De wet van minister Dekker (Rechtsbescherming) die uitvoering geeft aan de Algemene verordening gegevensbescherming is woensdag bij de Tweede Kamer ingediend. Doel van de Europese verordening is verdergaande harmonisatie van de regels rond de bescherming van persoonsgegevens en de bevordering van vrij verkeer van gegevens binnen de Unie.

Nieuwe regels zijn volgens het ministerie van Justitie & Veiligheid noodzakelijk, omdat de uitwisseling van persoonsgegevens overal in de Europese Unie is toegenomen. Gegevensuitwisseling houdt niet op bij de landsgrenzen. Bovendien kunnen overheid en bedrijfsleven, dankzij nieuwe technologie, bij hun activiteiten meer dan ooit gebruik maken van persoonsgegevens. 

De Uitvoeringswet is beleidsneutraal. Dat wil zeggen dat daar waar de verordening ruimte laat voor nationale keuzes, de bestaande regels die gelden op grond van de Wbp, zoveel mogelijk ongewijzigd worden overgenomen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens. Het toezicht op de naleving van de verordening en de Uitvoeringswet is belegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Alles bij de bron; BeveilNieuws


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha