Het fundament leggen voor digitale gegevensuitwisseling met derden. Dat is wat Hetty Lucassen, voorzitter van de Stuurgroep Regie op Gegevens, zich tot doel heeft gesteld. En dat gaat ze ‘samen’ doen. Met een duidelijk doel: er beweging in krijgen. Als dat lukt volgt de rest vanzelf.

...Ik leg dan uit dat de overheid heel veel gegevens over iedereen verzamelt. Geboorteplaats en datum, adres, maar ook in welke auto je rijdt, in welk huis je woont, wat je inkomen is etc. Vroeger hadden we hiervoor zelf allemaal papieren bewijzen, maar tegenwoordig houdt de overheid dat digitaal bij. Handig, maar daardoor is bij inwoners ook het overzicht verdwenen welke informatie de overheid nu allemaal precies over hem of haar heeft. Dat willen we veranderen.”

“Mensen moeten zich veilig en volwaardig in de digitale wereld kunnen bewegen. Hoe krijg je daar als burger grip op? Dat is de hamvraag en ons doel. Veel gegevens liggen verspreid bij verschillende uitvoeringsorganisaties. Sommige gegevens beheert de Belastingdienst, anderen liggen bij het UWV, en nog weer andere gegevens bij de Sociale Verzekeringsbank. Al die organisaties moeten hun dienstverlening zo gaan inrichten dat burgers inzicht hebben in de bij hen opgeslagen gegevens, de verwerking ervan en onderdelen daarvan kunnen delen. Hoe dat precies vorm gaat krijgen gaan we de komende periode samen uitzoeken. Daar is de stuurgroep voor.”...

...Het programma Regie op Gegevens heeft de 3e editie van het tijdschrift DEEL! uitgegeven. In dit nummer vinden geïnteresseerden interessante interviews en artikelen. Lees het gehele magazine via de Pleio omgeving van Regie op Gegevens. 

Alles bij de bron; RijksOverheid


 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha