‘Maandagmorgen en wéér een ziekmelding van die ene medewerker die daar wel patent op lijkt te hebben. En als je de bedrijfsarts belt om te vragen wat er aan de hand is, krijg je te horen dat die daar niets over mag zeggen’.

In de praktijk is het voor werkgevers en werknemers soms onduidelijk welke informatie tot het medisch beroepsgeheim van de bedrijfsarts behoort. NVAB en OVAL leggen daarom in de folder kort en bondig uit welke informatie voor werkgever en werknemer beschikbaar is en wat de rol is van de bedrijfsarts.

Daarom geven de bedrijfsartsen (NVAB) en re-integratiebedrijven (OVAL) nu samen een folder uit met informatie over de rol en het beroepsgeheim van de bedrijfsarts voor werkgevers en werknemers.

Alles bij de bron; personeelsnet