Het kabinet wil de economische en maatschappelijke kansen van algoritmen benutten, zonder daarbij de risico’s voor bijvoorbeeld privacy uit het oog te verliezen. De overheid zet daarom in op het betrekken van maatschappelijke organisaties, bedrijven en mensen en bewustwording over kansen en risico's. 

Dat schrijven minister Dekker voor Rechtsbescherming, staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer in reactie op de initiatiefnota 'Menselijke grip op algoritmen' van het Tweede Kamerlid Middendorp en het onderzoek ‘Toezicht op gebruik van algoritmen door de overheid’.

Het kabinet wil ook het toezicht op algoritmen goed regelen. Een aparte toezichthouder op het gebruik van algoritme ziet het kabinet echter niet zitten. Dit zou leiden tot overlap en concurrentie met bevoegdheden van bestaande toezichthouders zoals bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het gebruik van algoritmen moet van het kabinet een meer structureel karakter krijgen. Om dit voor elkaar te krijgen moeten betrokken organisaties actiever met elkaar samenwerken en kennisdelen. Daarnaast werkt het kabinet aan de ontwikkeling van een normenkader waar overheidsalgoritmen aan moeten voldoen en effectieve instrumenten waarmee overheden verantwoording kunnen afleggen over hun gebruik van algoritmen.

Alles bij de bron; DutchIT


 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha