Net als de Duitse overheid maakt ook de Nederlandse overheid gebruik van Facebookpagina’s. Dat moet vanzelfsprekend gebeuren binnen de regels voor het beschermen van persoonsgegevens, zoals die onder meer zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De overheidsinstelling kan, als beheerder van een Facebookpagina, in sommige gevallen worden aangemerkt als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke, in dit geval samen met Facebook, in de zin van artikel 26 van de AVG.

In een uitspraak heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie namelijk geoordeeld dat een beheerder van een Facebookpagina niet van de verplichting tot bescherming van persoonsgegevens wordt ontslagen door het feit dat de beheerder gebruik maakt van het door Facebook beschikbaar gestelde platform. Als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken moeten Facebook en de overheid beide voldoen aan de regels van de AVG en dit ook kunnen aantonen. 

Ik vind het belangrijk dat de Nederlandse overheid op rechtmatige en zorgvuldige wijze omgaat met (de bescherming van) persoonsgegevens. Daarom laat ik op dit moment uitzoeken op welke manier de Rijksoverheid gebruik maakt van Facebookpagina’s, welke AVG-rol daarin wordt aangenomen en welke afspraken met Facebook hierover mogelijk al bestaan.

Met deze informatie zal ik bezien of een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) moet worden opgesteld om te bekijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Zo nodig leg ik een DPIA voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!