Na een bittere strijd verliet Functionaris Gegevensbescherming Artan Jacquet begin februari de universiteit. Dat het UU-bestuur aanstuurde op het vertrek van een onafhankelijke toezichthouder is opmerkelijk. Maar beide partijen waren niet op één lijn te krijgen.

“Met spijt in het hart zal ik de Universiteit Utrecht verlaten”, liet Jacquet optekenen. “Het alternatief – een (proef)proces om helderheid te scheppen over de juiste rol van een FG en over diens ontslagbescherming – is lang, duur en complex.” Het was overduidelijk dat er een behoorlijke clash was geweest en dat de UU had geprobeerd de onafhankelijk toezichthouder te ontslaan. Maar wat was er precies gebeurd?

Sinds 2018 hield Artan Jacquet als eerste Functionaris Gegevensbescherming onafhankelijk toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die was kort daarvoor in werking was getreden.

Aanvankelijk ontpopte hij zich in die rol als gewaardeerd privacy-boegbeeld. Zo organiseerde hij talloze informatiebijeenkomsten waar honderden medewerkers uitleg kregen over wat die AVG voor hen zou gaan betekenen.

In latere jaren groeide bij sommige bestuurders en directeuren het onbehagen. Dat was ook zichtbaar voor de buitenwacht. De aanleiding was dan vaak een advies dat de FG gaf bij universitaire projecten waarbij de verwerking van persoonsgegevens in het geding was.

Zeker in de coronaperiode zat het UU-bestuur meerdere malen in de maag met de kritische adviezen van Jacquet, bijvoorbeeld toen het om het gebruik van Zoom of Proctoring ging. 

Kortom het botste nogal eens. Tegelijkertijd stond voor eenieder buiten kijf dat Jacquet veel kennis had van de complexe materie van de privacybescherming, zeker binnen universiteiten een nog niet geheel ontgonnen terrein.

Alles bij de bron; DUB-UU