Een vertrouwelijk memo dat de ambtenaar informatieveiligheid naar burgemeester Anneke Raven van de gemeente Hellendoorn en directeur (gemeentesecretaris) Fokke Dijkstra stuurde heeft voor commotie in het Huis voor Cultuur en Bestuur gezorgd. In dat uitgelekte document constateert deze ambtenaar dat al meer dan vijf jaar sprake is van een intern ‘datalek’.

Als ambtenaren via ‘Smartdocuments’ in Word een brief maakten en tenslotte via de zoekfunctie de adresgegevens van iemand wilden achterhalen, werden veel meer gegevens zichtbaar dan alleen het opgevraagde adres. Ook achternaam, voorletter(s), geboortedatum, burgerservicenummer en een intern personeelsnummer werden zichtbaar. De ambtenaar informatieveiligheid concludeert: ‘Al met al voldoende voor kwaadwilligen om identiteitsfraude te kunnen plegen.’

Hij schrijft verder: ‘De gegevens waren alleen intern zichtbaar, dus niet voor mensen van buiten de organisatie. Maar tijdelijke krachten en bijvoorbeeld stagiaires hebben hiervan wel kennis kunnen nemen. Binnen het gemeentehuis is naar verwachting vrijwel iedereen in staat geweest om deze persoonsgegevens in te zien, dus ook door medewerkers die het gezien de aard van hun functie niet nodig hadden.

Burgemeester Anneke Raven zegt dat er eigenlijk helemaal geen sprake is geweest van een ‘datalek’, omdat ambtenaren op basis van de Ambtenarenwet en de hierin opgenomen plicht tot geheimhouding inzage in dit soort persoonsgegevens mogen hebben. De woordkeuze van haar ambtenaar informatieveiligheid - ‘datalek’ - wordt door haar niet onderschreven.

Ze noemt het ‘een vervelende zaak’ dat iemand het interne vertrouwelijke memo lekte naar een verslaggever van dagblad De Twentsche Courant Tubantia en kondigde afgelopen week in de vergadering van de raadscommissie voor Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen (ABZM) aan deze zaak tot op de bodem te laten uitzoeken. Temeer daar het niet de eerste keer is dat de bewuste verslaggever gevoelige interne gemeentelijke informatie kreeg toegespeeld.

Alles bij de bron; TubantiaSchrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!