Gemeenten verzamelen bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet te veel persoonsgegevens van kwetsbare mensen, wat in strijd met de privacywet is, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens aan de hand van onderzoek bij de gemeenten Nijmegen en Zaanstad.

Veel gemeenten maken gebruik van een zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) om te meten hoe zelfredzaam mensen zijn. Met een ZRM worden op een groot aantal domeinen persoonsgegevens verzameld, zoals lichamelijke en psychische gezondheid, financiën en justitie. Uit het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens blijkt dat met een ZRM ook persoonsgegevens worden verzameld die niet relevant zijn voor de hulpvraag. "Daarmee handelen gemeenten in strijd met de wet", aldus de toezichthouder. 

In 2016 deed de toezichthouder ook al onderzoek naar de verwerking van persoonsgegevens in het sociaal domein door gemeenten. Daaruit bleek dat Nederlandse gemeenten onvoldoende wisten welke persoonsgegevens van hun burgers zij in het sociaal domein mogen verwerken en welke regels daarvoor gelden. Het nieuwe onderzoek naar de twee gemeenten is een vervolg op dat onderzoek.

Alles bij de bron; Security


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha