Het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat wegens een datalek dat 65.000 ambtenaren raakte verschillende maatregelen nemen zo heeft demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Het datalek werd veroorzaakt door een voormalige externe medewerker bij het ministerie die tegen de regels in een analysetool kopieerde van de omgeving van Justitie en Veiligheid naar een eigen werkomgeving en vervolgens naar twee andere overheidsomgevingen. Bij het kopiëren van de tool zijn ook de daaraan gekoppelde data gekopieerd.

Het datalek bevat persoonsgegevens zoals naam, organisatie, soort dienstverband, ID/paspoortnummer, Rijkspasnummer, e-mailadres, geboorteplaats en –datum, geslacht en nationaliteit. Het datalek bevat geen privéadressen, telefoonnummers of wachtwoorden.

De beoogde maatregelen zijn het aanscherpen van werkafspraken en procedures, een bewustwordingsprogramma en het invoeren van Data Leakage Protection.

Afsluitend meldt Grapperhaus dat er vooralsnog geen aangifte tegen de externe medewerker wordt gedaan. Wel heeft de minister de externe medewerker, zijn werkgever en de mantelpartij via wie hij was ingehuurd aansprakelijk gesteld voor de door de Staat geleden of te lijden schade.

Alles bij de bron; Security


 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha