak [om] grip te kunnen houden in een wijk en op het tegengaan van overlast’ onder voorwaarden de mogelijkheid moeten krijgen om bijzondere persoonsgegevens (gezondheidsgegevens) en strafrechtelijke gegevens vast te leggen of te delen.

Dit voorstel komt voort uit onderzoek en de inbreng van stakeholders bij de evaluatie van de Woningwet, waaronder van Aedes...

...Als corporaties signalen van bijvoorbeeld een wijkagent of zorgverlener over een huurder ontvangen en dit zouden mogen registreren dan kunnen zij hun medewerkers tijdig waarschuwen en indien nodig (voorzorgs)maatregelen treffen. Maar dat is nu dus (nog) niet toegestaan...

...Maar wel moet het mogelijk zijn op te schrijven dat er iets aan de hand is, dat de betrokkene mogelijk agressief of destructief is en of de betrokkene daarvoor wel of geen hulp krijgt. 

Al dat soort noodzakelijke notities worden formeel als strafrechtelijke of bijzondere (medische) persoonsgegevens aangemerkt en zijn dus niet toegestaan. Tenzij er daarvoor een specifieke wettelijke grondslag bestaat. 

Op basis van de onderzoeksresultaten en de reacties op het wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de Evaluatie wordt de komende periode een nieuw wetsvoorstel voorbereid. Dit nieuwe wetsvoorstel geeft woningcorporaties een wettelijke rechtsgrond om noodzakelijke persoonsgegevens te verwerken. Wanneer dit voorstel verwacht wordt, is nog niet duidelijk.

Alles bij de bron; Aedes


 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha