Terrorismecoördinator NCTV moet onder onafhankelijk toezicht worden gesteld. Dat zegt de voorzitter van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), Nico van Eijk. De werkzaamheden van de terrorismecoördinator zijn volgens hem te veel op die van een geheime dienst gaan lijken, toezicht is daarom noodzakelijk.

Bij de Tweede Kamer liggen drie wetsvoorstellen die de NCTV de mogelijkheid moeten bieden bijzondere persoonsgegevens te verwerken, zoals ras, geloofsbeleving of politieke voorkeur.

Hoewel hem niet om advies was gevraagd, reageert CTIVD-voorzitter Van Eijk op de voorstellen met een kritische brief aan de Raad van State. De controleur van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD vindt dat de NCTV ook onder zijn toezichtsregime zou moeten vallen. „Bij vergaande bevoegdheden horen extra waarborgen.”

Extra toezicht is volgens de minister Grapperhaus niet nodig, omdat de NCTV geen inlichtingendienst wil zijn. De coördinator onderzoekt volgens Grapperhaus geen personen maar bekijkt slechts „open bronnen” om „trends en fenomenen” te beschrijven.

Maar de NCTV vermengt die informatie uit open bronnen met geheime informatie. Als uit zulke gegevens blijkt dat een persoon of organisatie een risico vormt voor de nationale veiligheid, zegt Van Eijk, „moet wel controleerbaar zijn hoe je tot die conclusie bent gekomen”. Bij de NCTV is dat volgens hem onvoldoende transparant geregeld. Ook ontbreekt volgens Van Eijk nu een onafhankelijke klachtenprocedure voor burgers. „Zoals die er bij de CVTID wel is.”

Van Eijk staat niet alleen in zijn kritiek. Ook de Raad van State en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseren negatief over het wetsvoorstel. AP-voorzitter Aleid Wolfsen stelde dat de nieuwe wet „de deur open zet naar een surveillancemaatschappij”.

Alles bij de bron; NRC


 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha