Amnesty International, Bits of Freedom (BoF) en onderzoeksinstituut Waag willen dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel waardoor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) burgers online kan volgen controversieel verklaart. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk voor de NCTV om gevoelige persoonsgegevens van burgers te verzamelen, te analyseren en met binnen- en mogelijk ook buitenlandse partijen te delen.

Begin november uitte de Autoriteit Persoonsgegevens nog zware kritiek op het voorstel en stelde dat het flink moet worden gewijzigd en anders niet bij de Tweede Kamer moet worden ingediend. Vorige week stuurde demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid het wetsvoorstel toch naar de Tweede Kamer, nadat de ministerraad ermee instemde.

Het wetsvoorstel volgt op berichtgeving van het NRC dat de NCTV, jarenlang in strijd met de wet, privacygevoelige informatie over burgers verzamelde en verspreidde. "In plaats van de NCTV terug te fluiten, stelt het kabinet voor om van de NCTV een nieuwe geheime dienst te maken, met een eigen mandaat en eigen regels", zo laten Amnesty, BoF en Waag weten.

"Gezien de recente onthullingen over de onrechtmatige surveillance van de NCTV is het van groot belang dat het rookgordijn rondom de NCTV wordt weggehaald en dat de bevoegdheden van de NCTV duidelijk worden afgebakend", stellen de organisaties verder. "Het huidige wetsvoorstel voldoet hier niet aan: het stelt voor de huidige indringende praktijken van de NCTV voort te zetten zonder bescherming van de rechten en vrijheden van mensen."

Volgens de organisaties mag het demissionaire kabinet het wetsvoorstel er "niet zomaar erdoorheen jagen". Ze roepen daarom de Tweede Kamer op om het wetsvoorstel tijdens de procedurevergadering vandaag controversieel te verklaren, zodat het nieuwe kabinet dit mag gaan behandelen en er geen overhaaste besluiten genomen worden.

Alles bij de bron; Security


 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha